Nieuws Regio

Directeur Saman Groep Zierikzee: 'regel energietransitie snel'

Nederland moet in 2020 een van de duurzaamste Europese landen zijn. Ondernemers zetten vraagtekens bij de energietransitie en twijfelen of de kosten wel opwegen tegen de baten. Daniël Lodders van Saman Groep in Zierikzee begrijpt die twijfel. 'De overheid moet duidelijke kaders scheppen voor ondernemers.'

Timo van de Kasteele | De Ondernemer i.s.m. Saman Groep 13 oktober 2017

Saman Groep Zierikzee

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarin landen hebben afgesproken om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan twee graden. Het oplossen van het klimaatprobleem vraagt om een scala aan maatregelen.

Samenwerken

Particulieren, bedrijven, (semi)overheden en andere organisaties moeten met elkaar samenwerken om de duurzame ambities te bereiken, stelt Lodders. ,,De techniek is er. We kunnen honderdduizend woningen en gebouwen energieneutraal maken, dat is het probleem niet. De overheid moet topprioriteit stellen aan de energietransitie. Met gerichte investeringen en een consistent beleid kunnen we grote stappen zetten."

Lees ook: Zo maak je van duurzaam een winstgevende business

Altijd rendabel

Lodders heeft vertrouwen in de visie van de overheid, maar zet vraagtekens bij trajecten omtrent de vergunningsverlening. ,,De overheid stelt diverse regelingen beschikbaar voor bijvoorbeeld zonnepanelen, zoals de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor bedrijven met aansluitingen boven de 3x80 Ampère. Kleinere aansluitingen kunnen gebruikmaken van de Energie Investerings Aftrek (EIA). Voor grotere zonneparken, waarvoor vergunningen noodzakelijk zijn, duurt het vergunningstraject vaak dermate lang, dat de beschikbaarheid van subsidies twijfelachtig wordt op het moment van realisatie."

Rendabel

Desalniettemin loont investeren in duurzame-energieoplossingen, zoals zonnepanelen altijd, stelt hij. ,,Bij een energiegebruik van 20.000 kWh per jaar of meer zijn panelen een nog interessantere investering. Rendabel is het altijd. En als iets rendabel is, zijn de middelen altijd te vinden. De gemiddelde terugverdientijd is nu vier tot zeven jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Dat levert niet alleen een lagere energierekening op, maar ook milieuwinst."

Zonnepark

De techniek is de wet- en regelgeving vooruit. De installatiebranche is nu al in staat nieuwbouwwoningen aardgasvrij te bouwen, zegt Lodders. ,,En dat tegen een acceptabele prijs. Ook bestaande bouw kunnen we met hybride warmtepompen en zonneboilers energiezuinig maken." De directeur van het installatiebedrijf wijst erop dat ook investeringen in de infrastructuur en industrie dringend nodig zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Doelstelling

Met alleen zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en woningen gaan we de doelstellingen niet behalen. Grootschaligere projecten zijn nodig, zoals zonneparken op agrarische of bedrijfsmatige gronden. Samen Groep heeft plannen voor 52.000 panelen op 12,8 hectare bij Zierikzee, goed voor de jaarlijkse stroomvoorziening van 4.200 huishoudens. Dat park zal volgens Lodders in 2018 worden gerealiseerd, aangezien voor dit project de vergunning reeds verkregen is en de subsidie is aangevraagd.

Duitsland

Subsidie is cruciaal voor het plan. ,,En maatschappelijk draagvlak. Die kan aanzienlijk groter zijn wanneer wind- en zonneparken beter in het landschap worden ingepast. Daarin is een rol weggelegd voor de overheid. We zijn namelijk allemaal doordrongen van het nut van groene energie, maar willen geen panelen of windpark in onze achtertuin. Landschapsarchitecten kunnen daarin een rol spelen. Ook kunnen we leren van onze oosterburen. In Duitsland zijn zonneparken gemeengoed."

Duidelijke regels

Het ontbreekt in Nederland nog aan duidelijke regels, vastgelegd in een klimaatwet. Die moeten meer duidelijkheid geven, zowel bij bedrijven en overheden als bij particulieren. ,,Bij ondernemers bespeur ik nog regelmatig vragen, zowel op technisch als op financieel vlak. Veel van die vragen kunnen wij beantwoorden."

Investeren

De directeur van de Samen Groep denkt dat als de overheid een voortrekkersrol op zich neemt en vergunningstrajecten en subsidies vereenvoudigt, ondernemers volop gaan investeren in duurzame energieoplossingen.

Technische uitdaging

Of Nederland uiteindelijk helemaal zonder kolen- en kerncentrales kan, is de vraag. ,,Enige bottleneck bij duurzame stroom is dat het nog niet constant is. In de zomer schijnt de zon volop, in de winter minder. Dat soort pieken en dalen moeten we nog opvangen. Dat kan met accuopslag en door elektriciteit om te zetten in waterstof. Een kant-en-klare oplossing is er nog niet. Wat dat betreft hebben we toch nog een technische uitdaging te pakken."