Nieuws Personeel

Vrij op Bevrijdingsdag?

Bram de Vrind 29 april 2014

Bevrijdingsdag is een nationale feestdag, maar het is niet automatisch een vrije dag. De overheid heeft bepaald dat werkgevers en werknemers zelf een regeling moeten treffen voor 5 mei. De regelingen verschillen per bedrijfstak.

Cao

In veel cao's is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. Dat was voor het laatst in 2010. In 2015 zullen veel werknemers dus weer vrij zijn op Bevrijdingsdag.

1990

5 mei is overigens pas sinds 1990 een nationale feestdag. Daarvoor werd Bevrijdingsdag eens in de vijf jaar gevierd.