Nieuws Financiën

Pensioenkorting dichterbij

Peet Vogels 28 januari 2016

Pensioenkorting1065

Indexatie van de pensioenen is nog ver weg, kortingen op de uitkeringen komen juist dichterbij. Dat is de sombere boodschap van de vier grootste pensioenfondsen. Vooral de lage rente speelt de fondsen parten, schrijft het AD donderdag.

Dat betekent een nieuwe aanslag op de koopkracht van gepensioneerden. Pensioenen zullen opnieuw niet worden aangepast aan de inflatie. Daarnaast hebben gepensioneerden ook een nadeel van de nieuwe belastingmaatregelen. En de komende jaren rekenen fondsen ook niet op een verbetering. "Indexatie is de komende jaren niet te verwachten, een verlaging van de pensioenen komt door het uitblijven van herstel juist dichterbij,'' vat Eric Uijen, directeur van pensioenfonds PME, de situatie samen.

Die boodschap komt ook van PFZW, het pensioenfonds voor de gezondheidssector. "Wij verwachten dat er de komende 5 jaar nog geen indexatie mogelijk is en kortingen liggen op de loer,'' zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff.

Deelnemers aan het ABP moeten in 2016 ook nog een premieverhoging slikken van 1 procentpunt. Die verhoging kondigde het ABP al eerder aan. Het extra geld is nodig omdat het pensioenfonds door de ondergrens dreigt te zakken.

BoosdoenerDe grote boosdoener is de lage rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen moeten aanhouden om de huidige en toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen. De rente daalt al jaren en dat hakt er fors in. En een renteverhoging lijkt nog ver weg. De verwachting is juist dat de Europese Centrale Bank met nieuwe renteverlagingen zal komen dit jaar om de economie te stimuleren.

De voortdurende rentedalingen frustreren de pensioenfondsen. Zeker omdat de grote fondsen hun vermogen het afgelopen jaar zagen toenemen. Pensioenfonds PMT bijvoorbeeld had eind 2014 58,6 miljard euro in kas. Dat betekende een dekkingsgraad van 104 procent. Oftewel tegenover elke euro aan huidige en toekomstige pensioenuitkeringen zat er 1,04 euro in kas. Eind 2015 bedroeg het vermogen 60,1 miljard euro, maar had het ineens voor elke euro aan pensioenverplichtingen nog maar 98,5 eurocent in kas. "Aan onze deelnemers is dat nog maar moeilijk uit te leggen,'' zegt Jan Berg voorzitter van PMT.

Borgdorff wil daarom dat er snel een nieuw pensioenstelsel komt waarbij mensen geen gegarandeerd pensioen meer krijgen. "Die garanties kunnen we nu ook niet geven.'' Borgdorff ziet meer in een systeem waar mensen meer voor hun eigen pensioen sparen. In de SER wordt op dit moment overlegd over een nieuw pensioenstelsel. Dat advies wordt dit voorjaar verwacht.