Nieuws Coronavirus

Rabo-topman Wiebe Draijer: 'Versimpel beoordelen aanvraag BMKB-C lening'

Rabobank-topman Wiebe Draijer riep in het tv-programma Buitenhof op tot het versimpelen van het beoordelen van aanvragen voor de BMKB-C lening, een overbruggingslening voor getroffen ondernemers waar de overheid borg voor staat. Volgens bestuursvoorzitter Draijer zou het helpen als bedrijven bijvoorbeeld voortaan in groepen beoordeeld kunnen worden.

Van onze redactie 30 maart 2020

Wiebe Draijer Rabobank corona 2

Banken moeten nu per bedrijf kijken of ze voor de betreffende regeling in aanmerking komen. Volgens Draijer zou het helpen als bedrijven voortaan in groepen beoordeeld kunnen worden. „Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen: die garantie is voor jou van toepassing want jij bent een horecabedrijf of jij bent een sierteeltbedrijf. Dan gaat het sneller”, aldus de Rabo-topman in Buitenhof. Draijer is sinds 2014 bestuursvoorzitter van Rabobank, daarvoor was hij voorzitter en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

ONL-voorman Hans Biesheuvel was meer dan tevreden met de woorden van Draijer bij Buitenhof. ,,Banken hebben het momenteel ontzettend druk het is in het belang van de snelheid dat sectoren in één keer goedkeuring krijgen voor hun overbruggingslening in plaats van per bedrijf.”

'Afschaffen van provisie'

Ook riep Draijer op tot het tijdelijk afschaffen van de provisie die ondernemers moeten betalen voor het verkrijgen van de eerder genoemde BMKB-C lening. Door deze situatie kunnen ondernemers 3.500 euro vooraf aan provisie moeten betalen. Hans Biesheuvel: “We willen allemaal de ondernemers in Nederland ondersteunen. Laten we geen situaties creëren waarin we ondernemers aan de ene kan helpen, maar vervolgens de toegang tot regelingen bemoeilijken.”

Lees ook: Vervanging TOGS regeling: maximaal 50.000 euro voor kleine ondernemers

DE REGELING - verruiming BMKB door coronacrisis

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb-ondernemers met hooguit 250 personeelsleden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Uitgesloten bedrijfsgroepen en financieringsdoelen

De volgende bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten: grootbedrijf, natuurlijke personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen ondersteunende instanties/regelingen.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Bekijk een overzicht van financiers die deelnemen aan de BMKB.

Lees ook: 'Ophef TOGS-regeling bij ondernemers begrijpelijk' Hans Biesheuvel (ONL)

Andere financiële regelingen

  • Borgstelling Landbouwkredieten
    De land- en tuinbouwsector heeft zowel nationaal als internationaal te maken met een afnemende vraag naar hun producten. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling Landbouwkredieten (BL). LNV staat borg en banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module.
  • Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen opgesteld zoals aanvraag werktijdverkorting en fiscale regelingen. Daar kunnen ook de agrarisch ondernemers gebruik van maken.
  • Kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal € 6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden.
  • Compensatie getroffen sectoren
    Ook komt er een regeling voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van 3 maanden.
    Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Lees meer over de compensatieregeling - meer informatie volgt via de website van RVO.

Bron: RVO.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.