Nieuws Brexit

'Brexit kan 40% van Urker economie treffen'

Veel is nog onduidelijk over de Brexit, maar zeker is dat de visserij er mee te maken krijgt. Urk moet rekening houden met flinke gevolgen, zegt Meindert Hoefnagel, registeraccountant in het vissersdorp en als zodanig goed op de hoogte van de Brexit en de visserij, zo staat in de Stentor.

YANG YANG CHIU 5 juli 2017

Meindert Hoefnagel Brexit Urk Freddy Schinkel

Wat betekent de Brexit op korte termijn voor Urk?

,,Op dit moment betekent het vooral grote onzekerheid. Als gevolg daarvan wordt niet geïnvesteerd. Je weet immers niet waarop je moet anticiperen en of een grote investering over twee jaar nog zinvol is. Los daarvan weten ongeveer 100 gezinnen op Urk nu niet waar ze straks aan toe zijn. Zij vallen nu nog onder de Britse sociale verzekeringen."

Hoe zit dat?

,,Dat heeft te maken met de verdeling van de visquota in het verleden. Toen het Verenigd Koninkrijk in 1972 toe trad tot de Europese Unie zijn met name scholvissers onder Engelse vlag gaan varen. In Nederland liepen ze tegen de grenzen van het quotum aan en Groot-Brittannië had nog ruimte. De families van de schepen die onder Engelse vlag varen wonen weliswaar op Urk, maar zijn via Engeland verzekerd. Nu is het de vraag wie bijvoorbeeld de rekening betaalt als zij straks naar de dokter gaan."

Waar houden de vissers zelf rekening mee?

,,Eerst moet duidelijk worden wat de Brexit betekent voor de vissers die onder Engelse vlag varen, mag dat straks nog? Stel dat je dat al 20 of 25 jaar doet en dat straks niet meer mag. Dan moet je maar een werkvergunning voor Groot-Brittannië zien te krijgen. Geen enkele garantie dat je die krijgt. En zelfs als ze wel mogen blijven varen onder Engelse vlag, kan het lastig zijn. Vis die in Engeland is gevangen, kun je niet zomaar aanlanden in Nederland. Het gaat na de Brexit immers om vis van buiten de EU. Daar gelden aparte importtarieven en regels voor."

En de Urker vissers die onder Nederlandse vlag varen?

,,Die weten ook niet waar ze aan toe zijn, behalve dan dat ze niet meer zullen mogen vissen in Britse wateren. Als het aan Groot-Brittannië ligt is straks de hele Noordzee Brits gebied. Daarom heeft ze nu al aangekondigd een conventie uit 1964 te willen opzeggen. Op grond hiervan mogen Europese vissers in de buurt van de Britse kust vissen. Er is zelfs gesuggereerd dat de Britse regering de Britse wateren wil sluiten tot 200 mijl uit de kust. Dan zit je zo'n beetje bij Amersfoort. Maar stel dat de Noordzee wordt opgedeeld, dan moeten meer kotters vissen in een kleiner gebied."

Lees ook: Brexit bedreigt de Nederlandse visserij

Hoezeer gaat de Brexit Urk treffen?

,,Reken op 100 schepen met elk zo'n zes bemanningsleden, dat zijn 600 gezinnen. Plus de visverwerkende industrie en vishandel. Ik denk dat je het zeker hebt over 40 procent van de Urker economie."

Wat kunnen de vissers doen behalve afwachten?

,,Proberen de politiek wakker te schudden. De Britten kunnen goede sier maken met dit thema. Zij gebruiken zinnen als 'de zeeën zijn van ons gestolen, we gaan ze terugeisen'. Helaas is de visserij misschien een halve procent van het BBP van de EU. We hebben dus niet het idee dat het echt hoog op de prioriteitenlijst van de onderhandelaars staat."

Vis die in Engeland is gevangen, kun je niet zomaar aanlanden in Nederland