Advertorial van Gemeente Moerdijk

Advertorial Regio

Accountmanagement Moerdijk wijst de weg

Ondernemers werken met steeds meer informatie, contacten, regels en mogelijkheden. Dat kan snel complex worden. Reden voor de gemeente Moerdijk om het accountteam te versterken.

Eldert Kuiken 19 september 2018

Accountmanagers moerdijk

Tom Beening en Daniëlle Zeeman wijzen ondernemers snel de kortste weg door het regelwoud naar de benodigde dienstverlening en slaan de juiste bruggetjes, on- en offline. Tevreden zijn de accountmanagers als Moerdijkse ondernemers tevreden zijn en de gemeente als prettige partner zien.

Vestigingsklimaat

Tom Beening is de frisse wind in het Moerdijkse vestigingsklimaat. Hij weet aan welke informatie ondernemers behoefte hebben: ,,Praktische zaken als een vergunning aanvragen moeten niet lastig zijn, wel soepel te regelen. Dan helpt een aanspreekpunt. Dat is mijn rol. Ander voorbeeld: wil je je bedrijf doorontwikkelen? Laat het me weten." De lokale economie versterken voor een vitaal Moerdijk doe je samen.

Verbinding

Daar komt Daniëlle Zeeman om de hoek: ,,Een mooi voorbeeld van die verbinding is de realisatie van opslagloodsen op het Moerdijkse industrieterrein. Het beton en het staal en ook de benodigde kranen en diensten zijn bij lokale bouwbedrijven ingekocht. Zo kunnen we samen veel manieren verzinnen waarop we het lokale mkb, ook in de dorpskernen, kunnen verbinden aan de grote bedrijven in de haven en op het industriegebied. Koop lokaal in en we groeien samen."

Lees ook: Kom naar de Open Haven Moerdijk

On- en offline

Ze vormen een team en laten persoonlijke aanpak en technologische oplossingen elkaar versterken. Beening doet met kennis van zaken bedrijfsbezoeken: ,,Ik wil weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Hoe beter ik weet wat er nodig is, hoe beter ik ondernemers kan ontzorgen. Blijkt bijvoorbeeld dat ondernemers afhaken bij een vergunningsaanvraag, dan gaan we dat proces analyseren en verbeteren."

Inmoerdijk.nl

De gemeente is er voor de ondernemers en de ondernemers zijn er ook voor elkaar. Hoe vlotter ze elkaar vinden, hoe beter het zaken doen is. Dat kan met de befaamde ondernemersontbijten en events en sinds kort ook online, altijd en overal. Daarvoor heet Zeeman Moerdijkers welkom op de website inmoerdijk.nl. ,,Op dat platform kunnen ondernemers elkaar altijd en overal vinden. Met een sterk groeiend aantal gebruikers zie je goede energie ontstaan, die de onderlinge verbondenheid en business stimuleert. Het is een platform waarop de gemeente en ondernemers zich laten zien, relevante kennis uitwisselen en elkaar inspireren. Eigenlijk is een profiel voor Moerdijkse ondernemers onmisbaar."

Bottom-up

De lokale economie is gebaat bij innovatie en een eigentijdse aanpak: bottom-up. Want een vitaal Moerdijk begint bij ondernemers en hun kennis en ideeën. Daaruit ontstaan creatieve initiatieven, van onderaf. Beening: ,,'Kom aan tafel', zeg ik dan. Schuif aan en we verbinden het idee aan andere ondernemers en aan onze (sociale) partners op het gebied van onderwijs, verduurzamen en innovatie-ontwikkeling. Zo helpt Rewin bijvoorbeeld innovatieve bedrijven bij business case ontwikkeling, vestiging en financiering. Het WerkgeversServicepunt adviseert over arbeidsvraagstukken en bij het Ondernemersklankbord delen ervaren ondernemers hun kennis. Wij, als Moerdijkse accountmanagers, wijzen graag de weg."