Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer

Advertorial Regio

Dit is hoe je een nieuwe bedrijfshuisvesting zonder vertragingen voor elkaar krijgt

Het vinden van een nieuwe locatie voor uw bedrijf is een uitdaging. De orderportefeuilles van de aannemers zijn vol. Als u een bestaand bedrijfspand koopt, dan lijkt een snelle huisvesting mogelijk. Het bestemmingsplan kan echter voor onnodige, forse vertragingen zorgen. Ook bij nieuwbouw kan dat bestemmingsplan tot aanzienlijk oponthoud leiden, terwijl dat niet hoeft, schrijft Peter de Haan van Asselbergs & Klinkhamer in deze blog.

Peter de Haan | Foto: Pexels 19 februari 2019

Bestemmingsplan bedrijf huisvesting

"De verkoper heeft een verplichting om de koper te informeren hoe het bedrijfspand of het bouwperceel kan worden gebruikt. Als koper heeft u echter ook een verplichting te onderzoeken wat het toegestane gebruik is. Uit het bestemmingsplan volgt welk gebruik is toegestaan.

Als u na de koop geen omgevingsvergunning verkrijgt om uw bedrijfspand te bouwen of de gemeente handhaaft tegen uw gebruik van het bestaande bedrijfspand, kunt u de verkoper aansprakelijk stellen. U kunt een jarenlang durende aansprakelijkheidsprocedure echter beter voorkomen.

De belangrijkste reden waarom de gemeente geen omgevingsvergunning voor een nieuw bedrijfspand verleent, is strijd met het bestemmingsplan. U loopt het minste risico als uw bouwplan niet in strijd is met het bestemmingsplan. Zelfs als de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is, omdat de buren daartegen procederen, loopt u een beperkt risico door te beginnen met de bouw. Aangezien u dan bouwt op eigen risico bij een niet-onherroepelijke omgevingsvergunning, moet dan wel zonder twijfel zijn dat het bouwplan aan het bestemmingsplan voldoet.

Het is ook mogelijk een bouwplan te laten opstellen in strijd met het bestemmingsplan. Een vooroverleg met de gemeente is wel wenselijk om te weten of deze toch bereid is de omgevingsvergunning te verlenen. Het kan langer duren voordat deze omgevingsvergunning wordt verleend als de afwijking van het bestemmingsplan groter is. Ook is het risico groter om dan te bouwen zolang de omgevingsvergunning niet onherroepelijk is. De rechter vernietigt vaker omgevingsvergunningen die niet aan het bestemmingsplan voldoen. Wachten op een onherroepelijke omgevingsvergunning kan helaas jaren duren.

De gemeente handhaaft met name als het nieuwe gebruik van het bestaande bedrijfspand in strijd is met het bestemmingsplan. Zo nodig kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor afwijking van het bestemmingsplan. Eventueel kunt u in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen voor het geval de gemeente de omgevingsvergunning weigert te verlenen. Ook dan is er onnodige vertraging. Het is daarom beter voor het sluiten van de koopovereenkomst zeker te weten of het voorgenomen gebruik is toegestaan. En als dat niet zo is, bij de gemeente te informeren of zij voor de afwijking een omgevingsvergunning wil verlenen."