Nieuws Regio

Buitenlands familievermogen naar uw ex?!

Een erfenis ontvangen en vervolgens bij een echtscheiding de helft moeten afstaan aan je ex-partner, voor de meeste mensen is het onwenselijk. In Nederland kan dit probleem ondervangen worden door huwelijkse voorwaarden op te stellen of door een uitsluitingsclausule in het testament van de erflater te laten opnemen. Maar hoe werkt dit als u buitenlandse erfenissen ontvangt?

Schipper Groep/Sebastian van Wijk 15 juni 2016

Blog Schipper Groep

Huwelijksvermogensregime wordt beheerst door het Nederlands recht
Buiten de Nederlandse grenzen kent men de huwelijksgemeenschap over het algemeen niet, waardoor vaak geregeld is dat erfenissen bij een echtscheiding toekomen aan de persoon die het geërfd heeft. Zijn uw ouders afkomstig uit het buitenland en daar nog woonachtig, dan is de kans dus groot dat zij geen uitsluitingsclausule hebben opgenomen in hun testament (of geen testament hebben).

Wanneer u in deze gevallen gehuwd bent en in Nederland woont, wordt uw huwelijksvermogensregime beheerst door het Nederlands recht. Bent u niet onder huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan valt de erfenis van uw ouders op basis van de wettelijke hoofdregel in de huwelijksgemeenschap. Dit betekent dat beide partijen de helft van de erfenis krijgen bij een scheiding. Wanneer u getrouwd bent in het buitenland is de kans eveneens aanwezig dat er geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, doordat men in het buitenland de huwelijksgemeenschap niet kent.

Casus: beroep op de redelijkheid en billijkheid
Het Gerechtshof Den Haag heeft recent aangegeven dat een buitenlandse erfenis binnen de algehele gemeenschap van goederen valt. In deze casus waren een man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen. De moeder van de vrouw woonde in India. Zij had geen testament laten opmaken, waardoor er geen uitsluitingsclausule was. Doordat het Nederlands huwelijksvermogensregime van toepassing is, valt de erfenis binnen de huwelijksgemeenschap. Bij scheiding heeft de man dus recht op de helft van de erfenis.

De vrouw voerde aan dat India het stelsel van gemeenschap van goederen niet kent en haar moeder niet bekend was met het Nederlandse huwelijksvermogensregime. Het Gerechtshof gaf aan dat de vrouw voor het sluiten van het huwelijk op de hoogte was van het Nederlandse huwelijksvermogensregime door gesprekken daarover met haar partner. Ze had haar moeder hierover dus kunnen informeren. In dit geval is het Gerechtshof dan ook niet meegegaan met het beroep op de redelijkheid en billijkheid.

Wees alert! Zo kunt u tijdig actie ondernemen
Uiteraard zijn er ook gevallen waarin het Gerechtshof wel meegaat met het beroep op de zogenaamde onaanvaardbaarheidsexceptie. De problematiek is erg afhankelijk van de omstandigheden van uw situatie. Er dient bij dergelijke buitenland-situaties eerst gekeken te worden naar welk recht van toepassing is en of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Tot slot wordt er gekeken wat in het testament van de mogelijke erflater staat. Aan het hand van de uitkomsten wordt daarna bekeken of de uitkomsten bij overlijden en de mogelijke gevolgen bij echtscheiding in de toekomst wenselijk zijn.

Om discussie bij echtscheiding te voorkomen is het raadzaam dat de erflaters tijdig een uitsluitingsclausule opnemen in hun testament. Zijn uw ouders afkomstig uit het buitenland, wees hier dan alert op. Zo kunt u, indien wenselijk, tijdig actie ondernemen.

Binnen Schipper hebben wij adviseurs (met een achtergrond van notarieel recht) die u hiermee kunnen helpen. Neem vrijblijvend contact met mij op via 010 48 00 155 of mijn collega Laban Wisse via 0113 23 94 00. Lees hier ook onze andere blogs en whitepapers.