Advertorial van Evofenedex

Advertorial Regio

Vijf tips die je helpen met groeien

Evofenedex is de ondernemersvereniging van 15.000 Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Op jaarbasis beantwoorden zij duizenden vraagstukken van leden die vooruit willen met hun bedrijven. In dit artikel vijf quick fixes van evofenedex waarmee je groei realiseert door te reageren op factoren die direct in je bedrijfsomgeving plaatsvinden.

Laila Jetten | De Ondernemer i.s.m. evofenedex 1 mei 2018

EVOFENED Exgroei 1

1. Weet welke wetgeving belangrijk is

Bedrijven kunnen dusdanig snel groeien, dat de interne kennis van wetten en regels die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering op een bepaald moment tekortschieten. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf nieuwe producten in het assortiment opneemt waar aanvullende wet- en regelgeving voor geldt. Zo werd evofenedex benaderd door een van haar leden, een grote online fietsenretailer. Een vrachtauto van het bedrijf was onderweg aangehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Doordat de lading ook bestond uit geretourneerde lithium-ion batterijen voor elektrische fietsen en er geen deugdelijke vrachtdocumentatie aanwezig was, mocht de vrachtauto niet verder. De batterijen vallen namelijk onder de gevaarlijkestoffenwetgeving. Nadat zij hielpen om de vrachtbrief op orde te krijgen, na contact met de inspecteur, mocht de auto zijn weg weer vervolgen.

Lees ook: Zo breng je een startup naar de volgende fase

2. Laat een onafhankelijke partij je logistieke processen beoordelen

Of het nu gaat om het vervoer of de werkzaamheden in een magazijn: groei is chaotisch en onvoorspelbaar. In eerste instantie kan het bedrijf zich bevinden in de “comfort-zone”, alle systemen zijn nog voldoende toegespitst op de vraag van de markt. Maar zodra de marktvraag toeneemt, begint het systeem te piepen. Zo kunnen processen die in de eerste jaren efficiënt genoeg werkten, opeens achterhaald zijn en komen capaciteitsproblemen en ruimtegebrek naar boven. Met het argument: “zo doen we het al jaren” los je dit niet zomaar op. Daarom adviseert evofenedex bedrijven om vooral bij elkaar te kijken hoe de ander het doet. Op deze manier hielpen zij ook een online drogisterij die met ruim 70.000 producten, 2.000 merken en 75 medewerkers een sterke groei doormaakte. Aan de hand van een magazijnscan hebben ze binnen een dag een plan van aanpak opgesteld om de efficiëntie van de online drogisterij te optimaliseren. Hierdoor worden orders – ondanks de enorme groei – twee keer zo snel verwerkt.

3. Houd je logistieke kosten tegen het licht

Logistieke kosten nemen bij groei van het bedrijf toe. Veel bedrijven kiezen dan ook vaak voor een vaste partner voor de uitvoering van het transport. Maar dienstverleners kunnen in de loop van jaren wat slordiger worden. Daarnaast kan de vanzelfsprekendheid van de relatie leiden tot minder zorgvuldigheid vanuit de klant qua inzicht in de kosten. Daarom moet je regelmatig de kosten beoordelen. Zo houdt een groothandel voor technische materialen al periodiek de tarieven van de vervoerders onder de loep. Door gebrek aan expertise op dit gebied in combinatie met tijdgebrek, heeft dit bedrijf ervoor gekozen om hulp van evofenedex in te schakelen. Die heeft een kostprijsanalyse van de diensten van de vaste vervoerder gemaakt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een besparing van tienduizenden euro’s, waarbij de relatie tot beiden tevredenheid in stand is gebleven.

Meer dan 100.000 exporterende bedrijven creëren 32 procent van het Bruto Binnenlands Product binnen Nederland. Internationale handel is cruciaal voor Nederland. Jaarlijks exporteren Nederlandse bedrijven voor zo’n 425 miljard euro aan goederen. Ruim twee miljoen Nederlanders werken in de export en hun aantal groeit gestaag.

Lees ook: Deze tips helpen jou aan een legendarisch resultaat van je bedrijfsverkoop

4. Diversifieer je huidige exportbeleid

Nederlandse bedrijven exporteren steeds meer naar landen buiten de Europese Unie. Het aandeel van de goederenuitvoer naar landen buiten de EU steeg in de afgelopen twintig jaar van 19 naar 28 procent. Als bedrijf wil je niet te veel afhankelijk zijn van afnemers in slechts één gebied. In 2014 ontstond de situatie dat Rusland contrasancties afkondigde op de sanctiemaatregelen vanuit de Europese Unie naar aanleiding van de inval van de Krim en de MH17-ramp. De contrasancties treffen in Nederland vooral de landbouw. Daardoor moesten diverse ondernemers snel op zoek naar nieuwe afzetgebieden. Sectoren zoals de fruittelers hadden geen vervangende markt en tot in 2016 hadden zij nog steeds last van de boycot. Nieuwe markten bieden wel kansen om groei op andere plaatsen te realiseren. Zo was evofenedex betrokken in een adviestraject waarbij een landbouwmachinemaker zijn bakens verzette richting Iran. Naast deze kansen bestaan er echter ook risico’s in de vorm van lastige internationale financiële transacties of octrooischendingen van het geleverde product. Daarom is advies van experts aan te bevelen.

Lees ook: Met deze productiviteitstips bespaart je bedrijf ieder jaar duizenden euro’s

5. Check je incoterms

Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken: wie welk deel van het transport betaalt, of wie er voor de opmaak van import- of exportdocumenten verantwoordelijk is. Een hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms 2010. Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen welke van de 11 Incoterms het beste gebruikt kan worden. Onderzoek van evofenedex wijst uit dat de problemen vooral ontstaan door onvoldoende kennis binnen de eigen organisatie (37 procent) maar ook door interpretatieverschillen tussen koper en verkoper (ook 37 procent). Onlangs hielp evofenedex een bekend biermerk met hun eerste stap met export naar het buitenland. Uit de incoterms-scan bleek dat het bedrijf in eerste instantie gekozen had voor een incoterm waar te veel risico voor hen als afzender in zat.

Samenwerken in de keten

Om blijvend succesvol te zijn moeten bedrijven zich bewust zijn van hun rol in de (logistieke) keten. Samenwerking tussen alle partijen is daarbij volgens evofenedex dé sleutel tot succes in logistieke bedrijfsprocessen. Zo zijn er talloze voorbeelden van lidbedrijven die door intensiever met elkaar samen te werken verder kwamen. Zoals concurrenten die gezamenlijk hun transport inkopen bij een partij en bedrijven die de handen inéén slaan om personeel bij elkaar te plaatsen. Of door simpelweg betere afspraken te maken over de echte noodzakelijke levertijd die een klant eist. Zo kunnen zij betere service aan klanten bieden en tegelijkertijd interne kosten verlagen.

Op www.evofenedex.nl/cases zie je hoe zij bedrijven meenemen in deze dag van morgen.

evofenedex sz 1x1