Advertorial van OKA

Advertorial Regio

De ligging, hoge mate bedrijvigheid en innovatie maken Arnhem uniek

De ligging, hoge mate bedrijvigheid en innovatie maken Arnhem uniek. Daar mogen ondernemers van Toni Iniguez Najdanovski (41), voorzitter van Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), best een beetje trots op zijn: ,,We stralen het nog onvoldoende uit.”

Timo van de Kasteele | foto: KOEN VERHEIJDEN 30 oktober 2018

Toni Iiguez Najdanovski arnhem

De geboren en getogen Arnhemmer, eigenaar van facilitair bedrijf Antonio, maakt al vier jaar deel uit van het bestuur van de grootste en oudste ondernemersvereniging van Arnhem en is afgelopen zomer benoemd tot voorzitter. Hij wil het gunstige ondernemersklimaat van Arnhem nog beter op de kaart zetten: ,,Arnhem is uniek. Vanwege de ligging, de innovatiekracht van bedrijven en de aanwezigheid van drie hogescholen. Door de krachten te bundelen, kunnen we nog meer bedrijvigheid aantrekken."

"De banden met de lokale politiek zijn nauw. Zaken die wij als ondernemers belangrijk vinden hebben we verpakt in de Raad-gever, een document dat door de politiek is gebruikt bij de totstandkoming van het coalitieakkoord in mei dit jaar. Ook werken we goed samen met het Platform Binnenstad Arnhem (PBA). Samen kijken we naar zaken als bereikbaarheid met zowel de auto, het openbaar vervoer en de fiets. Met als gezamenlijke doel Arnhem aantrekkelijker maken voor mensen van buitenaf.”

Iniguez wil de komende jaren werk maken van intensievere handelsbetrekkingen met Duitsland. De Arnhemse binnenstad profiteert nog te weinig van onze oosterburen. ,,Met bureau Strick in Kleve, de juridisch-fiscale wegwijzer in Duitsland, bekijken we de mogelijkheden. Het is een kwestie van goed luisteren waar de markt om vraagt.” Waar landelijk de belangstelling voor ondernemersverenigingen afneemt, zit OKA in de lift als het gaat om het aantal leden. ,,Dat we verjongen, komt door de opzet van de vereniging en activiteiten op verschillende terreinen”, zegt veertiger Iniguez. Zo heeft OKA nauwe contacten met het onderwijs. ,,Geregeld geeft het Arnhemse bedrijfsleven masterclasses aan studenten, die op die manier met elkaar in contact komen. Dat is belangrijk voor het aantrekken van toekomstig personeel.”

Participeren

En OKA doet meer. Naast lobby en kennisdelen houdt het ook regelmatig netwerkbijeenkomsten. ,,ArnhemProeft is daar een mooi voorbeeld van. Daar participeren wij in. Net als in Innovate, het festival waarin het bedrijfsleven laat zien hoe ze uitdagingen van de toekomst aanpakken.”

Dit artikel kwam tot stand in samen - werking met Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA). Vragen? www.oka.nl