Nieuws Prinsjesdag

Branche mist politieke daadkracht richting start-ups en scale-ups

De rook van Prinsjesdag is inmiddels opgetrokken. Echter is niet iedereen even content met de miljoenennota en begroting. De Dutch Startup Association (DSA) mist de ambitie die nodig is om de Nederlandse economie in de toekomst veilig te stellen.

DeOndernemer/Foto: Sander Koning (ANP) 18 september 2019

Wiebes Eric startups scale ups

Er is nog veel werk aan de winkel voor minister Wiebes van EZ, als het aan DSA ligt.

DSA-voorzitter Lucien Burm: ,,uit de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen blijkt dat het kabinet - nu het economisch goed gaat met Nederland - gedurfde keuzes, zoals een versnelde verruiming van de regeling rond aandelenopties en fiscale stimulering van durfkapitaal, vooruit schuift.''

,,Geen slimme zet, want nu niet inzetten op de bedrijven van morgen, gaat BV Nederland schade opleveren. DSA wil het kabinet graag helpen een ambitieuzer beleid te ontwikkelen.''

Versterking van het ecosysteem

Burm: ,,Het lijkt wel alsof het kabinet de eerder toegekende extra gelden voor de versterking van het ecosysteem en InvestNL voldoende acht voor het toekomstbestendig maken van het Nederlandse bedrijfsleven. Het nieuwe van de nieuwe bedrijvigheid is er blijkbaar wel een beetje af. Start-ups zijn echter geen hype, deze bedrijven vormen de motor voor de economie van morgen.''

Maar het kabinet lijkt volgens Burm deze economische trend niet op waarde te schatten. ,,Willen we de toekomst van BV Nederland veiligstellen, dan zal nu geïnvesteerd moeten worden. Hoe? Bijvoorbeeld door het veelbesproken investeringsfonds snel te concretiseren, denk aan gelden voor sleuteltechnologieën. Daar wordt nu slechts 7,5 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Op onze wensenlijst staan verder nog het onderzoek naar fiscale stimulering van durfkapitaal en de verruiming van de regeling van aandelenopties.”

Uitnodiging voor politiek

Werk aan de winkel voor het kabinet dus, zo meent DSA. ,,En bij deze de uitnodiging aan de politiek om het samen met de start-ups en scale-ups van Nederland op te pakken en zo Nederland tot de start-up staat van Europa te maken.''