Advertorial van De Breed & Partners

Advertorial Regio

Dit bedrijf maakt robotica om mensen met een beperking te helpen

Een boterham eten, tandenpoetsen of iets vastpakken. Als je lichaam goed functioneert lijkt dat zo normaal. Voor mensen met één of meer beperkingen is het dat allerminst. Focal Meditech maakt voor hen met robotica weer veel mogelijk. Dat is persoonlijk maatwerk dat niet op grote schaal tegen lagere kosten kan. Om toch te kunnen blijven innoveren en de kansen die robotica zijn cliënten biedt te benutten, laat eigenaar Paul Groenland zich bijstaan door De Breed & Partners.

Miranda Coehoorn 29 januari 2019

Local focus

Als Paul Groenland gepassioneerd vertelt hoe hij de restfunctionaliteit van het lichaam koppelt aan een apparaat, is zonneklaar waarom hij het bedrijf oprichtte. ,,Innovatie op dit gebied is het mooiste als je ziet dat de kwaliteit van leven er door omhoog gaat: meer zelfstandigheid voor de cliënt zelf en minder belasting van hun directe omgeving. Waardevol voor mensen met tal van aandoeningen, waaronder ALS en de ziekte van Duchenne waarbij het spierapparaat het langzaam laat afweten. Vanmorgen kwam hier een dertienjarig jongetje zijn nieuwe toepassing halen. Dat is zo mooi, dan weet ik dat hij straks weer zelf een boterham kan eten.”

Kwaliteit van leven

Groenland is van origine werktuigbouwkundige en begon 25 jaar geleden op een technisch adviesbureau met het oplossen van technische problemen. ,,Dat lukte maar mondjesmaat en daarom leek het me vervolgens beter de oplossingen zelf te gaan maken. Zo is het begonnen. In de loop der jaren hebben we enorm veel kennis en ervaring opgedaan in de interactie met de mens. Daarbij staat voor mij de kwaliteit van leven voorop. Mensen met een serieuze handicap die vaak nog heel jong zijn, nog een heel leven voor zich hebben, die wil ik helpen. Ik wil een verschil maken in een domein waar je normaal alleen mee te maken hebt als je hulp nodig hebt of hulpverlener bent. Dat is zeker niet het meest makkelijke werk, wel heel dankbaar.”

Sociale robotica

,,Robotica biedt enorme kansen. Zowel de autonome robotica die handelingen verricht zonder mens, als de technologisch ondersteunende robotica, als verlengstuk aan de mens. Daar geloof ik in. Als je robotica kunt maken die een bewegingsintentie begrijpt, ben je tot veel meer in staat. Dan wordt er een primaire lichaamsfunctie hersteld. Laatst viel mijn oog op een Japans product, Paro de zeehond. Dat is een sociale robot, die interacteert op emotie. Heel bijzonder. Ik zou graag dit soort eigenschappen aan mijn producten willen toevoegen. Het zou zo mooi zijn als je een product ontwikkelt dat jou als mens begrijpt. Emotie is tenslotte de beleving waar wij ons leven aan ophangen. Belangrijker kan het niet zijn.”

Luisteren, maken, verbeteren

Omdat het uiteindelijke resultaat een combinatie is van basiskennis, gedegen onderzoek en de relatie met de cliënt, doen Groenland en zijn mensen niets anders dan luisteren, maken en verbeteren. ,,Dat is nooit af. De vraag ‘waar heeft de gebruiker behoefte aan’ staat centraal, van daaruit zoeken we naar een oplossing. Dat kan daarom geen massaproductie zijn, het is per definitie maatwerk. Overigens vind ik in het algemeen dat massaproductie de creativiteit uit de samenleving haalt, wat nergens goed voor is. We exporteren wel naar Duitsland, Noorwegen en Denemarken en er is, onder meer uit China, wel interesse getoond om ons werk op grotere schaal te doen, maar daar zie ik niks in. Het gaat bij dit product bij uitstek om veel inhoudelijke kennis en de interactie met een mens. En elk mens is uniek, dat moet je begrijpen.”

Innovatie als bedrijfscultuur

Maatwerk en innovatie vergen ontwikkelingskosten en waar Groenland zich graag focust op technische oplossingen voor zijn cliënten, laat hij zich voor financiële oplossingen graag bijstaan. ,,Dan blijkt er meer mogelijk, denk bijvoorbeeld aan subsidies. Die hebben we nodig om ons te kunnen blijven ontwikkelen, om innovatie tot onze bedrijfscultuur te verheffen. Dat is een vak apart en dat verstaat De Breed & Partners. Met hen hebben we de WBSO aangevraagd. Dat is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, een korting op de loonbelasting voor personeel dat zich bezighoudt met innovatieve techniek. Zonder die korting zouden wij niet de bijzondere groep mensen in dienst kunnen hebben, die we hebben: een technisch natuurkundige, een software engineer, een medewerker met een biomedische achtergrond en ga zo maar door. Zonder hen kunnen we niet doen wat we doen”

Subsidie moet een stimulans zijn

Om succesvol subsidie aan te vragen, moet alles op tijd in orde zijn. Daarin maakt de kennis en ervaring van De Breed & Partners het verschil. Terwijl Groenland cliënten ondersteuners en aanstuurders aanmeet, zorgen hun specialisten dat de documenten compleet zijn en voor de deadline op de juiste wijze worden ingediend. ,,Op dit moment zijn we weer druk met nieuwe projecten en ook daar horen subsidieaanvragen bij. Je moet een project vormgeven, een plan van aanpak maken en technisch inhoudelijk concretiseren; wat ga je maken en waarom. Uiteindelijk krijgen we ook de inspectie langs. Er komt een ambtenaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kijken of het allemaal klopt. Dat is prima, zo moet het ook gaan. Subsidie om de subsidie is niks, dat leidt tot projecten waar nooit iets uitkomt. Subsidie moet een stimulans zijn, niet een doel op zich.”

Promoveren op een hoofdsteun

Groenland hoef je niet te stimuleren, maar zonder subsidie zou Focal Meditech nu bijvoorbeeld niet een adaptieve hoofdsteun kunnen ontwikkelen. Die steun is een sterk staaltje innovatie waar veel onderzoek en ontwikkelingskosten in gaat zitten. Met De Breed & Partners kreeg Groenland het project rond. Meer dan dat: ,,Wij hebben zelfs een wetenschapper aan boord die daarop promoveert. Mensen met ALS of de ziekte van Duchenne krijgen vaak problemen met het ondersteunen van hun hoofd. Iets wat wij ons al niet voor kunnen stellen. Om daar de juiste toepassing voor te ontwikkelen zijn deelstudies nodig. Hoe je hoofd precies beweegt, is niet iets wat je ‘even’ bedenkt. Daar gaat veel onderzoek aan vooraf. Uiteindelijk komen we met een hoofdsteun die meebeweegt. Voorheen waren de hoofdsteunen statisch. Als je daarmee een ongecontroleerde beweging maakt, heb je juist last van zo’n hoofdsteun. Daarom vonden wij dat we verder moesten gaan met ons onderzoek en onze aanpassingen. Dat hebben we samen met De Breed & Partners mogelijk gemaakt. Stel je voor wat dat voor verschil maakt in het dagelijks leven van een cliënt.”