Nieuws AOV

Zzp-manifest: 'Hoogste tijd voor stevige verbouwing werkstelsel'

Het is de hoogste tijd voor een stevige verbouwing van het oude en uitsluitend op het werknemersmodel gebaseerde stelsel, vinden zelfstandigenorganisaties. Woensdagavond overhandigden zij in Den Haag het Manifest Moderne Arbeidsmarkt aan vertegenwoordigers van de politiek en betrokken maatschappelijke organisaties.

Vincent Krijtenburg 12 september 2019

Hans Borstlap commissie Reguleringvan Werk zzp manifest

ANP

In het manifest verwoorden zelfstandigenorganisaties PZO en Stichting ZZP Nederland hun visie op een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid. De inhoud van dit manifest wordt onder andere ondersteund door het Platform ZZP Ondernemend Nederland van VNO-NCW, MKB-Nederland en Zelfstandigen Bouw. Samen vertegenwoordigen deze organisaties ongeveer 170.000 zelfstandige ondernemers.

Commissie Regulering van Werk

Onder andere Hans Borstlap van de commissie Regulering van Werk nam het manifest in ontvangst. Borstlap is de voorzitter van de commissie die op verzoek van het kabinet onderzoekt of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst.

Achterhaalde wetgeving

Als het aan de zelfstandigenorganisaties - verenigd onder de noemer Zelfstandigenforum - ligt is de huidige regelgeving achterhaald. ,,De baan voor het leven onder de condities van een vast contract is achterhaald. De oude wereld van het werk is veranderd van een statische op systeem gebaseerde werkstructuur naar een zich dynamisch ontwikkelend werkveld, waarin individuele keuzes meer en meer wegen. De wetgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid is niet meegegroeid met de veranderingen op de arbeidsmarkt”, aldus het Zelfstandigenforum.

Manifest voor een moderne arbeidsmarkt

Het manifest beschrijft drie bouwpilaren van fundamentele vernieuwingen:

  1. Inclusieve arbeidsmarkt met maximale participatie en eigen ruimte voor zelfstandige ondernemers.
  2. Nieuwbouw van juridische- fiscale- en sociale voorzieningen.
  3. Perspectief bieden voor werkenden met een laag verdienvermogen.

Laten we de afgedankte werkenden de positie en de werknemersrechten teruggeven die ze verdienen. Ze zijn tenslotte geen zelfstandig ondernemer

Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw

Arbeidsovereenkomst of ondernemersovereenkomst

Het Zelfstandigenforum vindt dat werkenden zelf het recht moeten hebben op het kiezen van een passende contractvorm, als werknemer (arbeidsovereenkomst) of ondernemer (ondernemersovereenkomst). ,,Het recht op een vrije keuze dient te zijn gewaarborgd, maar er moet geen sprake zijn van gedwongen ondernemerschap of gedwongen werknemerschap.”

Daarnaast pleiten ze voor door de overheid georganiseerde collectieve basisvoorzieningen voor alle werkenden met betrekking tot inkomensrisico’s op het gebied van de oude dag (AOW), arbeidsongeschiktheid (Basisvoorziening) en onderwijs/loopbaanontwikkeling (Leven Lang Leren). ,,Zelfstandigen zijn zelf individueel verantwoordelijk om inkomensrisico’s op hun eigen wijze af te dekken.”

Fiscale neutraliteit

In het manifest komt ook de wens van fiscale neutraliteit tussen de verschillende rechtsvormen voor. Alle rechtsvormen (zoals eenmanszaak en vof) zouden op dezelfde manier moeten worden belast zodat de fiscale positie van bepaalde rechtsvormen niet leidt tot oneigenlijke aantrekkingskracht van het zelfstandig ondernemerschap. Om ondernemers te stimuleren om op eigen wijze inkomensrisico’s af te dekken, zullen er fiscale voorziening en moeten komen die gericht zijn op verzekering of opbouw van een reservevermogen voor inkomens- en bedrijfscontinuïteit.

Schijnconstructies

In het manifest is er speciale aandacht voor werkenden met een laag verdienvermogen. ,,Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is een diversiteit van flexibele arbeidscontracten ontstaan. In dit segment bevinden zich veelal afhankelijke werkenden met een laag perspectief op gezond zelfstandig ondernemerschap. Deze categorie mag niet worden verward met de groep zelfstandige ondernemers”, luidt het manifest. De vermenging in publieke beeldvorming doet volgens hen afbreuk aan het imago en de rechtszekerheid van zelfstandige ondernemers en houdt de discussie over schijnconstructies nodeloos in stand.

Vuilnisvat

Tijdens de bijeenkomst op woensdagavond in Pathé Buitenhof nam ook Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw, hierover het woord. Volgens hem is het begrip zzp een vuilnisvat geworden voor iedereen die niet in het traditionele plaatje van een werknemer past. ,,Besluit Deliveroo om voor zijn koeriers geen sociale lasten meer te willen afdragen dan stoppen we deze werknemers in het vuilnisvat zzp”, zei hij. ,,Laten we de afgedankte werkenden de positie en de werknemersrechten teruggeven die ze verdienen. Ze zijn tenslotte geen zelfstandig ondernemer”, stelde hij voor. Daarentegen moeten de zelfstandig ondernemers de rechten krijgen die zij verdienen. “Namelijk een eigen rechtspositie met ruimte voor ondernemen en ruimte om zelf invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Want dat verdienen ze.”

Winst uit onderneming

In het manifest worden enkele suggesties gedaan om het kaf van het koren te scheiden. Zo willen ze dat zelfstandigen zonder duurzaam inkomensperspectief een tweede kans krijgen als werknemer door herleving van WW-rechten. Daarnaast stellen ze voor dat het inkomen van schijnzelfstandigen voor de belasting kunnen worden beschouwd als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) in plaats van winst uit onderneming (WUO).

Zzp manifest charles verhoef

Zzp