Nieuws Coronavirus

Meerderheid bedrijven verwacht binnen een jaar herstel coronacrisis

Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven hard geraakt wordt door de coronacrisis, verwacht een meerderheid binnen een jaar financieel herstel. Dat blijkt uit de tussentijdse bevindingen van Nederlandse Innovatie Monitor van de Amsterdam Business School (ABS) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met name jonge bedrijven zijn optimistisch over de duur van de crisis.

Ezra Hakze 17 juli 2020

Herstel coronacrisis bedrijven steun overheid jaar onderzoek 1

Volle terrassen op De Neude in Utrecht (juni dit jaar). Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

De tussentijdse resultaten van de Innovatie Monitor geven een beeld van hoe bedrijven de coronacrisis tot nu toe hebben ervaren. Aan het onderzoek deden circa 800 senior managers uit verschillende sectoren mee, in de periode tussen half mei en eind juni. De uitkomsten van de volledige Nederlandse Innovatie Monitor komen in oktober naar buiten.

Verwachtingen herstel van crisis verschillen sterk per branche

Van de ondervraagde organisaties geeft 80 procent aan te verwachten dat hun omzet binnen een jaar weer terug op niveau is. De helft verwacht zelfs binnen een half jaar alweer op het oude omzetniveau te zitten. De meeste organisaties gaan er dus vanuit dat de crisis in maart 2021 weer voorbij is. Gemiddeld gezien denken organisaties dat het herstel ongeveer negen maanden gaat duren.

Lees ook: CPB: 'TOZO vanaf oktober alleen voor zzp'ers zonder eigen vermogen'

Wel zitten er grote verschillen tussen branches: organisaties in de horeca-, recreatie- en cultuursector zijn het meest pessimistisch. Ook de bouwsector en logistieke- en vervoersbedrijven zijn minder positief. Bedrijven in de agrarische en ICT-sectoren verwachten juist dat hun omzet na respectievelijk vijf en zeven maanden weer terug op het oude niveau zal zijn. Volgens Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de ABS is dit een indicatie dat de duur van de overheidssteun niet voor elke sector even lang hoeft te zijn.

Jonge bedrijven positiever dan oudere organisaties

Jonge organisaties (opgericht na 2000) zijn het meest positief. Dit wordt gedeeltelijk verklaard doordat oudere organisaties in bepaalde sectoren oververtegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn oudere organisaties vaker internationaal actief en daarmee afhankelijker van de globale economie. Ook zou het kunnen dat jonge organisaties sneller kunnen schakelen en meer gewend zijn om te innoveren.

Lees ook: 'Dag extra thuiswerken levert jaarlijks 3,9 miljard euro op'

70 procent van bedrijven wil ook na coronacrisis meer thuiswerken

De coronacrisis is een aanjager van innovatie: bedrijven zetten massaal in op thuiswerken, versnelde digitalisering en nieuwe businessmodellen. Bijna zeventig procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan dat er ook na de crisis meer zal worden thuisgewerkt.

Volgens hoogleraar Volberda hadden veel bedrijven ook voor de crisis al geïnvesteerd in digitale technologieën, maar was er geen noodzaak om die te gebruiken. ,,Veel medewerkers wilden graag thuiswerken, maar hun managers waren bang voor een afnemende productiviteit. Koploper-bedrijven experimenteerden al met nieuwe online businessmodellen, maar het management durfde deze niet grootschalig uit te rollen. Door de coronacrisis zijn deze transformaties in een geweldige stroomversnelling gekomen.''

Minder aandacht voor duurzaamheid door coronacrisis

Uit onderzoek van MVO Nederland in april bleek nog dat veel organisaties de crisis als een kans zagen om te verduurzamen. Toch blijkt uit de Innovatie Monitor dat de interesse in duurzaamheid tijdens de crisis juist is afgenomen. Bij slechts 30 procent van de organisaties is er sinds de crisis meer aandacht voor duurzaamheidsthema’s en de meeste organisaties hebben geen interesse in het verkorten van de ketens.

Lees ook: Gripz: hoe een idee van vorig jaar door corona nóg nuttiger wordt

Korten op salarissen topmensen

Ongeveer een kwart van de bedrijven geeft aan te korten op salarissen om de economische schok van de coronacrisis op te vangen. Er zijn ongeveer twee keer zoveel bedrijven waarbij leidinggevenden salaris inleveren (twee op de tien) dan bedrijven waarbij overige werknemers worden gekort (een op de tien). Uit het onderzoek komt verder naar voren dat vooral jongere organisaties (tijdelijk) de salarissen verlagen.

Bedrijven afhankelijk van coronasteun overheid

Een op de vier (24 procent) van de bedrijven zegt door de uitbraak van de coronacrisis afhankelijk te zijn geworden van steun van de overheid. Zo’n 58 procent is dat niet. Hoewel een meerderheid dus niet afhankelijk is van staatssteun, is de sturende rol van de overheid volgens Volberda toch groot. ,,De massale overheidsinterventie is een opmaat naar een meer proactief industriebeleid met een actieve rol in het stimuleren van economische groei, behoud van werkgelegenheid en het beschermen van vitale bedrijven.’

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.