Nieuws Regio

Dit verwachten ondernemers in Breda van de toekomst

Er gebeurt veel in Breda: kijk naar het nieuwe NS-station, de herinrichting van het Van Coothplein en de plannen voor de Spoorzone. En dan is de stad onlangs ook nog opnieuw uitgeroepen tot Beste Binnenstad. Hoe kan de ambitie 'Breda brengt het samen' verder worden uitgedragen? Op initiatief van de gemeente gaan drie ondernemers met elkaar in gesprek over hun toekomstverwachtingen.

Annelies Wijnen | De Ondernemer i.s.m. gemeente Breda | Foto's: Jan Stads 18 december 2017

Breda Jeroen Van Glabbeek

De kracht van de Baroniestad is op de eerste plaats het vermogen van inwoners, bedrijven, besturen en netwerkorganisaties om gezamenlijk zelf veel te organiseren. Dat moet voor ondernemers toch als muziek in de oren klinken? ,,Misschien was het destijds min of meer toeval dat ik met mijn bedrijf CM in Breda ben gestart", trapt Jeroen van Glabbeek af. ,,Maar ik beschouw dat nu als een goede beslissing. De stad heeft een prima arbeidsmarkt met getalenteerde mensen. Er zijn hier minder concurrerende bedrijven dan bijvoorbeeld in de Randstad." Voor Rutger Westenburg van het gelijknamige verzekeringsbedrijf Westenburg was de keuze geen onderwerp. ,,De roots van ons familiebedrijf liggen al 73 jaar in Breda en we hebben zeker geen reden om weg te gaan."

Infrastructuur

De aanwezigheid van een goed ondernemersklimaat wordt beaamd door Ron Wullems, directeur Wegenbouwmij Elshout. ,,Ik ben blij met deze stad, waar telkens weer nieuwe initiatieven worden genomen. Het is belangrijk dat bedrijven hier ook in de toekomst gevestigd willen blijven. Daarvoor moet bijvoorbeeld de infrastructuur goed op orde zijn." De gemeente speelt hierin een belangrijke rol. ,,Straks hebben we een treinverbinding tussen Breda en Antwerpen, waarbij je in 17 minuten bij onze zuiderburen in het stadscentrum staat", zegt Van Glabbeek. ,,Dat kun je niet altijd zeggen over het autoverkeer in en rond Breda. In de binnenstad slibben wegen dicht door veel verkeer of tijdelijke verkeersmaatregelen", vult Wullems aan. ,,Bijna al het verkeer richting station gaat over één groot kruispunt." Van Glabbeek beaamt dit: ,,De kruising Konijnenberg, Backer en Ruebweg en Crogtdijk is tegenwoordig het drukste verkeerspunt in Breda."

Lees ook: Deze ondernemers bouwen oud casino in Breda om tot foodhall

Die toename van verkeersdruk is precies de reden waarom de gemeente continu bekijkt welke maatregelen noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van de binnenstad en de rondwegen te verbeteren. Veel mensen komen met de auto naar de stad voor werk of plezier. ,,Misschien moeten we gaan nadenken over parkeren buiten de stad", adviseert Westenburg. ,,Grote parkeerterreinen, zoals bij het NAC-stadion en Breepark. Van daaruit rijden bussen naar de binnenstad." Van Glabbeek is nog een stap verder: ,,Waarom geen Uberachtige dienst? Dat zie je wereldwijd in grote steden." Onderwerpen als infrastructuur en arbeidsmarkt zijn redenen dat de gemeente vorig jaar is gestart met het platform 'Ondernemend Breda Ontmoet'. Met elkaar in overleg gaan om oplossingen te bedenken. Niet vanuit het Stadskantoor, maar op locatie tussen de ondernemers en gezamenlijk mét ondernemers. Het is een belangrijk speerpunt uit 'Breda brengt het samen'.

Werkgelegenheid

Het ondernemerstrio zit in het bestuur van wat sinds kort VNO-NCW Brabant en Zeeland (voorheen BZW) heet. Daar staat het onderwerp werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoog op de agenda. ,,Als er mogelijkheden zijn voor werk op Hazeldonk voor mensen met een WW- of bijstandsuitkering, maar er rijden geen bussen dan los je structureel niks op", aldus Van Glabbeek. Dit probleem kwam als huiswerk voor de gemeente uit een bijeenkomst 'Ondernemend Breda Ontmoet'. Zij willen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen en sommigen van hen hebben een extra steuntje in de rug nodig. Inmiddels rijden er busjes naar bedrijventerrein Hazeldonk. Het is daarmee een goed voorbeeld van 'Breda brengt het samen'. De werkgeversorganisatie is zich bewust dat een aantal zaken in breder verband moet worden opgepakt. Breda heeft een belangrijke functie in de regio West-Brabant maar werkt steeds meer samen met Tilburg. ,,Je moet focussen op de goede kanten van elkaar en daarin de samenwerking zoeken, complementair zijn. Er is meer dan de animositeit tussen NAC Breda en Willem II!"

Als ondernemer heb je de gemeente nodig voor bijvoorbeeld het regelen van vergunningen, parkeerplaatsen of vestigingsadvies op een bedrijventerrein. ,,Er gaat genoeg aandacht uit naar de 'pareltjes' in Breda", zegt Westenburg met een knipoog naar Jeroen. ,,Maar er is een grotere groep bedrijven binnen het mkb." Wullems vult aan: ,,Ik weet niet waar ik moet zijn met vragen". Jammer genoeg zijn nog niet alle ondernemers op de hoogte van het bestaan van het platform 'Ondernemend Breda Ontmoet'. Zij gunnen zichzelf daar onvoldoende tijd voor. Van Glabbeek is mede-initiatiefnemer van dit platform en erkent dat er veel onbegrip is over regels, omdat ze niet voldoende duidelijk worden uitgelegd. Misschien moet hieraan gewoon meer aandacht worden geschonken. Zo heeft 'Ondernemend Breda Ontmoet' onlangs een bijeenkomst georganiseerd met uitleg over subsidiemogelijkheden in de logistieke sector. Een doelgerichte ontmoeting waar ondernemers uit de logistiek werden bijgepraat over de kansen die subsidies hen bieden.

Spin in het web

Ondernemers lopen wellicht met hetzelfde probleem rond, maar weten dat vaak niet van elkaar. ,,Door als gemeentelijke overheid als een spin in het web te werken, breng je die informatie bij elkaar. En breng je ondernemers bij elkaar. Wat doe je met de zogenaamde 'gunningsfactor'? Benader je eerst een lokaal bedrijf of wordt er ook buiten de regio gekeken?" vragen Westenburg en Wullems zich af. Ook hier spelen overheid en ondernemers weer een gezamenlijke rol in 'Breda brengt het samen'. ,,Lokale gunning is voor ons bedrijf bijvoorbeeld ook een duurzaamheidsgedachte", reageert Van Glabbeek. ,,Dat heeft te maken met het milieu, maar ook met werkgelegenheid. Ik ben blij met de opkomst van de creatieve industrie in Breda in de vorm van de City of Imagineers (bundeling van krachten en creativiteit van circa 120 bedrijven in de regio, red.). Als hier kwalitatief goede producten worden geleverd, ga ik echt niet naar de Randstad."

De onderlinge verbondenheid van bedrijven uit zich eveneens in het maatschappelijk initiatief genaamd Meet & Match. Bedrijven, verenigingen en instellingen ontmoeten elkaar tijdens een ontbijtsessie. Opnieuw een typisch voorbeeld van 'Breda brengt het samen'. Een bouwbedrijf kan een voetbalvereniging aanbieden om te helpen bij het verbouwen van een clubhuis. ,,Veel bedrijven zijn op deze manier maatschappelijk betrokken, ze zijn trots op hun stad", legt Westenburg uit. ,,We regelen dat onderling."

Voorzieningen

,,Wij, als ondernemers, maken de stad", zegt Wullems. ,,Met z'n allen zorgen we voor dat goede ondernemersklimaat. Er wonen genoeg mensen, twee grote hogescholen (Avans en NHTV, red.) zijn hier gevestigd en er zijn kwalitatief goede winkels aanwezig. Maar, je moet die gevestigde bedrijven wel vasthouden." Daarom moeten alle voorzieningen continu op peil blijven. Het Van Coothplein heeft een metamorfose ondergaan en dat trekt veel publiek naar nieuwe horeca. ,,Gelukkig heeft de gemeente het fietsenprobleem opgelost door het aanbieden van gratis stalling. Je moet nu alleen wat verder lopen. Breda moet een woonstad én werkstad zijn", is Westenburg van mening. ,,Goed onderwijs bieden is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Twee hogescholen en goed beroepsonderwijs is fantastisch, maar ik droom toch van een universiteit in Breda", zegt Van Glabbeek lachend. ,,Dat trekt toch weer andere bedrijven aan en zorgt voor werkgelegenheid. Als afgestudeerden niet vertrekken, omdat ze hier een baan en huisvesting kunnen vinden, is dat mooi meegenomen. Alleen moet je dan niet de duurste studentenhuisvesting in de provincie hebben."

De schaarste op de woningmarkt gaat ook aan de Baroniestad niet voorbij. De hoge huizenprijzen hebben te maken met het kleine aanbod in een stad die zeer centraal ligt ten opzichte van de Nederlands-Belgische as. Vanuit de Randstad verhuizen mensen hierheen. Het is een stedelijk gebied te midden van heel veel groen. De leegstand van kantoren neemt sterk af door het ombouwen voor studentenhuisvesting en een stijgende vraag vanuit het bedrijfsleven. In stadswijk Belcrum zullen driehonderd woningen verrijzen op het voormalige terrein van Backer en Rueb.

Trots op Breda

Breda hoort bij de top 10-steden in Nederland, een bruisende, leefbare stad waar het veilig is op straat. Met het Chassé Theater dat tot de beste in Nederlandgerekend mag worden én met een modern NS-station dat architectonisch in de prijzen valt. ,,Deze top 10-notering betekent dat je aan tafel zit met de andere grote steden. Daar moeten we alert op blijven. Dat moet onze ambitie zijn", zegt Van Glabbeek. ,,Ik kom eigenlijk geen mensen tegen die een hekel hebben aan Breda. Iedereen blijft trots op deze stad, ook als je er niet meer woont", antwoordt Westenburg. ,,Precies, dat herken ik ook", reageert Van Glabbeek. ,,Ik wil dan ook niet spreken van stadsambassades als uitdrager van 'Breda brengt het samen', maar stadsambassadeurs. Mensen die nu in Haarlem, Utrecht of het buitenland wonen, maar destijds in Breda hebben gestudeerd, dat zijn onze stadsambassadeurs."

Het is belangrijk voor de toekomst van Breda om een band te houden met haar vertrokken inwoners, maar wat betekent dat voor de huidige inwoners? ,,Ik denk toch dat je als eerste in de stad met elkaar en voor elkaar dingen moet doen. Vergeet je eigen mensen niet. Eerst in het klein doen en het goed voor elkaar hebben. Niet direct te groot willen denken. Dan komt de rest later vanzelf wel", besluit Westenburg met een grote glimlach.

Niet direct te groot willen denken. Dan komt de rest later vanzelf wel

Rutger Westenburg, algemeen directeur Westenburg Assurantiën