Aangeboden door PiCompany

Branded Content Regio

De 8 stijlen van een talentmanager

Als talentmanager draag je bij aan productieve en gemotiveerde medewerkers. Het is daarbij belangrijk om zowel de belangen van de organisatie als die van de medewerkers af te wegen. Hoe zorg je er voor dat talenten volledig worden benut?

Redactie 27 augustus 2018

Cover 11

Om de kwaliteiten van talentmanagers te duiden, bestaan er 8 unieke talentmanagementstijlen. Deze stijlen beschrijven de sterke punten en valkuilen van een talentmanager. Dit inzicht heeft al vele talentmanagers geholpen om een succesvolle talentstrategie te ontwikkelen. Herken je je in één van onderstaande stijlen?

Talent Manager test

Wil je weten welke van de 8 stijlen het beste bij je past? Maak dan de Talent Manager test. Aan de hand van 12 vragen, krijgt je inzicht in jouw talentmanagementstijl en ontdek je de sterke punten en valkuilen. Picompany.nl/talentmanager

1. Vernieuwer

De Vernieuwer is sterk gericht op het genereren van nieuwe ideeën. Regelmatig door zelf met ideeën te komen, maar de Vernieuwer stimuleert ook anderen om in te spelen op ontwikkelingen. Een Vernieuwer past goed in een omgeving waar ruimte is voor creativiteit en waar men het verschil kan maken door snel in te spelen op ontwikkelingen.

2. Netwerker

De Netwerker onderhoudt vaak actief een groot netwerk en zet deze in om eigen talentmanagementdoelen te realiseren. Een Netwerker legt gemakkelijk contacten met andere organisaties om zo ideeën over het aantrekken en ontwikkelen van talent uit te wisselen. Een Netwerker past goed in een omgeving waar men het verschil kan maken door actief te zijn in samenwerkingsverbanden.

3. Producent

De Producent gaat snel en voortvarend te werk, richt zich op duidelijke en uitdagende taken en streeft concrete resultaten na. Een Producent activeert anderen en spreekt hen aan op hun persoonlijke inzet. De Producent past goed in een omgeving waar de nadruk ligt op resultaten, en waar talentmanagement wordt ingezet om de inzet en productiviteit van anderen te maximaliseren.

4. Koersbepaler

De Koersbepaler stelt duidelijke doelen en hakt knopen door. Een Koersbepaler heeft van nature goed zicht op de ontwikkelingen in de markt, en weet deze te vertalen naar een strategische personeelsplanning. De Koersbepaler is een vaste adviseur voor de directie en past goed in een omgeving waar behoefte is aan richting en resultaat.

5. Coördinator

De Coördinator is iemand die planning en structuur aanbrengt, taken en middelen toewijst en de voortgang bewaakt. Het afstemmen van procedures en systemen binnen talentmanagement is op het lijf geschreven van de Coördinator. De Coördinator past goed in een omgeving waar de nadruk ligt op het beheersen van bestaande structuren en processen.

6. Monitor

De Monitor is te typeren als iemand die zaken zorgvuldig analyseert, registreert en rapporteert. Een Monitor brengt de gaps tussen de ambities van de organisatie en het aanwezige talent met behulp van talent analytics in kaart. De Monitor past goed in een omgeving waar de nadruk ligt op het verzamelen en weergeven van informatie.

7. Teambouwer

De Teambouwer stelt kaders voor samenwerking vast en schenkt aandacht aan het groepsproces. Een Teambouwer stelt leidinggevenden zoveel mogelijk in staat te stellen hun rol goed te vervullen en deelt met hen de verantwoordelijkheid voor talent management. De Teambouwer past goed in een omgeving waar de betrokkenheid van mensen een aandachtspunt is en waar gestuurd wordt op samenwerking en het gezamenlijk behalen van resultaten.

8. Coach

Bij de Coach ligt de nadruk op coaching, begeleiding en ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. De Coach motiveert medewerkers om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling en het bewerkstelligen van verandering in mensen. De Coach past goed in een omgeving waar individuele aandacht en betrokkenheid van medewerkers centraal staat.

Talent Manager test

Mockup Talentmanager LP 1

Wil je weten welke van de 8 stijlen het beste bij je past? Maak dan de Talent Manager test. Aan de hand van 12 vragen, krijgt je inzicht in jouw talentmanagementstijl en ontdek je de sterke punten en valkuilen. Picompany.nl/talentmanager

gitp sz 1x1