Nieuws Regio

Asito: Iedereen hoort erbij en verdient een eerlijke kans

Schoonmaakbedrijf Asito zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV is daarbij een belangrijke partner. 'Zowel om te bemiddelen als om mee te denken over wet- en regelgeving', vertelt Leonore Nieuwmeijer van Asito.

Jack Monde | De Ondernemer i.s.m. UWV 7 juni 2017

Leonore Nieuwmeijer fotomarcobakker

Schoonmaakbedrijf Asito tekende in 2015 de Charter Diversiteit. Binnen drie jaar moest voor 1.000 mensen de afstand tot de arbeidsmarkt zijn verkleind. De reden: Asito wil als organisatie een afspiegeling zijn van de Nederlandse beroepsbevolking.

Dagelijks verzorgen 10.000 Asito-schoonmaakkrachten werkzaamheden bij meer dan 3.000 zakelijke klanten. Eind 2016 was het doel al bereikt. In de schoonmaaksector is de vraag naar arbeidskrachten fors toegenomen. De verwachting is dat er jaarlijks 3.000 banen bij zullen komen.

De overheid is heel blij met bedrijven als Asito. Samen met werkgevers wil zij tot 2026 namelijk 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit streven vloeit voort uit de Participatiewet en wordt de Banenafspraak genoemd. Om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden zijn via diverse maatregelen de risico's beperkt. ,,Iedereen hoort erbij en verdient het een eerlijke kans te krijgen', zegt Leonore Nieuwmeijer, die zich bij Asito bezighoudt met diversiteit en inclusiviteit. ,,UWV is een belangrijke sparringpartner voor ons. Zowel om te bemiddelen voor kandidaten als om mee te denken over wet- en regelgeving.''

Lees ook: Happy Tosti brengt ondernemerschap en sociale bevlogenheid samen

Prestatieladder

Asito werkte mee aan de ontwikkeling van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Nieuwmeijer is ambassadeur en commissielid. ,,Met de ladder kunnen organisaties laten zien welke inspanningen zij leveren om iedereen een kans te geven. Het is een meetinstrument én keurmerk van TNO dat is uitgegroeid tot landelijke norm voor Socialer Ondernemen.

Alle 50 Asito-vestigingen zijn op de hoogste trede van de PSO gecertificeerd. Zo kunnen we aan andere organisaties uitleggen wát we precies doen en hoe én hen stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een plek te geven.''

Meer informatie kunt u vinden op de websites: pso-nederland.nl, uwv.nl en asitoverantwoord.nl.

Minder risico bij aannemen mensen met arbeidsbeperking