Blog #nlstartop

Dirk Beljaarts: 'KHN kijkt uit naar gesprek met overheid waar rechter om verzoekt'

Belangenbehartiging in coronatijd vergt lange adem en impopulaire maatregelen. Koninklijke Horeca Nederland, betoogt algemeen directeur Dirk Beljaarts in deze blog, stáát voor haar 20.000 leden, als het moet ook voor de rechter. Die verzocht de overheid en KHN de gesprekken te hervatten. Daar kijkt Beljaarts vol vertrouwen naar uit, als de roadmap voor de sector er maar komt. Zijn nieuwste blog.

Dirk Beljaarts (Koninklijke Horeca Nederland) 24 juli 2020

KHN horeca beljaarts willemsen

Àlgemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (links), geflankeerd door voorzitter Rober Willemsen, op weg naar de rechtbank voor het kort geding van de horecabranche tegen de Staat. Foto ANP/Sem van der Wal.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) behartigt de belangen van de horecasector al ruim 136 jaar. Onze 20.000 leden maken deel uit van een prachtige sector, bestaande uit onder meer hotels, restaurants, cafés, , congreslocaties pretparken, cafetaria’s, dag horeca, nachtclubs en strandpaviljoens. De roep om belangenbehartiging is in moeilijke tijden luider dan in tijden waarin alles mee zit; de coronacrisis vormt hierop geen uitzondering.

Gedurende de eerste maanden waren de gesprekken met het kabinet constructief; we behaalden veel successen voor horecaondernemers en zijn het kabinet en de politiek dan ook heel dankbaar voor hetgeen ze voor het land, de risicogroepen en de horeca hebben gedaan.

De coronacrisis is géén ondernemersrisico

Als consument is het soms moeilijk te begrijpen dat je voor een kopje koffie soms al drie euro betaalt, maar de Nederlandse horecasector is er één van kleine marges en weinig reserves. De prijzen liggen weliswaar hoger dan in bepaalde vakantielanden, maar dat komt omdat de (personeels)lasten hier ook veel hoger liggen.

De coronacrisis is géén ondernemersrisico, al hoor ik dit geluid de laatste tijd vaker. Je kunt je als ondernemer nooit voorbereiden op een verplichte sluiting door de overheid van drie maanden. Bovendien is er in de horeca sprake van een ‘vergankelijke omzet’, wat betekent dat de niet behaalde omzet in deze maanden, ook niet meer kan worden ingehaald.

Lees ook: KHN eist versoepeling maatregelen, wetenschap vindt mondkapjes horeca 'noodzakelijk'

Onze noodkreet is nog steeds actueel

Dit maakt de noodkreet die wij al sinds 15 maart slaken - de nood in de horeca is hoog - nog steeds actueel. Het opschorten van betalingsverplichtingen was heel welkom in de beginperiode. Het zorgde voor de nodige liquiditeit om bijvoorbeeld personeel of de huur te kunnen betalen in een periode waarin helemaal geen omzet werd gemaakt. Maar het inlopen van deze schulden blijkt enorm lastig met de geldende restricties.

Het is dan ook van groot belang om continue in gesprek te blijven met het kabinet. De impact op de branche is groot. De horeca is goed voor een omzet van 24 miljard euro op jaarbasis en voorziet 450.000 werknemers van een baan. De meeste ondernemers kunnen nu maar tussen de dertig en zeventig procent van hun oorspronkelijke omzet maken; die laatste zeventig procent overigens alleen met behulp van een (groot) terras en zonnige dagen. Veertig procent van de sector is feitelijk technisch failliet.

'Als je met vijf personen in een auto mag zonder mondkapje, je aan één tafel zonder afstand mag bridgen, je contactsport mag beoefenen, dan vinden wij dat je met datzelfde aantal personen ook aan één tafel zou mogen dineren'

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

De gang naar de rechter

KHN heeft in de afgelopen periode veel en vaak contact gehad met verschillende ministeries, de VNG, het Veiligheidsberaad en andere organisaties om tot voor de horeca werkbare én rendabele afspraken te komen. Ook heeft KHN het kabinet herhaaldelijk opgeroepen samen te werken aan een roadmap voor verdergaande versoepelingen. Helaas was er op een gegeven moment sprake van eenzijdige gesprekken en werd er geen gehoor gegeven aan de door KHN ingebrachte punten.

Foto Tubantia/Robin Utrecht

Het was een grote teleurstelling dat we na maanden van goed overleg op het punt belandden om de gesprekken met het kabinet op te schorten. Omdat er uiteindelijk geen versoepelingen zijn aangekondigd, er door het kabinet geen perspectief werd geboden, men niet bereid was samen met ons te werken aan een roadmap én er geen aanvullende steunmaatregelen kwamen, zagen wij ons uiteindelijk genoodzaakt juridische stappen te ondernemen richting de Staat.

Voor ons een moeilijke beslissing, maar wel een waarvoor we veel steun kregen vanuit onze vereniging. Natuurlijk is er ook weerstand en dat is goed; een open discussie binnen een vereniging is essentieel. Met 20.000 leden zal nooit iedereen het met elkaar eens zijn en dat mag. Ik heb er wel moeite mee als bijvoorbeeld een hotelier aangeeft dat wij als ondernemers niet moeten praten over de steunmaatregelen als de NOW of TVL en of die genoeg zijn of niet. Met dergelijke uitspraken benadeel je (waarschijnlijk onbedoeld) die ondernemers die dusdanig in de knel zitten en waarvoor het inderdaad niet voldoende is om te overleven. Deze ondernemers ‘zeuren’ niet, die willen overleven!

Lees ook: KHN start kort geding tegen de staat voor meer versoepeling coronamaatregelen

Naast de financiële gevolgen, brengen de consequenties van het coronavirus helaas ook psychische gevolgen met zich mee. De ondernemers die het nu zo zwaar hebben moeten we niet in een hoek zetten, die moeten we éxtra steunen, helpen met alles wat we hebben en dan is het juist zo essentieel als één blok achter elkaar te staan, met alle 20.000 leden!

Op naar het Paleis van Justitie

Daarom een rechtszaak. Niet omdat we het leuk vinden, wel om aan te geven hoe hoog de nood is. We laten onze leden niet in de steek en blijven knokken voor hun belangen en onze prachtige branche. In het kort geding vroegen we de rechter uitspraak te doen over het bieden van perspectief voor de ondernemers middels een roadmap. Immers, ondernemers staan vier maanden na de verplichte sluiting voor belangrijke keuzes als: stop ik met mijn bedrijf, doe ik nog investeringen dit jaar of moet ik mijn personeel ontslaan?

Als je geen perspectief hebt en niet weet waar je aan toe bent, kun je die beslissingen niet nemen. Bovendien helpen stakeholders als banken en geldschieters pas als ze daar meer over weten. Daarnaast vroegen we de rechter om al bestaande en reeds door RIVM en kabinet gezond verklaarde maatregelen ook voor de horeca te laten gelden. Als je met vijf personen in een auto mag zonder mondkapje, je aan één tafel zonder afstand mag bridgen, je contactsport mag beoefenen, dan vinden wij dat je met datzelfde aantal personen ook aan één tafel zou moeten mogen dineren. In landen om ons heen zijn tien tot vijftien personen aan één tafel toegestaan, in Nederland maar twee personen.

"Een enkel exces daargelaten, zie ik écht hoe de ondernemers dagelijks hun verantwoordelijkheid nemen om die veiligheid te waarborgen."

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Ook vroegen wij de rechter om de restricties op de terrassen los te laten, ondersteund door vele wetenschappelijke onderzoeken die uitwijzen dat de besmettingskans in de buitenlucht vrijwel nihil is. De volksgezondheid staat ook voor de horeca op nummer 1. Wij willen absoluut geen voorkeursbehandeling en vragen niet om uitzonderingen. Wij willen dat de huidige maatregelen gelijk worden getrokken voor iedereen. Ook in dit geval blijft de keuze van de gast het belangrijkste: wilt u wél de afstand bewaren, dan is dat geen enkel probleem.

De roadmap

Donderdag 23 juli jl. diende het kort geding in het Paleis van Justitie in Den Haag. Na het pleiten van beide partijen vroeg de rechter of wij open stonden om het vonnis aan te houden (vertragen, om nog niet recht te spreken) en eerst weer terug in gesprek te gaan met het kabinet om het vertrouwen te herstellen.

De rechter merkte op dat het doel van deze gesprekken ook een roadmap voor de horeca moet zijn. Het is belangrijk voor ondernemers om te weten waar ze aan toe zijn. Dit was één van onze ingebrachte punten en omdat we liever mét het kabinet werken dan tegen, hebben we ingestemd met die vraag en gaan we op korte termijn opnieuw in gesprek. We hebben aangegeven waarde te hechten aan een integraal gesprek, waarin alle elementen van de noden in de sector aan de orde kunnen komen en niet alleen de punten van het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Lees ook: Geen uitspraak kort geding horeca tegen staat: partijen weer rond de tafel

Constructief en gelijkwaardig gesprek

KHN kijkt uit naar een constructief en gelijkwaardig gesprek, met als doel gezamenlijk op te trekken voor de toekomst van de horeca. De volksgezondheid stond en staat bij horecaondernemers op nummer 1. Horecaondernemers hebben ook gezinnen, (kwetsbare) ouders en willen niets liever dan goed zorgen voor hun gasten en personeel. Horecamedewerkers nemen dagelijks enorm veel maatregelen zodat gasten veilig uit kunnen. En een enkel exces daargelaten, zie ik écht hoe de ondernemers dagelijks hun verantwoordelijkheid nemen om die veiligheid te waarborgen.

Met dat als uitgangspunt én de overtuiging dat het kabinet de horecasector en diens 450.000 werknemers niet wil laten omvallen, gaan we ervoor!

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.