Nieuws Regio

De nieuwe Ziektewet: wat verandert er voor ondernemers?

Begin volgend jaar kunnen werkgevers ook eigen risicodrager worden voor hun flexmedewerkers. Dit is geregeld in de Wet BeZaVa. Een interview met Joost Keizer, specialist Zorg en Inkomen bij De Amersfoortse, over wat dit precies betekent voor ondernemers.

De Amersfoortse 20 mei 2016

ASR Joost Keizer

Wat houdt de Wet BeZaVa ook alweer in?

De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), en wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Deze wet is in 2014 al van kracht geworden en is bedoeld om het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te beperken. Bij tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan is het langdurig ziekteverzuim nog erg hoog. Met deze wet probeert de overheid de werkgeversprikkels voor ziekte van flexwerkers iets meer gelijk trekken met die voor vaste krachten.

Wat verandert er precies op 1 januari 2017?

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel samengevoegd met die voor medewerkers met een tijdelijk contract. Werkgevers kiezen of UWV de uitkering voor zieke medewerkers betaalt, of dat ze zelf de regie voeren over hun zieke medewerkers en dus kiezen voor eigen risicodragerschap. In het eerste geval moeten werkgevers een premie betalen die door UWV wordt berekend via de zogenaamde Werkhervattingskas. Is een werkgever eigen risicodrager, dan kan hij zijn medewerkers zelf verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Nu is het nog zo dat werkgevers alleen maar eigen risicodrager mogen zijn voor hun vaste medewerkers. Vanaf 1 januari 2017 komen daar ook de flexmedewerkers bij.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Die ondernemers die nu al eigen risicodrager zijn – op dit moment meer dan 60 duizend bedrijven in Nederland – moeten zich realiseren dat wanneer ze niets doen, de ziekte van zowel hun vaste medewerkers als flexmedewerkers tenminste drie jaar automatisch wordt afgehandeld door het UWV. Wie dat niet wil, zal tijdig in actie moeten komen en hiervoor een verzekering moeten afsluiten. En voor werkgevers die nog geen eigen risicodrager zijn, loont het om te kijken met welke nieuwe aanbiedingen verzekeraars komen.

Wat raadt u ondernemers aan?

Ziekteverzuim kost meer dan een premie in het kader van de Wet BeZaVa alleen. Wat te denken van kosten voor vervanging, re-integratie, of loondoorbetaling? De kunst is om naar het geheel van het vraagstuk te kijken, inclusief de complexe kostenstructuur die daarmee samenhangt. Wie geen zin, tijd of kennis heeft om zich hier in te verdiepen, kan zich hierbij uiteraard laten helpen en adviseren.