Nieuws Personeel

Universiteit Twente en Saxion: nauwere samenwerking

ENSCHEDE – De Universiteit Twente en hogeschool Saxion gaan nauwer samenwerken op het gebied van micro- en nanotechnologie. Dat meldt Universiteit Twente.

Van onze redactie 10 november 2015

Mesafransnikkels

De bestuurders van beide kennisinstellingen tekenden maandag een samenwerkingsovereenkomst die ervoor moet zorgen dat innovatie versnelt, doorstroommogelijkheden voor studenten vergroten, ondernemerschap wordt gestimuleerd en faciliteiten efficiënter ingezet gaan worden. Het uiteindelijke doel van de bundeling van krachten is de bestendiging van Twente als voorloper op het gebied van micro- en nanotechnologie. De regio moet deze voorsprong nationaal uitbouwen en internationaal verkrijgen. De universiteit en de hogeschool gaan samenwerken op het gebied van onderwijs, onderzoek, infrastructuur en valorisatieactiviteiten.

DelenZo wordt het cursusaanbod op elkaar afgestemd, zijn lectoren zowel bij Saxion als de UT aangesteld en worden faciliteiten als het MESA+ NanoLab en de High Tech Factory intensiever met elkaar gedeeld.

InvesterenNieuwe investeringen in grootschalige infrastructuur worden vanaf heden op elkaar afgestemd. Dit kan in de toekomst leiden tot gezamenlijke investeringen.

ConsumentHet is tevens de bedoeling de opgedane wetenschappelijke kennis snel in de maatschappij geïntroduceerd wordt in de vorm van bruikbare producten, processen of diensten. Dat kan bijvoorbeeld door startende ondernemingen te ondersteunen of door kennis over te dragen aan bestaande bedrijven.

Foto: Frans Nikkels