Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Advertorial Regio

Dimitri Kochx: Euro95 uit het straatbeeld

Terwijl de discussies over klimaatmaatregelen zoals de CO2-taks nog niet zijn geluwd, gaat de één na de andere maatregel in het kader van de energietransitie wél door. Eerder informeerde ik u over de label-C verplichting voor kantoren. Weet u wat aan de benzinepomp gaat veranderen? Dimitri Kochx is advocaatpartner bij Asselbergs & Klinkhamer advocaten en schrijft erover in deze column.

Asselbergs & Klinkhamer advocaten 3 mei 2019

Euro95

Om met de deur in huis te vallen: per 1 oktober 2019 zal voor tankstationhouders een verplichting gelden E10 brandstof aan te bieden, maar keihard is die verplichting niet. De maatregel is voorgepubliceerd en de periode van inspraak is inmiddels voorbij. De gemiddelde ondernemer zal straks een ander soort benzine kunnen tanken. Voor de brandstoffenbranche brengt dat meer verplichtingen en verplichte investeringen met zich mee.

Wat is de minister van plan? Momenteel bestaat al de verplichting een deel van de te leveren brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten bestaan. Zo wordt op grote schaal tot 5 procent bio-ethanol toegevoegd aan E5-benzine. De transitie naar E10-benzine, met 10 procent bio-ethanol, is binnen de EU al veel verder, in Duitsland bijvoorbeeld. De minister beoogt met de wijzigingen de transitie in Nederland een ferme duw in de rug te geven.

Het besluit wordt daarom als volgt gewijzigd. Ten eerste komt er een ruimere informatieverplichting voor tankstation-houders; zij moeten de consument nauwkeuriger informeren over de inhoud van de brandstoffen. Daarnaast - en dit is het meest ingrijpend - worden tankstationhouders verplicht tot het aan- bieden van E10-benzine.

Deze verplichting is niet keihard en geldt niet voor pomphouders die slechts over een infrastructuur beschikken voor het aanbieden van één soort benzine. Die zijn zelfs helemaal vrij in de keuze voor de soort benzine vanaf 1 oktober, terwijl ze eerst verplicht E5-benzine moesten aanbieden. Dat laatste hoeft vanaf 1 oktober over de volle linie niet meer: de verplichting om E5 aan te bieden wordt vervangen door de verplichting E10 aan te bieden. Tankstations die twee of méér soorten benzine kunnen aanbieden, worden verplicht via de helft van de vulpistolen E10 aan te bieden. Voor de andere helft is de tankstationhouder vrij, zolang aan de minimumvereisten uit de Richtlijn brandstofkwaliteit is voldaan. Voor de meeste tankstationhouders zal vanaf 1 oktober 2019 dus een verplichting gelden om bij de helft van de vulpistolen E10-benzine aan te bieden. Als ondernemer en consument zult u daarom in de loop van het jaar waarschijnlijk E5 - vaak aangeduid als Euro95 - uit het beeld zien verdwijnen.

Dimitri Kochx is advocaatpartner bij Asselbergs & Klinkhamer advocaten