Nieuws Regio

Maastunnel vanaf deze zomer twee jaar dicht richting Zuid

Het beton is aangetast, de betegeling laat los en de rijvloer is versleten. En in 2019 moet de tunnel ook nog voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving voor veiligheid in tunnels. Kortom: de hoogste tijd om de Maastunnel te renoveren en restaureren. Daarvoor moet één tunnelbuis volledig worden afgesloten. Vanaf 3 juli kan je met de auto niet meer richting Zuid. Richting Noord blijft open voor spoedtransport naar het Erasmus MC. Hoe blijft Rotterdam bereikbaar?

Advertorial Gemeente Rotterdam 2 mei 2017

Oz 13

De Maastunnel is de drukste Rotterdamse oeververbinding, dus de stad zal er zeker iets van merken. ‘Het moet nou eenmaal gebeuren en het uitgangspunt is dat we er samen wel uitkomen’, zegt Hein Pierhagen. Hij is manager bereikbaarheid en omgeving van de gemeente Rotterdam en moet ervoor zorgen dat de stad bereikbaar blijft. ‘Gesprekken met VNO/NCW, MKB, Deltalinqs en grote bedrijven als Erasmus MC en het Havenbedrijf zijn erg positief verlopen. De bereidwilligheid om het samen op te pakken is erg groot.’ Pierhagen ziet dat veel partijen de noodzaak inzien om tijdig ander vervoer te regelen. Als voorbeeld noemt hij het Erasmus MC. Het ziekenhuis stimuleert medewerkers al langer om met de fiets of OV te gaan en nu hebben ze hun doelen aangescherpt vanwege de gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel.

1977 652 1

Alliantie Maastunnel

Bij het ondernemersontbijt op 15 februari ter ere van de 75e verjaardag van de Maastunnel vertelde burgemeester Aboutaleb dat de renovatie van de Maastunnel meer dan 260 miljoen euro kost. Hij zet zich in om de Rotterdamse infrastructuur goed op orde te houden. Daar kunnen ondernemers bij hem van op aan. Hij rekent op de ondernemers om te stad en ring bereikbaar te houden tijdens de renovatie. Tijdens datzelfde ontbijt werd ook de Alliantie Maastunnel opgericht. Het Erasmus MC, stichting Museumpark en Holland Casino vormen gezamenlijk die Alliantie. Partners in de Alliantie spannen zich in om hun bezoekers, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te informeren over de renovatie van de Maastunnel en ook over alternatieve vervoersmogelijkheden. Wilt u zich aansluiten bij de Alliantie Maastunnel? Kijk dan op verkeersonderneming.nl/maastunnel-alliantie/

Maatregelen

De gemeente Rotterdam heeft een omvangrijk en kostbaar pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen. Infrastructurele maatregelen (tijdelijk of definitief aanpassen van kruispunten of straten om de doorstroming te verbeteren), verkeersmanagement (informeren en sturen van verkeer door onder andere aanduiding op de snelweg), aanpassen verkeersregelinstallaties, plaatsing tekstborden en DynamischeReisInformatiePanelen (DRIP’s), Jam Cams, verkeersregelaars, en afstemming met evenementen en overheidshulpdiensten.

Spitsmijden

Voor mobiliteitsmanagement heeft Rotterdam zich ten doel gesteld om het aantal motorvoertuigen tijdens de spits met 2.000 te verminderen om te voorkomen dat de stad helemaal vastloopt. De gemeente hoopt dat meer mensen kiezen voor de fiets, het openbaar vervoer of vervoer over water. Maar ook thuiswerken en carpoolen dragen bij aan een minder drukke spits. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het zogenaamde Spitsmijden-project. Mensen die in de spits de auto laten staan, worden dan financieel beloond.

Kijk voor meer informatie op maastunnel.nl en facebook.com/maastunnel