Advertorial van Rabobank Oosterschelde

Advertorial Regio

Een ondernemende bankier

Na een loopbaan van bijna drie decennia bij de Rabobank neemt Ad de Korte (53) afscheid van medewerkers, leden en klanten. De directie voorzitter van Rabobank Oosterschelde, die eerder ook aan het roer stond van de Rabobanken in Hardinxveld-Giessendam en Amerstreek, gaat vanaf 1 februari participeren in een Zeeuwse onderneming.

Redactie De Ondernemer | Foto: Suzan Fotografie 27 december 2018

Fotograaf Marijana Pajovic Rabo nieuwe foto Jos van Esbroeck links en Ad de Korte

,,Het zijn fantastische jaren geweest bij de Rabobank, waarbij ik veel dank verschuldigd ben aan de medewerkers en de klanten.Als eindverantwoordelijke voor Rabobank Oosterschelde voelde ik me ondernemer tussen de ondernemers. Op die manier verliepen ook de contacten met de klanten. Het ging niet alleen overbankieren, maar ook over strategie, visie en het realiseren van doelstellingen.Ik had altijd het gevoel als collega met de ondernemers van gedachten te wisselen in plaats van als bankier”, legt Adde Korte uit.

Agrarisch bedrijf

Samen met zijn uit het Noord-Brabantse Dussen afkomstige echtgenote zette hij in 2011 weer voet op Zeeuwse bodem. ,,Ik ben me altijd Zeeuw blijven voelen. Mijn vrouw is een Brabantse, maar zou ook nooit meer weg willen uit Zeeland. Ik ben opgegroeid op Walcheren, waar mijn vader in Mariekerke een agrarisch bedrijf had. Zelf was ik ook absoluut van plan om boer te worden, maar na het volgen van de agrarische hogeschool Dordrecht veranderde die ambitie. Na een korte tijd in de zaaizaadsector en het volgen van de militaire dienstplicht zou ik tijdelijk bij de Rabobank gaan werken. Na 28 jaar kun je niet meer zeggen dat het tijdelijk was...''

E-commerce

Rabobank Oosterschelde heeft op Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen een aandeel van ruim 50 procent in de zakelijke markt, waarbij jaarlijks voor ongeveer 150 miljoen euro aan nieuwe zakelijke financieringen wordt verstrekt. Buiten traditionele sectoren als de agribusiness, de binnenvaart en recreatie & toerisme worden in toenemende mate e-commerce bedrijven gefinancierd. Op de particuliere hypothekenmarkt heeft de bank een aandeel van 25 procent en is ze ook een belangrijke partij op het gebied van verzekeren en vermogensbeheer.

Marktleider

Het feit dat zijn bank marktleider is in deze regio vervult De Korte met enige trots: ,,Toen ik hier in 2011 als directievoorzitter bij Rabobank Oosterschelde werd aangesteld, was de crisis al enige tijd aan de gang. Het was de tijd van maatschappelijke verontwaardiging van de burgers richting de banken. Het verwijt was onder andere dat de banken ‘terughoudend’ waren. Wij zijn echter van jaar op jaar blijven doorgroeien, zowel op de zakelijke als de particuliere markt. De publieke opinie strookte dus niet altijd met de feiten. Dat was best vervelend.”

Economische vitaliteit

Tijdens toespraken voor ondernemersverenigingen en op netwerkbijeenkomsten roemt Ad de Korte steevast de economische vitaliteit van Zeeland. ,,Het is de provincie met de laagste werkloosheidscijfers, heeft al ruim tien jaar lang een relatief hoge economische groei en was tijdens de crisisjaren de enige groeiregio. Ook hier stonden huizen onder water, maar minder dan in de rest van Nederland. Wij hadden weinig problemen met klanten op de huizen- en hypothekenmarkt. Dat komt omdat wij in de basis hypotheken verstrekken op het inkomen, niet op de waarde van het onroerend goed.''

Dynamiek

''De dynamiek in het Zeeuwse bedrijfsleven en op de woningmarkt heeft zich in het afgelopen jaar doorgezet. ,,Opnieuw zagen we de financieringen voor de zakelijke klanten fors groeien. Een bedrag dat rechtstreeks ten goede komt aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.'' De scheidend directeur draagt graag het coöperatieve gedachten goed uit. ,,Het unieke is dat Rabobank een coöperatief bedrijf is, dat in de haarvaten van de samenleving zit. In de ledenraad wordt met elkaar geklankbord over de dienstverlening. Wat gaat er wel en niet goed , wat kunnen wij verbeteren? Dat houdt je scherp.” Ad de Korte wordt als directievoorzitter voorlopig opgevolgd door Jos van Esbroeck, directeur particulieren bij Rabobank Oosterschelde.