Nieuws Coronavirus

Ondernemen in coronatijd: faillissementsgolf blijft uit, minder startende bedrijven

Ondanks de coronacrisis is de Nederlandse bedrijfspopulatie in het eerste half jaar van 2020 gegroeid met bijna 81.000 bedrijven. Deze toename is minder groot dan in de eerste zes maanden van 2019. Dat komt vooral doordat er veel minder bedrijven zijn gestart in het tweede kwartaal.

Van onze redactie 17 augustus 2020

Mondkapjes winkelstraat rotterdam

Mondkapjesplicht in het centrum van Rotterdam. Foto: ANP

Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In totaal zijn er in de eerste helft van 2020 136.798 nieuwe bedrijven gestart.

,,Waar er vorig jaar nog een sterke stijging was van het aantal startende bedrijven, is dit jaar sprake van een daling van 3,7 procent”, zegt Gert van den Berg van Graydon. Er is vooral een afname te zien halverwege de eerste helft: begin dit jaar zagen 80.666 bedrijven het levenslicht, in het tweede kwartaal ging het om 56.132 bedrijven.

Van den Berg: ,,Of deze daling aan de coronacrisis is toe te schrijven is nog lastig te zeggen, want ook in andere jaren zien we een piek in het aantal nieuwe bedrijven in het eerste kwartaal. Maar ongetwijfeld zijn er ondernemers geweest die hun plannen voor een nieuw bedrijf voorlopig in de ijskast hebben gezet.”

''De voorspelde faillissementsgolf als gevolg van de coronamaatregelen is vooralsnog dus uitgebleven, al verwachten we wel dat we een verdere toename zullen zien in het derde en vierde kwartaal''

Gert van den Berg, Graydon

Lichte stijging faillissementen

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal faillissementen licht is gestegen naar 2.000 in het eerste half jaar, 2,6 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. ,,Sinds eind vorig jaar zien we al dat de faillissementen langzaam aan het toenemen zijn. Desondanks ligt het aantal nog steeds op een laag niveau. De voorspelde faillissementsgolf als gevolg van de coronamaatregelen is vooralsnog dus uitgebleven, al verwachten we wel dat we een verdere toename zullen zien in het derde en vierde kwartaal. De afgelopen maanden konden veel bedrijven immers gebruikmaken van de financiële noodregelingen van de overheid en het is de vraag hoe lang deze maatregelen effectief blijven”, aldus Van den Berg.

Verder is ook het aantal bedrijven dat om andere reden gestopt is (53.855), toegenomen. De netto-groei, die wordt berekend door het aantal nieuwe bedrijven te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen, komt uit op 80.943 en ligt daarmee 7,4 procent lager dan in het eerste half jaar van 2019.

Lees ook: CBS: economie krimpt 8,5 procent door coronacrisis

Meer starters groot- en detailhandel

Waar vrijwel alle sectoren in de eerste helft van 2020 een kleinere netto-groei laten zien dan in 2019, is de netto-groei van de groot- en detailhandel juist met ruim 30 procent gestegen. In deze sector zijn in het eerste half jaar 20,4 procent meer starters geregistreerd. De coronacrisis heeft vooral de handel via internet een boost gegeven: 90 procent van de startende bedrijven in de groot- en detailhandel betrof een webshop. De landbouw en visserij is een andere sector die harder is gegroeid dan vorig jaar.

Lees ook: Strabo: waarom de winkelleegstand minder hard stijgt dan de Retailagenda beweert

De best- en slechtst scorende provincies

Groningen en Friesland zijn de enige twee provincies die in de eerste zes maanden van dit jaar een lichte stijging van de netto-groei laten zien ten opzichte van het eerste half jaar van 2019. In Friesland is met name sprake van een daling van het aantal failliete (-5,6 procent) en opgeheven (-6,4 procent) bedrijven, terwijl de gestegen netto-groei in Groningen juist veroorzaakt wordt door een toename van het aantal starters (+2,2 procent).

Een kleine stijging van het aantal starters is ook te zien in Limburg (+1,6 procent) en Zeeland (+1,1 procent). In de Randstad is juist sprake van een daling van de nettogroei, met name in Utrecht (-13,8 procent) en Noord-Holland (-13,0 procent). In beide provincies zijn ruim acht procent minder starters geregistreerd dan in de eerste zes maanden van 2020 en in Noord-Holland is ook het aantal failliete bedrijven met ruim een kwart gestegen.