Nieuws Coronavirus

Coronamonitor evofenedex: verslechtering exportklimaat

Exporteurs zien in april een omzetdaling van 39 procent, waar dat in maart nog maar 10 procent bedroeg. Driekwart van de exporterende bedrijven verwacht nog het hele jaar de negatieve impact van het coronavirus te voelen. Verder valt op dat de impact op export de afgelopen maand veel groter is dan op import; in maart was dit nog vrijwel gelijk. Dit blijkt uit de Coronamonitor van ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.

Van onze redactie 7 mei 2020

Export nederland regels eu

95 procent van de exporteurs voelt de negatieve impact op de omzet. Voor het hele jaar houdt deze groep bedrijven rekening met een terugval in omzet van 25 procent. In Nederland exporteert ongeveer 30 procent van alle bedrijven en samen zorgen zij ook voor meer dan 30 procent van de totale werkgelegenheid.

Drie op de vijf bedrijven geeft aan een beroep te moeten doen op de overheid voor steun in het kader van de NOW-regeling. Voor 5 procent van de exporterende bedrijven is er juist sprake van een stijging in omzet. Dit zijn bedrijven in sectoren als land- en tuinbouw en visserij, voeding, supermarkten, drank en genotmiddelen. Voor het hele jaar verwacht deze groep bedrijven een omzetstijging van 12 procent.

Lees ook: Corona-regels versoepeld: zo ziet Nederland er de komende maanden uit

Verruiming van exportkredietverzekeringen

14 procent van de bedrijven geeft aan gebruik te maken van de verruiming van de exportkredietverzekering of zegt dat nog te gaan doen. Iets meer dan twee derde van de bedrijven die negatieve impact ervaren of nog verwachten van de coronacrisis, dekken het betalingsrisico af met kredietverzekeringen. Bijna de helft zet de vooruitbetaling in als instrument om betalingsrisico’s af te dekken. 17 procent van de exporteurs dekt het risico niet af.

Uit de Coronamonitor blijk verder dat verstoringen in ketens in Azië aan het afnemen zijn. De impact van het virus op (met name) het wegvervoer in Europa is juist toegenomen. In maart werden China en Italië het meest genoemd als landen waar de meeste impact werd ervaren.

Nu zijn dit vrijwel zonder uitzondering West-Europese landen met Nederland op kop. Duitsland, België, Italië, Frankrijk en Spanje volgen niet ver achter Nederland. Tweederde van de bedrijven geeft overigens aan nog weinig verbetering te zien in hun supply chain.

Een op de vijf bedrijven is actief bezig met het verleggen van de supply chain; hoofdzakelijk naar dichter bij huis waaronder, opvallend genoeg, ook het Verenigd Koninkrijk.

Lees ook: Wat doet Brexit met bloemenexporteur die dagelijks naar Engeland rijdt?

De Coronamonitor heeft als doel om op continue basis inzicht te krijgen in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export. Uitvoer van goederen en diensten is goed voor ruim een derde van ons BBP en draagt in hoge mate bij aan de welvaart van Nederland. Door de verwevenheid van Nederland met de wereldeconomie zijn wij extra gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.