Aangeboden door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Branded Content Regio

Dienstverbanden slapend houden

Als een werknemer ziek is moet de werkgever twee jaar lang het loon van de werknemer doorbetalen, gebaseerd op het wettelijke minimum. De loondoorbetalingsverplichting stopt in principe na deze periode.

Jeroen van Kollenburg 21 oktober 2019

Jeroenvan Kollenburg

Heeft de werkgever een goed re-integratiedossier opgebouwd? Dan kan zij relatief eenvoudig toestemming krijgen van UWV om het dienstverband te beëindigen. De werkgever is op dat moment de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Compensatieregeling

Veel werkgevers zagen het niet zitten om na twee jaar het loon van een zieke werknemer te hebben doorbetaald ook nog een transitievergoeding te moeten betalen. Het dienstverband werd slapend gehouden. De werknemer is formeel nog in dienst, maar verricht geen werkzaamheden meer en ontvangt geen loon en transitievergoeding. Om werkgevers tegemoet te komen heeft de overheid een compensatieregeling in het leven geroepen, die op 1 april 2020 in werking treedt. De transitievergoeding die is betaald aan werknemers die i.v.m. langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn ontslagen, wordt vergoed.

Diverse werknemers hebben met een procedure geprobeerd ontslag af te dwingen. De algemene lijn in de rechtspraak was dat geen verplichting van de werkgever bestond om over te gaan tot ontslag (en daarmee tot uitbetaling van de transitievergoeding). De inwerkingtreding van de compensatieregeling brengt rechters in diverse zaken op andere gedachten. Zekerheid is er niet.

Einde aan onzekerheid

Om een einde te maken aan de onzekerheid heeft een kantonrechter de Hoge Raad gevraagd een uitspraak te doen op dit punt. Kort geleden heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in die zaak geadviseerd inderdaad een einde te maken aan het slapend houden van dienstverbanden, tenzij werkgevers een concreet belang hebben om het dienstverband slapend te houden. Vaak neemt de Hoge Raad een dergelijk advies over. De uitspraak wordt dit najaar verwacht.

Mijn advies aan werkgevers en werknemers is om niet af te wachten, maar nu samen afspraken te maken tot tevredenheid van beide partijen. Werknemers ontvangen op deze manier alsnog de transitievergoeding en werkgevers kunnen in 2020 compensatie van deze vergoeding aanvragen bij UWV.

Wakker worden!

Word nu wakker en voorkom discussie achteraf! De wettelijke transitievergoeding wordt per 1 januari 2020 fors verlaagd. Dit heeft grote gevolgen; zeker voor werknemers die lang in dienst zijn en 50-plus zijn.

Jeroen van Kollenburg

Jeroen van Kollenburg is advocaat Arbeidsrecht bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten in Etten-Leur. Meer informatie: ak-advocaten.eu