Nieuws Regio

Zeeuwse hogeschool maakt verbinding met de praktijk

Uniek aan Zeeland is de ligging. Eeuwen in gevechttegen het water. Een levend laboratorium. Hetleefbaar houden van land in zee vraagt om praktijkgericht onderzoek. Delta Academy, onderdeel van HZ University of Applied Sciences, maakt de verbinding met het bedrijfsleven.

Timo van de Kasteele | Foto: Lex de Meester | De Ondernemer i.s.m. de HZ Delta Academy 24 april 2017

201704 zl hz 1

Binnen de HZ Delta Academy zijn vier onderzoeksgroepen actief. Elk met een eigen programma. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek op het gebied van deltatechnologie. Daarbij werkt de Delta Academy nauw samen met overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten in de watersector. Lectoren, docentonderzoekers en studenten onderzoeken met professionals Zeeuwse vraagstukken die niet zelden een internationaal karakter hebben. Zoals hoe het deltagebied kan omgaan met de effecten van de zeespiegelstijging.

Lees ook: Bedrijfsleven en onderwijs werken samen in zoektocht naar technici

Kansen voor bedrijfsleven De verworven kennis uit onderzoek levert nieuwe inzichten op die kunnen zorgen voor innovaties en soms nieuwe producten. Deze vinden niet alleen afzet in deze provincie, maar ook daarbuiten. ,,Dat biedt kansen voor het bedrijfsleven”, zegt Joost Stronkhorst, als lector verbonden aan de HZ. ,,Zeker als wij ook nog eens een Europese subsidie weten los te krijgen.” Eric van Zanten van Rijkswaterstaat, een van de samenwerkingspartners, is blij met de frisse aanvoer van toekomstige ingenieurs. Zo hebben studenten van de HZ Delta Academy onderzoek gedaan voorafgaand aan de zandophoging van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Van Zanten kan de samenwerking aanraden. ,,Studenten en docenten van de HZ voeren het werk grondig uit en zijn enthousiast.” Ook een actueel thema als de groei van havens in Zeeland kan een toekomstig thema zijn waar onderzoekers en studenten van HZ zich over beraden.

Conferentie De HZ Delta Academy organiseert 1 en 2 juni de werkconferentie Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta. Daarin staat praktijkgericht onderzoek in samenwerking met studenten en het bedrijfsleven centraal. Bezoekers kunnen diverse lezingen bijwonen en deelnemen aan workshops voor onder meer nieuwe initiatieven. Aanmelden kan via hz.nl/kalender/bouwen-aan-een-veerkrachtige-scheldedelta.

Studenten voeren het werk grondig uit en zijn enthousiast