Nieuws Regio

Kracht van familiebedrijf schuilt in onderlinge invloed

Nederland telt meer dan 270.000 familiebedrijven. Ze zijn verantwoordelijk voor ruim 60 procent van het bruto nationaal product. Christian Huiskes is advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen en schrijft over de kracht van deze bedrijven.

Christian Huiskes | De Ondernemer i.s.m. KienhuisHoving advocaten en notarissen 5 april 2017

Christian Huiskes

Het succes van familiebedrijven wordt vaak verklaard, doordat voor 'familie-eigenaren' de continuïteit van het bedrijf voorop staat. Het gaat hen niet om het behalen van winst op korte termijn, maar om duurzame groei. Naast een grote financiële betrokkenheid, bestaat er een sterke emotionele verbondenheid. Binnen de familie en het bedrijf worden bepaalde waarden en normen van generatie op generatie overgedragen. Dit leidt tot loyaliteit en betrokkenheid bij werknemers en tot langdurige klantrelaties.

Familiestatuut

De kracht van het familiebedrijf schuilt dan ook in de invloed die familie en bedrijf op elkaar uitoefenen. Vanuit het oogpunt van goed bestuur en toezicht is het van groot belang dat bij de juridische inrichting van het bedrijf rekening wordt gehouden met de samenstelling van de familie, de betrokkenheid van individuele familieleden en de rol en invloed van eventuele buitenstaanders. Het verdient aanbeveling om onderlinge afspraken over structurering van overleg en besluitvorming, opvolgings- en overdrachtsprocessen en de balans tussen familie en buitenstaanders goed juridisch vast te leggen.
Zo kunnen onderwerpen die voor de familie van belang zijn worden vastgelegd in een zogenoemd familiestatuut.

Normen en waarden

In dit statuut staan afspraken over onder meer de toekomst en doelstellingen van het bedrijf, het behoud van voor de familie belangrijke waarden en normen, zeggenschap en leiding, visie met betrekking tot de bedrijfsvoering, carrièreperspectieven voor familieleden binnen het bedrijf, opvolging en overdracht alsook informatie-uitwisseling en besluitvorming binnen de familie. Deze afspraken kunnen worden vertaald naar een governance structuur binnen het bedrijf die wordt vastgelegd in statuten en een aandeelhoudersovereenkomst. Ook kunnen deze afspraken worden uitgewerkt in bijvoorbeeld testamenten van de betrokken familieleden. Op deze wijze wordt de juridische afdwingbaarheid van deze afspraken versterkt.

Christian Huiskes is advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen. Vragen? christian.huiskes@ kienhuishoving.nl