Nieuws Coronavirus

Jeroen Lenaers ziet in EU toe op grensoverstijgende noodmaatregelen voor mkb- en zzp-ondernemers

Europese maatregelen om de coronapandemie in te dammen en de schade voor mensen, samenlevingen met hun economieën en bedrijven te beperken, komen langzaam tot stand. Het Europees Parlement stemde daar op 26 maart mee in, voor het eerst in de historie goeddeels online vanuit huis. Jeroen Lenaers ziet als CDA-Europarlementariër op de maatregelen toe en zet zich er voor in dat 'mkb- en zzp-ondernemers met een grensoverschrijdende dimensie niet tussen wal en schip vallen'.

Eldert Kuiken 18 maart 2020

Laatste update: 1 april 2020 16:47

Jeroen Lenaers EU corona mkb zzp fonds thuiswerken2c

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers werkt thuis, in Brussel.

UPDATE - na de stemming

Na de stemming laat Jeroen Lenaers weten 'zich in te zetten voor de mkb- en zzp-ondernemingen die over de grenzen binnen Europa heen werken en dreigen tussen wal en schip terecht te komen als nationale regelingen niet op elkaar aansluiten'. De verschillen tussen lidstaten als het gaat om lockdown en bijvoorbeeld het noodfonds zijn een reële zorg zoals minister Wopke Hoekstra merkte en de CDA-Europarlementariër op 17 maart al toelichtte: over de rol en bevoegdheden van Brussel - koningen en keizer.

Ondernemers die graag via Lenaers het Europarlement en andere ondernemers willen bereiken met hun verhaal, willen we met De Ondernemer graag ondersteunen. Laat het ons weten: eldert.kuiken@deondernemer.nl.

Capture


Over de historische online stemming:
,,Proces verliep uitstekend. We hebben twee keer getest en dat leverde een zeer efficiënte stemming per email op, waaraan tot 98 procent van de Europarlementariërs aan deelgenomen heeft. Zeker voor herhaling vatbaar."


Over de uitslag:
,,Ik ben ook zeer tevreden over de uitslag. Alle drie de voorstellen zijn heel belangrijk voor de Europese aanpak van de coronacrisis. Het betekent dat er miljarden vrijkomen voor landen om zorgstelsels, mkb, zzp en de meest kwetsbare sectoren te ondersteunen. Daarnaast kan nu het EU-solidariteitsfonds ook ingezet worden in crisissituaties op het gebied van volksgezondheid. Op deze manier komt er voor 2020 800 miljoen euro beschikbaar voor lidstaten voor de aanpak van mogelijke gezondheidscrises. Dat is van groot belang voor landen en ondernemers. Dit is een eerste stap en aanvullende maatregelen zullen zeker nodig zijn. De volgende plenaire vergadering - weer op afstand - is in april."


Voor mkb- en zzp-ondernemers:
,,Kijk goed welke regelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op de website van KvK. En laat het via De Ondernemer weten als je te maken krijgt met verschillende nationale (nood)maatregelen die botsen."

Een gesprek, op 17 maart, over thuiswerken in het Europarlement, toch democratische processen organiseren en de broodnodige maatregelen. Over de rol en bevoegdheden van Brussel.

Thuiswerken in het Europarlement

‘Goedemorgen’, klinkt Jeroen Lenaers ‘s middags om 15 uur verkouden aan de telefoon vanuit zijn appartement in Brussel. Normaal gesproken zou de nasale stem nauwelijks opvallen, maar het ‘zijn bijzondere tijden’. ,,Middag, bedoel ik. Sorry, je raakt in zo’n sociaal isolement het besef van tijd toch een beetje kwijt.” De Europarlementariër uit het Limburgse Stramproy werkt zoals nog eens 704 volksvertegenwoordigers sinds maandag ‘thuis’.

Slechtst mogelijke werkplek

Vrijdag de zesde werd bekend dat de maandelijkse plenaire vergadering in Straatsburg bij uitzondering naar Brussel zou worden verplaatst.

,,Belachelijk trouwens, die maandelijkse verhuizing naar Straatsburg, maar dat is een andere discussie. In het weekeinde werd duidelijk dat het in Brussel ook niet ging lukken. Het Europees Parlement (EP) is nu de slechtst mogelijke werkplek, met zoveel mensen uit zoveel landen en regio’s, ook de zwaar getroffen gebieden. Het zou volstrekt onverantwoord zijn met zijn allen bijeen te komen.”

Lees ook: Kabinet komt met steunpakket van tientallen miljarden voor bedrijfsleven

Zorgen over verkoudheidje

Zorgen over zijn verkoudheidje heeft Lenaers niet, al kwam het virus dichtbij toen vorige week een medewerkster ziek werd. ,,In België niet ziek genoeg om haar te testen, al was bij een familielid van haar wel corona vastgesteld. Goed, ik denk dat we binnen een paar weken allemaal wel mensen in onze directe omgeving hebben die besmet zijn. Ik maak me meer zorgen om mensen van de generatie van mijn vader.”


Wat Europa kan - besturen op afstand

Dan is de vraag wat ‘Europa’ kan doen en vooral ook: in welk tempo. Een vraag die alle andere debatten, zoals over de Turks-Griekse grens, overstemt. Een vraag over de bevoegdheden en het coördinatievermogen van de EU en ook heel praktisch over hoe je de democratie ‘remote’ organiseert.

Communicatie in 24 talen

,,Het is vooral raar. Het werk van een parlementariër is vooral veel direct contact met andere parlementariërs. Dat gaat lastig met Skype of Hangout. Alleen al de communicatie in 24 verschillende talen is lastig te organiseren, zonder de tolken in het parlementsgebouw. Het wetgevingsproces maakt dat je herhaaldelijk terug moet naar je fractie om af te tasten of een voorstel op voldoende draagvlak kan rekenen. Die fracties bestaan uit dertig tot 180 mensen. Deze crisis laat zien dat we nog eens uitgebreider naar de mogelijkheden moeten kijken.”

"De cruciale stemming staat nu voor 26 maart op de rol."

Jeroen Lenaers, Europarlementariër Europese Volkspartij namens het CDA

Op een papiertje stem uitbrengen

Ook een uitdaging: stemmen. Om de maatregelen uit te kunnen voeren, is goedkeuring van het parlement vereist, formeel maar geen formaliteit. De stemming zou deze week plaats vinden, tot maandag bleek dat de agenda werd ‘leeggeveegd’, op een ingekorte bijeenkomst op dinsdag na. De cruciale stemming staat nu voor 26 maart op de rol.

,,Dat moet gebeuren. Een oplossing is er nog niet en ik weet niet wat de formele status is als die goedkeuring er niet komt. Dat laat ik graag aan het presidium. Bijzondere tijden vragen om creatieve, bijzondere oplossingen. Al moet iedereen afzonderlijk op een papiertje zijn stem uitbrengen, of telefonisch. Maar het móet gebeuren.”

Maatregelen Europese Unie

  • 37 miljard euro vanuit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wordt geschikt gemaakt voor bestrijding van gevolgen corona, met toezegging van nog eens 28 miljard;
  • 8 miljard daarvan wordt door Europese Investeringbank (EIB) via budgetlijnen beschikbaar gemaakt via reguliere banken voor leningen aan mkb-ondernemers die getroffen zijn door corona; daar komt naar verwachting nog 20 miljard euro bij;
  • het Stabiliteits- en Groeipact wordt maximaal flexibel gemaakt door de gevolgen van corona voor de verhouding staatsschuld / bruto nationaal product (BNP) niet mee te tellen en staatssteun door subsidies en belastingontheffingen tot 500.000 euro toe te staan;
  • grenzen tussen de landen in de Schengenzone dertig dagen dicht voor niet-essentieel verkeer.


Wat Europa doet - voor de motor van de economie: mkb

Als voorzitter David Sassoli de stemming georganiseerd krijgt, wordt 37 miljard euro budget vrijgemaakt voor de schade die corona berokkent. Dat werd vrijdag al bekend. Dat komt uit het voormalige Junckerfonds.

Acht miljard voor het mkb

,,Dat geld komt uit structuurfondsen en krijgt een andere bestemming. Primair om de gevolgen van corona voor de gezondheid van de mensen en de arbeidsmarkt te beperken. Acht miljard is bedoeld voor het mkb: extra geld voor leningen waar de EU garant voor staat. Mkb-ondernemers, ook in Nederland, kunnen dat via hun eigen bank aanvragen.”

Voor zzp-ondernemers geldt een ander verhaal. Die zijn wellicht ook de motor van de economie, maar die ‘hebben niet zozeer behoefte aan liquiditeit’. ,,Zzp-ondernemers zullen meer nood hebben aan uitstel van betaling of kwijtschelding en alternatieve inkomensbronnen. Dat is voor de EU lastiger. Daar gaan de lidstaten over.”

"Regeringen kunnen straffeloos staatsgaranties verlenen op bankleningen en private en publieke leningen subsidiëren."

Margrethe Vestager, EU-commissaris van Mededinging

Lees ook: Horeca luidt noodklok: ‘Onze branche staat in brand’

Straffeloos staatssteun geven

EU-commissaris van Mededinging Margrethe Vestager maakte vandaag bekend dat ‘lidstaten tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot 500.000 euro aan bedrijven mogen toekennen als steun in verband met het coronavirus’. Ook kunnen de regeringen ‘straffeloos staatsgaranties verlenen op bankleningen en private en publieke leningen subsidiëren’. Dat gaat om het Stabiliteits- en Groeipact met de veelbesproken begrotingsregel van drie procent die sinds 1997 van kracht is en waarvan de handhaving een crime is. Lidstaten mogen niet meer dan drie procent tekort op hun begroting hebben en de staatsschuld mag niet meer dan zestig procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zijn.

,,Lidstaten hebben de ruimte om die tekorten tijdelijk op te laten lopen en die ruimte wordt nu maximaal flexibel geïnterpreteerd. Kort gezegd hoeven ze de extra kosten als gevolg van corona niet mee te tellen.”

DAGELIJKS OP NEW BUSINESS RADIO: CORONA UPDATE

Driemaal daags, te beluisteren op New Business Radio(.nl) onze Corona Update. Om 8.00, 12.00 en 17.00 uur is er nieuws, informatie en advies voor ondernemers over de coronacrisis en het bedrijfsleven. Terugluisteren van alle uitzendingen kan via DEZE link.

Schengen ‘op slot’

Maandag maakte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bekend dat Schengen ‘op slot gaat’: de grenzen van de Schengenzone moeten minstens dertig dagen dicht voor niet-noodzakelijk verkeer van buiten dit Europees gebied waar vrij verkeer geldt. Ook burgers van EU-lidstaten Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Ierland vallen daaronder, omdat die landen geen lid zijn van de zone.

,,Een verstandig voorstel van Von der Leyen”, vindt Lenaers. Dat deze maatregel de meest drastische van de EU is, lijkt geen toeval. ,,Er wordt vandaag in een videocall over gesproken. Goedkeuring van het Europarlement is niet aan de orde, want dit kan de EU niet zelf bepalen. Hier gaan alle individuele lidstaten zelf over.”

Lees ook: 'Hoe krijgen we het geld bij mkb-ondernemers?'


Wat Europa mag - koningen en keizer

Het is een modern en gecompliceerd ‘koningen en keizer’-verhaal: welke bevoegdheden heeft de EU en wat bepalen de lidstaten zelf? Een lockdown bepalen landen zelf, net als politieke keuzes ten behoeve van de volksgezondheid. ,,Het is een bewuste keuze en goede zaak de bevoegdheden in de gezondheidszorg aan de lidstaten te laten, al heb je dan als EU minder mogelijkheden om krachtig in te grijpen.”

"Dan kunnen lidstaten eigenstandige keuzes maken en zie je dat het ene land ‘dicht’ gaat en het andere niet. Heeft dat nut, vragen mensen zich dan af."

Jeroen Lenaers, Europarlementariër Europese Volkspartij namens het CDA

Dan kunnen lidstaten eigenstandige keuzes maken en zie je dat het ene land ‘dicht’ gaat en het andere niet. Heeft dat nut, vragen mensen zich dan af. Het gaat niet om bananenrepublieken, het gaat ook om onze buurlanden, België en Duitsland. ,,Soms heb je een grote crisis nodig om een systeem te veranderen. Verschillende landen hebben verschillende democratieën en kiezen voor dit complexe probleem een andere aanpak. Niemand weet zeker wat de juiste aanpak is. Een silver bullet is er niet. In al die landen is draagvlak nodig. Er wordt al veel vanuit Brussel besloten.”Coördinatie en communicatie

Als dan de besluitvorming tussen koningen en keizer niet beter kan, omdat het de aard van de EU is, gaat het om coördinatie en communicatie. ,,Dat moet echt beter. Het kan niet dat landen grenzen sluiten zonder andere (buur)landen in te lichten, zonder overleg.”

Peter Altmaier tegen Trump: ‘Duitsland is niet te koop’

Zeker niet dat landen zich laten uitkopen ten koste van andere lidstaten. Zoals president Trump naar verluidt exclusief over een vaccin voor Amerika wilde kunnen beschikken door voor één miljard dollar CureVac te kopen, het Duitse bedrijf dat 80 miljoen euro subsidie kreeg om een vaccin tegen corona te ontwikkelen… ,,Ik heb geen zin daar politieke uitspraken over te doen. De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier, die ik heel hoog heb zitten, zei daar verstandige dingen over: ‘Duitsland is niet te koop’. Als het waar is, dan is dat het tegenovergestelde van wat nu nodig is: Europa dat samen optrekt en het goede voorbeeld geeft. Als het waar is, dan is dat een grof schandaal.”

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.