Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer

Advertorial Regio

5 voorstellen om de arbeidsmarkt in balans te krijgen

Voor het arbeidsrecht wordt 2019 het jaar waarin knopen worden doorgehakt over het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’. De belangrijkste voorstellen op een rij.

Jeroen van Kollenburg 11 januari 2019

Jeroen van Kollenburg Asselbergs Klinkhamer

1 Versoepeling ontslagrecht

Een redelijke grond voor ontslag blijft noodzakelijk, maar een rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als sprake is van een ‘optelsom van omstandigheden’, onder toekenning van een hogere transitievergoeding.

2 Verlenging proeftijd

Bij het aangaan van een vast contract ontstaat de mogelijkheid een proeftijd overeen te komen van maximaal 5 maanden. Er is veel kritiek op dit voornemen en het is de vraag of dit standhoudt.

3 Verruiming ketenregeling

De huidige regels geven de mogelijk drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt opgerekt naar drie jaar.

4 Transitievergoeding

De aanspraak van een werknemer op een transitievergoeding na ontslag ontstaat nu nog na een dienstverband van twee jaar. Werknemers krijgen straks vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding.

5 Lagere transitievergoeding bij een lang dienstverband

Het voornemen is de vergoeding na een dienstverband van tien jaar te verlagen tot een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

6 Compensatie transtitievergoeding kleine werkgever

Kleine werkgevers ontvangen een compensatie voor de te betalen transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.

7 Payroll

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van het bedrijf waar zij te werk worden gesteld.

8 Verbetering positie oproepkracht

Oproeping door de werkgever moet plaatsvinden vier dagen voor de werkdag. Wordt een oproep door de werkgever afgezegd binnen deze periode, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon.

Toekomstmuziek

De wetgever blijft zoeken naar een betere balans op de arbeidsmarkt. Ik verwacht veel discussie bij de behandeling in de Kamer. Het draagvlak voor het wetsvoorstel lijkt beperkt en de sociale partners kunnen het samen niet eens worden. 2019 wordt daarom een jaar om in de gaten te houden.

Jeroen van Kollenburg is advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer. Www.ak-advocaten.eu