Advertorial van KienhuisHoving

Advertorial Regio

Wat als medewerkers in de schulden zitten?

Een betaalde baan en problematische schulden. Het komt vaker voor dan je misschien denkt. Schulden ontstaan niet alleen bij mensen die op bijstandsniveau leven. Ook als werkgever kun je te maken krijgen met de schulden van personeel, schrijft juridisch medewerker Angelique Roeloffzen-Mulder.

Angelique Roeloffzen-Mulder | Foto: Pexels 20 juni 2019

Schulden werknemer hr geld juridisch

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de hoogte van het inkomen niet direct van invloed is op de kans dat geldproblemen ontstaan. De levensstandaard van mensen en hoe ze met hun geld omgaan wel. Hoe het ook zij, als werkgever kun je te maken krijgen met werknemers die problematische schulden hebben. Dat is niet alleen vervelend voor de werknemers, het heeft vaak ook nadelige gevolgen voor de werkgever. Er is meer ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Bovendien leidt de schuldenproblematiek tot extra belasting van HR en de salarisadministratie.

Schaamte

Wat kun je als werkgever doen om deze werknemer(s) te helpen én daarmee ook de eigen kosten te reduceren? Grootste probleem hierbij is dat mensen niet graag praten over hun financiële problemen. Schaamte speelt vaak een rol, maar bij werknemers leeft ook de angst om de baan kwijt te raken. Als werkgever ben je dus veelal niet op de hoogte van de financiële problematiek. Het is daarom allereerst belangrijk dat je binnen je organisatie het taboe doorbreekt. Probeer de drempel te verlagen en draag uit dat het hebben van financiële problemen bespreekbaar is. Verder zijn er signalen die je als werkgever kunt opvangen.

Stressgevoelig

Een werknemer met geldzorgen is stressgevoelig, maakt meer fouten, kan zich moeilijk concentreren en is minder productief. Ziektemelding en beslag op het loon zijn ook sterke signalen. Door alert te reageren op signalen kun je als werkgever erger voorkomen of wellicht zelfs de problemen oplossen. Je kunt een werknemer bijvoorbeeld motiveren om (professionele) hulp in te schakelen om goed inzicht te krijgen in de situatie. Bijna alle mensen met financiële problemen hebben namelijk geen inzicht en onderschatten de situatie. Daarnaast kun je als werkgever zelf een actieve rol innemen door bijvoorbeeld namens de werknemer een crediteurenakkoord aan te bieden.

Win-winsituatie

Uit ervaring weet ik dat dit een win-winsituatie kan zijn. Kortom, wacht niet op het moment dat de werknemer bij je binnenkomt. Die zal immers meestal pas aan de bel trekken als de problemen al te groot geworden zijn.

Angelique Roeloffzen-Mulder is juridische medewerker Herstructurering & insolventierecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen. Voor vragen: angelique.roeloffzen@kienhuishoving.nl