Nieuws Prinsjesdag

Dit moet je als ondernemer weten over de miljoenennota

De plannen van het kabinet voor 2020 werden vandaag op Prinsjesdag officieel gepresenteerd. Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor bedrijven in Nederland.

Redactie De Ondernemer 17 september 2019

Miljoenennota2020

Nadat de koning de troonrede uitsprak in de Ridderzaal, bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Daarin staan de plannen die het kabinet voor volgend jaar heeft. Dat Nederland er economisch gezien vrij aardig voor staat bleek vorige maand al uit de raming van het CPB, die voor het kabinet de basis is voor de afrondende besluitvorming over de begroting die vandaag op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De werkloosheid blijft laag, de koopkracht stijgt en de groei zwakt iets af.

Lastenverlichting

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland gaat ervan uit dat het kabinet op Prinsjesdag zal bekendmaken dat de in het regeerakkoord beloofde lastenverlichting doorgaat. ,,Voor burgers en zeker ook voor bedrijven. Want ook al groeit de economie volgend jaar, het wordt wel minder en de onzekerheden in de (internationale) markt zijn groot. De winstgevendheid van bedrijven loopt al terug, terwijl de lonen door stijgen. Verlaging van de winstbelasting is alleen daardoor al gewoon nodig. Ik verwacht ook dat het kabinet gaat investeren om onze economische motor goed draaiende te houden. In duurzame woningen, infrastructuur, noem maar op. Na jaren van bezuinigen is het daar tijd voor. De overheidsfinanciën laten het toe en geld lenen was nog nooit zo aantrekkelijk", schreef Vonhof in zijn column op De Ondernemer.

Investeringsfonds

De geruchten gingen al rond: er komt een investeringsfonds vanuit de overheid. Alleen dat is ook nagenoeg alles dat de Koning bekendmaakte. Er moet geld in komen voor 'kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur'. De hoe-en-wat voor projecten die in aanmerking moeten komen blijft nog een vraag. Als de geruchtenmachine in aanloop naar Prinsjesdag juist blijkt te zijn dan zou het over een serieus bedrag gaan, tot wel 50 miljard.

Kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw benadrukt dat het de ‘omslag naar kringlooplandbouw’ wil maken in 2020. ,,In plaats van zoveel mogelijk voedsel te produceren tegen zo laag mogelijke kostprijzen, komen het zuiniger omgaan en hergebruik van grondstoffen centraal te staan.’’ Erg veel haast heeft minister Carola Schouten (Landbouw) daar nog niet mee gemaakt, lijkt het. Maar met ‘banken en andere financiers’ wil het kabinet volgend jaar ‘afspraken maken over financiële producten voor ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw gaan maken’.

Winstbelasting multinationals

Multinationals als Shell, Philips en AkzoNobel, die in ons land nauwelijks of geen winstbelasting betalen, worden vanaf 2021 aangepakt. Eind 2018 bleek dat Shell geen winstbelasting betaalt. Straks kunnen bedrijven verliezen in het buitenland nog aftrekken van behaalde winst in Nederland. Daardoor wordt er minder belasting betaald. Straks mag dat nog maar drie jaar bij dochterbedrijven binnen de EU en helemaal niet meer van ‘filialen’ buiten de EU.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting gaat later en minder omlaag. Bedrijven met winsten boven de 200 duizend euro betalen daardoor volgend jaar nog steeds 25 procent belasting in plaats van de beloofde 22,55 procent. Een jaar later komt het tarief uit op 21,7 procent, nog altijd meer dan het percentage van 20,5 procent dat aanvankelijk was beloofd.

Retail

Een doorsnee huishouden zou er 2,1 procent op vooruit moeten gaan in koopkracht. Dit betekent dat de helft van de huishoudens volgend jaar er meer bij krijgt dan 2,1 procent en de andere helft juist minder dan dat percentage. Het koopkrachtcijfer is flink hoger dan de stijging van 1,2 procent die aanvankelijk nog werd verwacht. Werkenden zouden er 2,4 procent op vooruit moeten gaan. Gepensioneerden staan geraamd op 1,1 procent. Tweeverdieners gaan er met 2,3 procent het meeste op vooruit, alleenstaanden blijven hangen op 1,7 procent.

Troonrede: Groei

In de troonrede benadrukt de regering dat Nederland in een "fase van gematigder groei" is terechtgekomen. Die woorden sprak koning Willem-Alexander dinsdag uit in de Ridderzaal.

Het Centraal Planbureau kondigde in eerdere ramingen ook al aan dat de economische groei iets terugvalt. De belangrijkste reden is de "gure wind uit het buitenland" door internationale onzekerheden, zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Troonrede: Co2 heffing

De koning kondigt de co2-heffing voor bedrijven aan. ,,Het kabinet wil in de komende periode lijnen voor de toekomst uitzetten. De vraag is hoe de Nederlandse economie de komende dertig jaar duurzaam kan doorgroeien.''

Ook zei de koning met het oog op duurzaamheid: ,,De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk en even kansrijk. Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven."

Algemene politieke beschouwingen

Woensdag vinden de algemene politieke beschouwingen plaats. Dan zal de inhoud van de Miljoenennota en de rijksbegroting inhoudelijk worden behandeld in de Tweede Kamer.

Miljoenen naar digitalisatie

Het kabinet wil dat er genoeg geld vrijkomt om de stijgende uitgaven aan zorg, onderwijs en sociale zekerheid te betalen. De economische groei die daarvoor nodig is, kan bereikt worden door productieprocessen slimmer in te richten, menen de beleidsmakers. Ook moeten de mogelijkheden van de digitalisering zo slim mogelijk worden gebruikt.

Het kabinet denkt aan belangrijke technologieën als zonnecellen, kunstmatige intelligentie en biotechnologie. In 2020 gaat er 7,5 miljoen euro naar deze zogenaamde sleuteltechnologieën. Vanaf 2021 wordt er jaarlijks 10 miljoen euro gereserveerd.

Durf meer te investeren

Bedrijven moeten van het kabinet meer durven investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken. Denk aan grote kwesties zoals de overstap op duurzame energie. Daarvoor heeft het Rijk Invest-NL opgericht. Deze investeerinstelling steunt bedrijven die internationaal willen ondernemen en krijgt daarvoor 1,7 miljard euro investeringskapitaal.

Geld voor start-ups

Het kabinet wil dat start-ups zich goed kunnen ontwikkelen. De nieuwe bedrijven moeten toegang hebben tot investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken, internationale markten en klanten. Voor deze ambitie is er tussen 2019 en 2023 65 miljoen euro beschikbaar. In 2020 heeft het kabinet 14 miljoen euro gereserveerd.

Volgend jaar is er 1,3 miljoen euro beschikbaar voor het Digital Trust Center. Via dat centrum wil de Rijksoverheid het mkb helpen om veilig digitaal te ondernemen.

Onderzoek moet sneller een eenvoudiger

Ook stelt het kabinet vanaf 2020 structureel 400 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek. Bedrijven kunnen door dat geld vaker en sneller gebruikmaken van de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Deze investering in fundamenteel en toegepast onderzoek kan bedrijven helpen om innovatieve producten te ontwikkelen.

Einde verhaal voordeeltjes bij winstbelasting

Bedrijven die de winstbelasting (vpb) in één keer vooruitbetalen en niet in termijnen voldoen verliezen hun korting van 4 procent. De afschaffen van de zogeheten betalingskorting vpb levert de schatkist jaarlijks 160 miljoen euro op, zo blijkt uit de begrotingsstukken.

Het kabinet stelt dat het kortingspercentage van 4 procent, dat is gebaseerd op de invorderingsrente, veel hoger is dan de rente die in de markt verschuldigd is. Bedrijven die in staat zijn het hele bedrag vooruit te betalen hebben daardoor een flink voordeel ten opzichte van ondernemingen die dat niet kunnen.

Verhoging tarief innovatiebox

Een andere opvallende maatregel die het kabinet neemt is de verhoging van het tarief in de zogeheten innovatiebox, zo schrijft het AD. Winst behaald uit innovatieve activiteiten worden door de fiscus lager belast dan ‘gewone’ winsten. Het kabinet wil het tarief echter verder verhogen, van 7 naar 9 procent.