Nieuws AOV

Zzp-boegbeeld Maessen: AOV zelfstandigen 'niet uitvoerbaar'

Met het bereiken van het pensioenakkoord is een belangrijk twistpunt voor zzp’ers beslecht. Een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid lijkt op komst, maar niet naar ieders tevredenheid. ,,Het is niet haalbaar”, stelt zzp-kopstuk Denis Maessen. Marjan van Noort, manager bij FNV Zelfstandigen, ziet het daarentegen wel gebeuren. ,,Daar moeten zelfstandigen hun tarieven ook op aanpassen."

Guy Hoeks l Foto: ANP 5 juni 2019

Denis Maessen voorzitter PZO ZZP2015

Waar de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers in het pensioenakkoord wordt gezien als vooral het succes van linkse partijen, ziet Denis Maessen, voorzitter van de zelfstandigenvereniging PZO-ZZP, dat net even anders. ,,Al tweeënhalf jaar geleden lieten wij ons zien als een voorstander hiervan”, zegt hij. ,,Ik snap dat dat GroenLinks en PvdA dit willen vieren als hun overwinning, maar het is vooral een overwinning voor de maatschappij.”

Solidariteit

Hoewel de maatregel er lijkt te komen, klinkt Maessen niet geheel tevreden. Het boegbeeld van de zelfstandigen had liever gezien dat zo’n verplichtingstelling voor iedereen op de arbeidsmarkt zou gelden. ,,Wij zijn een voorstander van een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden”. Volgens de voorzitter kleven daar drie voordelen aan. Zo hoeven mensen minder premie te betalen voor zo’n verzekering, aldus Maessen. ,,Als je collectief levert, kun je de premie verdelen”, vult Van Marjan van Noort, manager FNV Zelfstandigen aan. ,,Dat heet solidariteit.”

Ook is het volgens Maessen met een algemene verzekering makkelijker voor werkenden om van een vaste naar een flexibele baan te gaan. ,,Arbeidsmobiliteit mag niet beïnvloed worden door de keuze om wel of niet verzekerd te worden”, zegt hij. Maessen ziet bovendien dat zzp’ers door verzekeraars geregeld de deur worden gewezen. Met een verplichtstelling voor alle werkenden krijgen zij allemaal toegang tot een verzekering, geeft Maessen als derde voordeel. Hoewel hij niet het woord discriminatie in de mond durft te nemen, ziet Maessen dat bepaalde groepen wel degelijk worden uitgesloten voor een verzekering vanwege werk of leeftijd. ,,Er wordt onderscheid gemaakt”.

Tarieven omhoog

Doordat zzp’ers zich voortaan verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, lijken zij ook hun tarieven te moeten opschroeven. En dat kan weer werkgevers afschrikken om hen in te huren.

Dat niet alle zelfstandigen blij zullen zijn met het akkoord, begrijpt Maessen. Volgens hem moeten zij zich echter niet alleen in eigenbelang verzekeren, maar ook in het belang van de samenleving. ,,Het gaat weliswaar om een klein deel van het pakket. Maar het risico kan niet worden gedragen op de lasten van de maatschappij.” Een slimme ondernemer verzekert zich altijd, zegt Van Noort. ,,Het risico dat je langdurig arbeidsongeschikt bent valt zonder verzekering alleen niet op te brengen.” Toch zegt ze zich bewust te zijn van de extra kosten die de maatregel voor de zzp'er met zich mee zal brengen. ,,Maar daar moet je tarieven ook op aanpassen."

Al langer ziet FNV Zelfstandigen dat zzp’ers het kind van de rekening dreigen te worden. ,,Opdrachtgevers zien hun nog steeds als goedkope arbeidskracht. Maar zzp’ers moet je juist inschakelen vanwege hun speciale kennis en vakmanschap en daarvoor méér willen betalen.”

Lees ook: EenmansZaken: Zo regel je verzekeringen en een goed pensioen

AOV 'niet haalbaar'

Maessen ziet niettemin nog genoeg beren op de weg voordat de maatregel er komt: een verzekering voor alleen zzp’ers is simpelweg nog niet haalbaar. ,,Het is niet uitvoerbaar met honderdduizenden zzp'ers die per jaar heen en weer bewegen. Wij zijn daarom mordicus tegen een berekening van een AOV voor alleen zzp’ers.”

Van Noort verwacht dat er woensdagmiddag meer duidelijk wordt over de kwestie. Vanaf 11.00 uur vond er een persconferentie plaats waar de betrokken partijen tekst en uitleg gaven. Volgens het AD lijkt het lot van de AOV voor zelfstandigen in handen te liggen van de leden van FNV. Zij mogen als onderdeel van het pensioenakkoord hun stem over de kwestie uitbrengen. En die kan wel eens doorslaggevend zijn. Vanaf 12 juni kunnen zij digitaal hun stem doorgeven, drie dagen later moet de uitslag bekend zijn, meldt het FD.