Advertorial van Ministerie SZW

Advertorial Regio

Basiscontract Arbodienstverlening: geen kostenpost, maar een slimme investering

De gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers een basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Doen ze dit niet, dan dreigt een boete van 1.500 euro. Vooralsnog heeft slechts een kwart van de MKB-ondernemers het basiscontract geregeld, blijkt uit onderzoek.

Teun Ceelen 3 december 2018

Ministerie szw

De drempel om hier werk van te maken, is niet hoog, leggen Nathalie de Haas (directeur van De Arbodienst en lid van netwerkvereniging Kwaliteit op Maat) en Petra van de Goorbergh (directeur van brancheorganisatie van arbodiensten OVAL) in dit artikel uit.Het afsluiten van een basiscontract is makkelijk én loont. Het is geen kostenpost, maar een investering in je eigen mensen.”

Niet op de hoogte

Het hierboven genoemde onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. Het onderzoeksbureau ondervroeg in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder andere directeuren, bedrijfsmanagers en HR-medewerkers van MKB-bedrijven. Zij weten wel dat de wet gewijzigd is, maar zijn vaak niet op de hoogte van de inhoud ervan. Een kwart van de ondervraagden heeft het basiscontract afgesloten. In aanvulling hierop heeft vier procent van de Nederlandse bedrijven nog helemaal geen contract met een gecertificeerde arbodienst afgesloten, schrijft Rendement Uitgeverij op haar site in een artikel van 16 januari 2018.

De Arbowet is in juli 2017 gewijzigd. Ondernemers kregen van de overheid een jaar de tijd om hun bestaande arbocontract te wijzigen of om alsnog een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. Sinds 1 juli 2018 wordt de Arbowet gehandhaafd.

Gezonde werkomgeving

De belangrijkste wetswijziging is dat werkgevers verplicht zijn een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Arbodiensten en bedrijfsartsen zorgen ervoor dat het contract voldoet aan de nieuwe Arbowet. Het basiscontract verscherpt de voorwaarden van het oorspronkelijke contract en zorgt er beter voor dat preventie wordt geregeld. Dit om een gezonde en veilige werkomgeving te borgen. Werkgevers kunnen het basiscontract ook uitbreiden met bijvoorbeeld diensten als het inschakelen van een vertrouwenspersoon.

Werkgevers die het basiscontract niet afsluiten, riskeren een boete van 1.500 euro. Dat is volgens De Haas niet de hoofdreden om snel te handelen. “Het basiscontract hoort thuis in de gereedschapskist van iedere ondernemer met personeel, groot of klein. Zoals een werknemer zijn verantwoordelijkheid dient te nemen om gezond inzetbaar te blijven, zo neemt een ondernemer zijn verantwoordelijkheid door het arbo- en verzuimbeleid goed in te richten. En daar hoort het basiscontract aan ten grondslag te liggen.

Handige checklist

Een werkgever kan nagaan in hoeverre zijn huidige contract voldoet aan de eisen van het basiscontract. Op de website van OVAL staat een handige checklist die je daarvoor kunt gebruiken. Als je nog helemaal geen contract met een arbodienst hebt afgesloten, kun je deze stap alsnog zetten. Het kan in een dag geregeld zijn. Ook kleine ondernemingen zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen hun arbozorg goed regelen wanneer ze in gesprek gaan met een arbodienst. Het hebben van een basiscontract arbodienstverlening draagt bij aan goed werkgeverschap. Het is hierbij van belang om je werknemers te informeren wie de arbodienst is en wat de arbodienst voor ze kan betekenen.”

Arbodienst als vraagbaak

Arbodiensten helpen ondernemers om invulling te geven aan de nieuwe Arbowet, zegt De Haas. “In het basiscontract ligt de nadruk op preventie, in plaats van op ziekteverzuimbegeleiding. Het stelt minimumeisen aan arbodienstverleners en werkgevers. Zo moet de bedrijfsarts de werkplek kunnen bezoeken. Ook moet hij of zij kunnen overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Deze veranderingen moet een werkgever helder overbrengen aan zijn werknemers. Daar helpt een arbodienst bij: die fungeert als vraagbaak, ondersteunt bij het doorvoeren van de wet én het communiceren van de aanpassingen richting het personeel. Zo kun je als ondernemer je focus behouden.”

Onderaan de streep

In zee gaan met een arbodienstverlener is een waardevolle investering, vult Van de Goorbergh aan: “Het basiscontract garandeert nu bijvoorbeeld een preventief open spreekuur bij de bedrijfsarts voor werknemers. Daarmee kan ziekte worden voorkomen. Uit privacyoverwegingen zijn deze gesprekken anoniem. De werkgever betaalt voor deze spreekuren, maar dat is onderaan de streep voordeliger dan een verzuimende medewerker. Een zieke werknemer kost immers tussen de 200 en 400 euro per dag, een samenwerking met een arbodienst daarentegen ongeveer tien euro per werknemer per maand.”

Het ingevoerde basiscontract is slechts één van de wetswijzigingen. Bekijk ze hier allemaal.