Aangeboden door Svea Finans

Branded Content Regio

Factoring: de financiering op maat voor het mkb

Als ondernemer direct geld op de plank hebben én kunnen investeren om groei op te vangen? Dan biedt factoring van Svea Finans uitkomst, helemaal in combinatie met inkoopgarantie die zij afgeeft aan de leverancier van de ondernemer die factoring inzet. Hierdoor ontstaat er speelruimte om te ondernemen.

De Ondernemer 17 oktober 2019

Svea emiel

Emiel Gerritsen, accountmanager bij Svea.

Veel geld om te investeren is dikwijls niet direct voorhanden bij snel groeiende bedrijven, terwijl het wel nodig is om te ondernemen. Svea ontzorgt door business-to-business-facturen, het kredietrisico én het debiteurenbeheer van het mkb en zzp’ers over te nemen. Svea betaalt het geld van deze facturen dus direct aan hen uit.

Direct werkkapitaal en handen vrij

Factoring is de smeerolie die ervoor zorgt dat de raderen van het bedrijf blijven draaien. Het haalt de druk van de ketel voor ondernemers in kansrijke periodes. Het geld dat een ondernemer voor een dienst betaalt, verdient hij direct terug. Zo ontlast Svea de organisatie.

,,Organisaties ontlasten is van essentieel belang wanneer zij te maken hebben met een flinke jaarlijkse omzetgroei of seizoenspieken. Deze ondernemers helpen we graag”, zegt Emiel Gerritsen, accountmanager bij Svea. ,,Veel debiteuren hanteren lange betalingstermijnen en een dag kan dan nét het verschil maken”, benadrukt hij.

,,Tijdens een seizoenspiek wil de directeur van het bedrijf zijn handen vrij hebben om te ondernemen. Extra financiële middelen zijn in deze periode vereist om te investeren en grote orders op te vangen. Wij toetsen daarom vooraf de kredietwaardigheid van zijn debiteur, zodat we niet voor verrassingen komen te staan en nemen hem ook het debiteurenbeheer uit handen.”

''Factoring is per definitie maatwerk''

Emiel Gerritsen, accountmanager Svea

Maatwerk 3.0

Nieuw in het financieringslandschap: inkoopgarantie met factoring. Speciaal voor het mkb met financieringsbehoefte aan de inkoopzijde geeft Svea een inkoopgarantie af aan leveranciers. Gerritsen: ,,Laatst hielpen wij een productiebedrijf met negen mensen in dienst. Voor een jaarlijks terugkerende grote order van zijn vaste debiteur zette dit bedrijf tijdelijk extra personeel in. Om het gevraagde product te maken, moest hij grondstoffen inkopen bij leveranciers die een vooruitbetaling eisen. Het geld moest dus eerder beschikbaar zijn dan dat de debiteur het betaalde. Door het afgeven van een inkoopgarantie voor de leverancier in combinatie met factoring creëren wij de mogelijkheid dat ondernemers zulke orders wél kunnen aannemen.”

Svea houdt rekening met bovengenoemde situaties door ondernemers factoring op maat aan te bieden. ,,Factoring is per definitie maatwerk. Bij de genoemde case was het zelfs maatwerk 3.0. Door het afgeven van inkoopgarantie met factoring staan wij garant voor de betaling aan de leverancier na levering van de producten. Zo is onze klant verzekerd van de opdracht én tijdige betaling van zijn inkoop. Wat bovendien inkoopvoordelen oplevert. Een win-winsituatie dus: de leverancier groeit, het bedrijf zélf volgt en wij profiteren daarvan. Die groei vangt factoring op natuurlijke wijze op: als een bedrijf groeit, moet het vroeg of laat investeren. Met factoring is dit werkkapitaal direct beschikbaar”, licht Gerritsen toe.

''Wanneer debiteuren onverhoopt toch niet betalen, zoeken we samen naar een oplossing''

Emiel Gerritsen, accountmanager Svea

Financiering op basis van debiteuren

Het bieden van maatwerk 3.0 voor de klant onderscheidt Svea van andere factoringbedrijven. Gerritsen: ,,Dat lukt alleen dankzij onze financieel sterke positie als onderdeel van de Svea Group en de kennis en ervaring op het gebied van Credit Management die we de afgelopen zeventien jaar opbouwden. Deze maatwerkoplossing betekent wel dat we onze klant extra kritisch moeten bekijken. Niet alleen qua cijfers. Het productiebedrijf was al vele jaren actief in de branche en deed daarnaast ook al meerdere jaren zaken met de betreffende retailer. Dat telt allemaal mee.”

Een reguliere factoringaanvraag is minder uitgebreid. Gerritsen vervolgt: ,,Factureert het bedrijf b2b-afgeronde prestaties of geleverde producten? Dan kunnen we al snel beginnen. Onze focus ligt op de kredietwaardigheid van de debiteur. Bij een bank, daarentegen, ligt de focus op de jaarcijfers en prognoses van de onderneming zelf.”

Persoonlijke aanpak voor effectieve samenwerking

Het persoonlijk contact loopt als een rode draad door de samenwerking. ,,Dat is ook wat vrijwel al onze klanten aan ons terugkoppelen. Toegankelijk, korte lijnen en oplossingsgericht. Wanneer debiteuren onverhoopt toch niet betalen, zoeken we samen naar een oplossing”, zegt Gerritsen.

,,Bij veel banken zijn accountmanagers vervangen door 0900-nummers.” Hij, daarentegen, gaat nog steeds geregeld langs bij de klanten. Een accountmanager met wie je kunt sparren over geldzaken, ondernemen of over het inzetten van factoring bij nieuwe opdrachtgevers. Gerritsen: ,,Op deze manier maken wij ondernemen mogelijk.”

Ben jij ook op zoek naar een financiering op maat? Ontdek wat factoring via Svea voor jou kan betekenen!