Advertorial van Bio Base Europe

Advertorial Regio

In veiligheid schuilt het gevaar

Nergens anders ter wereld staat de veiligheid in de procesindustrie op zo'n hoog plan. Daarin schuilt in Nederland het gevaar. De mogelijkheden van robotica, augmented reality en IT-oplossingen staan centraal tijdens het Innovatie & Veiligheid symposium.

Timo van de Kasteele| Foto: Ronald den Dekker 1 december 2018

Bio base veronique Naeye Marcel Ganzeman

Verschillende bedrijven uit de procesindustrie laten 4 december tijdens het symposium Innovatie & Veiligheid zien hoe innovaties een rol spelen in het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Het symposium bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen dient als aanjager, zegt Marcel Ganzeman, secretaris van het kennisnetwerk Masterclass Veiligheid van ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. ,,Het moet mensen inspireren. Een kijkje in de keuken bieden bij bedrijven uit dezelfde sector."

,,Van elkaar leren vraagt intensievere samenwerking. Dat is wat wij stimuleren", zegt Veronique Naeye van Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi). Een voorbeeld van deze samenwerking tussen industrie en een andere sector is dat de glastuinbouw in Zeeuws-Vlaanderen de van Yara afkomstige, bij de productie van kunstmest vrijgekomen, restwarmte en CO2 gebruikt. ,,Een zelfde samenwerking kan ook ontstaan op het gebied van veiligheid. Kennis en ervaring zijn uitwisselbaar", aldus Naeye. De lijnen in de procesindustrie zijn kort en de Nederlandse procesindustrie behoort tot de veiligste ter wereld.

Daarin schuilt volgens Ganzeman juist het gevaar: ,,Doordat incidenten niet of nauwelijks plaatsvinden, wordt het steeds lastiger te leren van fouten." Om je medewerkers dan toch bewust te maken van de gevaren, is innovatiekracht nodig. ,,Augmented reality kan daarin een belangrijke rol spelen. In een virtuele wereld leer je, net als in een vliegsimulator, veilig omgaan met gevaren. Ook robotica en drones kunnen praktische hulpmiddelen zijn bij het uitvoeren van technische controles." Caroline Piet van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) benadrukt het belang van innovaties. ,,Werken aan veiligheid is een continue proces, waarbij we ons niet moeten laten remmen door (nieuwe) regels."

Regionale feest

De VNCI is betrokken bij de regionale veiligheidsnetwerken, waar uitwisselen van kennis en ervaring tussen (chemie)bedrijven centraal staat. Het 100-jarig bestaan van de koninklijke branchevereniging werd samen met andere organisaties gekoppeld aan het thema Innovatie en Veiligheid en zo ontstond het regionale feest Behind the scenes @ Zuidwest-Nederland.

Barrières

Het symposium zal uit een ochtend- en een middagdeel bestaan. Aan bod komen de geplande waterstofuitwisseling via buisleidingen tussen Dow, ICL en Yara, innovaties bij de bouw van de nieuwe sluis bij Terneuzen en demonstraties van een onderwater-schoonmaakrobot. Middagvoorzitter is Saskia Goole, directeur van ICL. Colette Alma, directeur van VNCI, zal ingaan op het project Duurzame Veiligheid 2030 en hoogleraar Ira Helsloot op het overwinnen van barrières. Het verhaal van hoofdspreker Allard Droste, auteur van Semco in de polder, toont dat het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van het personeel bijzondere resultaten te behalen zijn.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met KicMPi, VNO-NCW, VNCI, Bio Base Europe / Competence Development Center, Schelde Safety Network en North Sea Port. Meer informatie: knierim@vnci.nl