Nieuws Regio

Arbeidsmarkt West-Brabant is volop in beweging

Het gaat goed met de arbeidsmarkt in West-Brabant. Er komen meer banen bij. Het aantal vacatures groeit. Ook worden er minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en het aantal werkzoekenden daalt.

Peter de Jong | De Ondernemer i.s.m. UWV 28 december 2017

De arbeidsmarkt in de regio is volop in beweging, zo blijkt uit cijfers van UWV WERKbedrijf West- Brabant. Bestaande functies verdwijnen of veranderen door robotisering en automatisering. Maar, er ontstaan ook nieuwe functies door innovatie en verbindingen tussen techniek en diensten.

Het gaat goed met de economie. Het Centraal Planbureau verwachtte in september 2017 een economische groei van 3,3 procent in 2017, voor 2018 wordt groei van 2,5 procent verwacht. Ook de werkgelegenheid stijgt. Die groei is groot genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar, dat geldt niet om voor alle beroepsgroepen.

Lees ook: MKB goed voor 72 procent van de werkgelegenheid

Technologische verandering

Tegelijkertijd is er sprake van technologische verandering en robotisering. Hierdoor ontstaan nieuwe beroepen en nieuwe banen, verdwijnt er werk en worden er andere - vaak hogere - eisen gesteld aan bestaande banen.

Het herstel van de arbeidsmarkt in Nederland houdt al geruime tijd aan. Het begon voorzichtig in 2014, zette door in 2015 en heeft zich in 2016 en de eerste helft van 2017 voortgezet tot volwaardige groei. Dit uit zich in een groeiend aantal banen, een stijgend aantal vacatures, een daling van het aantal WW-uitkeringen en een daling van de werkloosheid. Door dit economisch herstel trekt de werkgelegenheid in vrijwel alle sectoren aan.

Impuls aan de bouwsector

De aantrekkende woningmarkt gaf als eerste een impuls aan de bouwsector. De toenemende bestedingen zorgden vervolgens voor meer werk in de detailhandel en de horeca. Zo breidde de banengroei zich uit naar vrijwel alle sectoren. De omvangrijke sector zorg en welzijn kromp de laatste jaren, maar door het schrappen van eerder aangekondigde bezuinigingen en een verder toenemende vergrijzing trekt de werkgelegenheid ook daar weer aan.

Voor West-Brabant verwacht het UWV dat het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,7 procent toeneemt tot 322.000. Dit komt vooral doordat sterk groeiende dienstverlenende sectoren (ICT en specialistische, zakelijke dienstverlening) naar verhouding in de regio iets minder vertegenwoordigd zijn dan landelijk.

Alleen via tussenpartij

Uit CBS-cijfers blijkt dat de toename van het aantal zzp'ers afvlakt. Opdrachtgevers geven aan alleen nog maar te willen werken via een tussenpartij, zoals een bemiddelaar, een payrollbedrijf of een uitzendbureau.

De meeste nieuwe banen ontstaan in 2018 in de overige zakelijke dienstverlening, zoals de uitzendbranche. Daarna volgen de zorg en welzijn, detailhandel en groothandel. Het openbaar bestuur en het onderwijs laten, na jaren van krimp, een kleine groei zien in het aantal banen. Ook de industrie, voor West-Brabant een belangrijke sector, kent na een aantal slechte jaren een kleine toename. De enige sector die blijft krimpen, is de financiële dienstverlening.

De sluitingen van Tetrapak in Moerdijk en het overgrote deel van Philip Morris in Bergen op Zoom hebben de economische groei geremd. Toch is de Bergse fabriek nu weer gegroeid naar 335 medewerkers, die actief zijn op een nieuwe afdeling die een variant op de e-sigaret produceert. In 2016 en 2017 keerde de regionale economie terug op het landelijke groeipad. Het belang van de industrie voor West-Brabant is nog steeds groot want de sector is goed voor een vijfde van de toegevoegde waarde.

Meer banen in bouw en logistiek

Logistiek is nog altijd één van de sterkstgroeiende sectoren in West-Brabant. De grootste aantrekkingskracht van de regio voor logistieke bedrijven is de strategische ligging: tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen én met de groeiende haven van Moerdijk.

Hierdoor is West-Brabant een toplocatie voor aanvoer, opslag, overslag en het toevoegen van waarde aan goederen om ze te distribueren over Europa. Er is een toenemend tekort aan chauffeurs voor goederenvervoer en logistiek opgeleide medewerkers bij logistieke en transportbedrijven.

Ook de bouwsector is sterk aangetrokken. Het is weliswaar geen grote sector, maar in West-Brabant groter dan landelijk gemiddeld. Door het economisch herstel en de vergrijzingneemt de vraag naar personeel toe in de bouw.

De groei van de economie is ook terug te zien in de ontwikkeling van het aantal vacatures. Dat groeide flink tot en met 2017. Dit is echter niet voldoende om iedereen aan een betaalde baan te helpen. De werkloosheid daalt landelijk naar verwachting van het CPB in 2017 naar 4,9 procent en in 2018 naar 4,3 procent van de beroepsbevolking.

In West-Brabant ontstaan 10.000 vacatures per kwartaal. Veel vacatures zijn echter het gevolg van vervangingsvraag, vooral doordat werknemers met pensioen gaan. Daarnaast zijn in periodes van economische groei steeds meer mensen bereid van baan te veranderen. Ook dit resulteert in nieuwe vacatures. Sinds het derde kwartaal van 2013 neemt het aantal openstaande vacatures in Nederland elk kwartaal gemiddeld met ruim 5.000 toe.