Advertorial van Makelaar Faasse & Fermont

Advertorial Regio

Aantrekkende economie verandert de vastgoedbehoefte

Waar mensen wonen en werken, is altijd vraag naar vastgoed. Wat voor investeerders in vastgoed wél verandert, zijn de huisvestingswensen van gebruikers. ,,We gaan meer naar een markt waarbij je alleen betaalt voor wat je nodig hebt. Net zoals bij het leasen van een auto", zegt makelaar Paul Fermont.

Timo van Kasteele | De Ondernemer i.s.m. Makelaar Faasse & Fermont 19 juni 2018

Makelaar Faasse Fermont vastgoed Paul Fermont

De komende jaren groeit de e-commerce substantieel. Daardoor gaat de pakketbezorging verdubbelen. De retail verandert mee: meer diversiteit, meer horeca, meer afhaal- en verkooppunten. En ook meer distributiecentra. Kortom, met het aantrekken van de economie verandert de behoefte naar vastgoed in razend tempo.

De digitaliseringsslag zet de komende jaren onverminderd door. Werken in de cloud betekent dat we steeds vaker een dag thuis zaken regelen. Met als gevolg dat bestaande kantoorpanden niet langer voldoen. ,,Het gaat zakelijke huurders allang niet meer om het aantal vierkante meters. Maar wel om de vraag of het pand past bij de behoeftes. De groei is niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief", zegt Paul Fermont.

Lees ook: Kwaliteit belangrijk voor financier

Overbodig

Hij merkt bijna elke dag wel iets van de veranderende vraag in de markt van het vastgoed. En in alle branches. ,,Autobedrijven hebben nauwelijks nog onderdelen op voorraad. De vraag bepaalt wat ze wel en niet in huis halen. Met de komst van distributiecentra raken grote opslagruimten bij bedrijven overbodig."

De distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond. Zoals in Hulst, Goes en grootschaliger in Roosendaal. Die veranderingen vragen meer flexibiliteit van vastgoedeigenaren, stelt Fermont. ,,Wie in de toekomst een bedrijfspand wil blijven verhuren, moet mee in de veranderende vraag en dus investeren."

Hogere eisen

Niet alleen de wensen van de bedrijven veranderen. Banken stellen steeds hogere eisen aan hun financieringen. Zo moeten panden in 2023 voldoen aan energielabel C. En in 2030 is label A de norm. Wie niet met deze verandering meegaat, eindigt mogelijk met een pand dat niet meer te verkopen of te verhuren valt.

Het is essentieel om de toekomstige vastgoedgebruiker in beeld te krijgen, zegt Fermont. ,,Wat heeft een bedrijf nodig? En voor hoelang? Steeds vaker zie je dat bedrijven op zoek zijn naar kortlopende huurcontracten. Daar kun je als vastgoedeigenaar je voordeel mee doen. Je hebt weliswaar minder lang zekerheid, maar daar kun je een hogere vraagprijs tegenover stellen."

Makelaar Faasse & Fermont investeert veel in de relatie met de klant. ,,Door het stellen van gerichte vragen weten onze medewerkers erg snel de behoeften in kaart te brengen. Nieuwbouw is niet altijd de oplossing. Ook met soms kleine aanpassingen van bestaande bouw, kunnen we aan de wensen van de klant tegemoetkomen. Maar zoiets vraagt wel een vastgoedeigenaar die wil meedenken."