Nieuws Personeel

VMBO zoekt samenwerking met bedrijven Deventer

Zeven beroepenwerelden. Daaruit bestaat straks de keuze voor de vmbo'ers die in Deventer naar Slatink en Keurkamp gaan. Er is een keur aan keuzevakken om de opleiding zo breed of specialistisch mogelijk te maken. Bedrijfsleven en MBO hebben invloed op het lesaanbod.

Angelique Rondhuis | Foto: Thinkstock 1 juni 2016

Ondernemers Netwerken Thinkstock

Het VMBO-examenprogramma verandert. Dat is een eis van de overheid, maar voor het Etty Hillesum Lyceum ook reden om het eigen onderwijsprogramma onder de loep te nemen. "Wij leiden de kinderen op die straks de werknemers van de regio zijn'', zegt directeur Evert Weide van Slatink en Keurkamp. "Dan is het ook logisch dat we het onderwijsprogramma samen stellen met hulp van bedrijven en MBO. Niet van binnen naar buiten redeneren, maar juist andersom.''

ICTDe school heeft dan ook een jaar extra genomen om het onderwijsprogramma voor te bereiden: 1 augustus 2017 zit de eerste klas met het nieuwe programma in het examenjaar. Er zijn al gesprekken geweest met Aventus. "Het MBO gaf aan dat er nog meer aandacht mag komen voor ICT. Wij gaven aan dat dat in heel veel vakken verweven zit, maar Aventus ziet dat er zoveel vraag naar ICT'ers is, dat het gewenst is dat het een apart keuzevak wordt. Daar geven we gehoor aan.''

RichtingAcht vakken bestaat de stroming straks uit. Vier verplicht, behorende bij bijvoorbeeld 'Dienstverlening&Producten' of Produceren, Installeren &Energie. En daarnaast vier keuzedelen, die je ook uit een ander examenprogramma kunt betrekken. Een belangrijke taak daarbij is weggelegd voor de decanen. "Wij begeleiden de leerlingen. Waar liggen de talenten. Zeker een derde vraagt advies aan ons. Sommige kinderen weten het heel goed, anderen zijn goed in verschillende dingen en weten nog niet goed welke richting ze op willen. We geven in de eerste jaren op de drie onderbouwlocaties Slatink Stormink en Keurkamp ook Orientatie Beroepenwereld. Daarbij kunnen kinderen kijken wat ze leuk vinden'', zegt Marijke Cornelissen.

Voorbereidend"Onze vakken veranderen ook'', geeft Weide aan. "Docenten worden bijgeschoold. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat autotechniek in de komende jaren anders wordt. Plaatwerk verandert niet, maar de e-motor komt eraan. Daar moeten we onze leerlingen op voorbereiden.''

Voor de leerlingen van de theoretische leerweg wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn zich te verdiepen en ook praktijklessen te volgen. Belangrijk is het overleg met het bedrijfsleven. "Daarvoor is de avond die we houden de aftrap. We willen graag van de bedrijven horen wat ze willen. Waarin we onze kinderen zouden moeten opleiden.''