Nieuws Personeel

Zo krijg je BTW terug

Tuxx.nl 9 december 2015

Zokrijgjebtwterug1065

Zo kun je de BTW terugvragen zodra het zeker is dat jouw klant de factuur niet (geheel) zal betalen.

Faillissement debiteur

Geachte heer /mevrouw,Curator Mr. Van der Veen heeft ons op de hoogte gesteld van het faillissement vanfirma Giessen bv aan de Bedrijfsweg 10 te Hoogement. Tevens heeft hij aangegeven dat wij geen betaling zullen ontvangen van onze factuur met nummer 321 van 9 september 2015 met een totaal bedrag van 1071 euro. Derhalve dienen wij een verzoek in tot teruggaaf van het btw-bedrag van 171 euro. Bijgevoegd treft u kopieën aan van de factuur en de brief van de curator. Met vriendelijke groet,Waarden BVSonja WaardenFinanciële administratie

Dubieuze debiteur

Geachte heer/mevrouw,Bij dezen dienen wij een verzoek in voor teruggaaf btw. Wij hebben reeds meerdere aanmaningen en sommaties naar de betreffende debiteur verzonden, maar hebben tot op heden geen betaling ontvangen. Wij zijn genoodzaakt deze factuur als oninbaar te beschouwen en dit verzoek teruggave btw in te dienen. Het betreft de debiteur Leenders bv te Amsterstad. Factuurnummer 123 van 19 december 2013 met een totaal bedrag van € 1592,70 en een btw-bedrag van € 254,30. Hoogachtend,Belast BVM.K.B. RoosDirectie

Bijlagen: kopie factuur kopie aanmaningen

Meer voorbeeldbrieven >>

Voorbeeldzinnen Inleidende alinea Bij dezen dienen wij een verzoek in voor teruggaaf btw wegens een oninbare factuur. Curator [Naam] heeft ons op de hoogte gesteld van het faillissement van [Naam bedrijf], [adres]. Wij zijn door de curator op de hoogte gesteld van het faillissement van [Naam bedrijf], [adres]. Verklarende alinea Ondanks meerdere aanmaningen en sommaties hebben wij geen betaling ontvangen van de betreffende debiteur. Het is niet aannemelijk dat deze debiteur tot betaling zal overgaan. Wij beschouwen deze factuur dan ook als oninbaar. Wij hebben reeds meerdere aanmaningen en sommaties naar de betreffende debiteur verzonden, maar hebben tot op heden geen betaling ontvangen. Als reden voor mijn ontslag noemt u [reden]. Wij zijn genoodzaakt deze factuur als oninbaar te beschouwen en dit verzoek teruggave btw in te dienen. De curator heeft aangegeven dat wij geen betaling zullen ontvangen van onze factuur met nummer [nummer] van [datum] met een totaal bedrag van [bedrag] euro. In verband met het faillissement verwachten wij geen betaling van onze factuur van [datum] met nummer [nummer]. Het totaalbedrag van deze factuur bedraagt € [bedrag] waarvan € [bedrag] btw. Wij beschouwen deze factuur als oninbaar en verzoeken u tot teruggave van het betreffende btw-bedrag. Slotalinea Kopieën van de factuur en aanmaningen hebben wij bijgevoegd. Bijgevoegd treft u kopieën aan van de factuur en de brief van de curator. Een kopie van de factuur en het schrijven van de curator hebben wij bijgevoegd.

Meer voorbeeldbrievenFaillissement debiteur

Geachte heer /mevrouw,Wij zijn door de curator op de hoogte gesteld van het faillissement van Kroostwijk bv te Maanen. In verband met dit faillissement verwachten wij geen betaling van onze factuur van 9 september 2015 met nummer 5063. Het totaalbedrag van deze factuur bedraagt € 773,50 waarvan € 123,50 btw. Wij beschouwen deze factuur als oninbaar en verzoeken u tot teruggave van het betreffende btw-bedrag. Een kopie van de factuur en het schrijven van de curator hebben wij bijgevoegd. Hoogachtend,Retour BVSteven VraagBoekhouding

Dubieuze debiteur

Geachte heer/mevrouw,Bij dezen dienen wij een verzoek in voor teruggaaf btw wegens een oninbare factuur. Ondanks meerdere aanmaningen en sommaties hebben wij geen betaling ontvangen van de betreffende debiteur. Het is niet aannemelijk dat deze debiteur nog tot betaling zal overgaan. Wij beschouwen deze factuur dan ook als oninbaar. Gegevens betreffende de factuur en debiteur: Factuurnummer 123Factuurdatum: 19 december 2013Totaal bedrag: € 1592,70Btw bedrag : € 254,30.Debiteur:Schrijver bvCassostraat 105910 BV InbaarsKopieën van de factuur en aanmaningen hebben wij bijgevoegd. Met vriendelijke groet,Brief BVTim VoorbeeldFinancieel medewerker