Nieuws Regio

FoodDelta onderzoekt voedselketen en kansen om groei te stimuleren

De maatschappij verandert in razend tempo. De consument bepaalt wat er in de schappen ligt. Dat weet Wilfred van Elzakker van supermarktketen Agrimarkt als geen ander. Zijn missie als voorzitter van FoodDelta: de samenwerking in de foodsector verbeteren.

Timo van de Kasteele | Foto: Felice Buonadonna 15 maart 2018

Felice Buonadonna

Zeeland telt veel succesvolle ondernemers. De agrofoodpositie is sterk. Willen we die positie in de toekomst vasthouden, dan moeten we investeren in samenwerking en innovatie, zegt Wilfred van Elzakker van FoodDelta, het platform dat werkt aan vernieuwing van de Zeeuwse agro- en aqua-foodsector.

Lekker Regionaal Product

De basis is zeven jaar geleden gelegd. Van Elzakker was toen al betrokken bij Pieken in de Delta en Lekker Regionaal Product. In 2016 is deze stichting gefuseerd met Foodpoort Zeeland en uit die twee is FoodDelta Zeeland ontstaan. De hele Zeeuwse fooddelta zit erachter, van teler tot horecaondernemer. ,,Wij verbinden ondernemers, kennisinstituten en overheden met elkaar. Dat doen we door de voedselproductie- en verwerking te verbeteren."

Lees ook: Hoe je als ondernemer de trends kunt bijbenen als het om voedseleisen van de consument gaat

Meer met minder

De samenleving verandert. En daar moet de foodsector, de belangrijkste motor van Zeeland, in mee. De consument bepaalt wat in de schappen van de supermarkt ligt en stelt steeds hogere eisen aan producten. ,,Aan de andere kant staan we voor een maatschappelijke opgave", zegt Van Elzakker. ,,Er moet meer met minder, duurzamer en gezonder. Dat vraagt een omkering van de keten."

Zeeland in stroomversnelling

Het rapport Zeeland in stroomversnelling is voor FoodDelta Zeeland aanleiding geweest met een toekomstplan te komen. Met daarin een aantal uitdagingen. Zoals aan de ene kant de ontgroening, het wegtrekken van jongeren uit Zeeland, en aan de andere kant de vergrijzing. ,,Qua innovatiekracht loopt Zeeland nog wat achter. Dat komt doordat we onvoldoende laten zien waar we goed in zijn. Niet door het gebrek aan innovatie. Die is er wel degelijk."

Kansen pakken

Volgens Van Elzakker moeten ondernemers af van het eiland-denken en de samenwerking opzoeken. ,,Verbinding is essentieel", zegt hij. ,,Zowel binnen als tussen de voedselketens. Maar ook tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven." Inmiddels zijn er talrijke initiatieven ontstaan, zoals Biobased Delta, voor de verbinding tussen agro en chemie. ,,Ook buiten de provinciegrenzen liggen kansen, zoals samenwerken met Rewin, de regionale ontwikkelingsmaatschappij in West-Brabant.

Vernieuwing

Willen we vooruit, dan is vernieuwing nodig. ,,Innoveren is lastig, zeker voor drukke ondernemers. Het ontbreekt vaak aan tijd, creativiteit en kennis. De noodzaak wordt vaak wel gezien, de richting soms ook. Alleen, hoe vlieg je zoiets aan? En welke aanpak werkt? En hoe kom ik in contact met de juiste partijen? Vragen waar veel ondernemers mee zitten. Daarom is FoodDelta in het leven geroepen. Met kennis en een netwerk in de foodsector."

Lees ook: 300 bedrijven vertegenwoordigd door nieuwe Zeeuwse foodcluster

Strategie

Van Elzakker ziet dat sommige telers en vissers de omslag al maken en hun strategie aanpassen. Of overstappen op een niche, zoals biologische teelten. Puur omdat de vraag daarnaar de afgelopen jaren sterk is gestegen. ,,Als Agrimarkt doen we dat ook. Zo hebben we specifieke samenwerkingsverbanden met vlees- en kaasleveranciers. Die stemmen hun producten af op de vraag van onze klanten."

Zeeuwse economie

Meer innovatie is nodig om de Zeeuwse economie en de foodbedrijven te laten groeien. Innovatie levert op termijn nieuwe banen op. En daarmee blijft Zeeland als provincie aantrekkelijk om te wonen. Van Elzakker: ,,Tegelijkertijd kunnen vernieuwingen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven op provinciaal en landelijk niveau. FoodDelta is de enige organisatie die alle Zeeuwse schakels met elkaar verbindt."

Verdienmodellen

De komende jaren gaat FoodDelta de voedselketen analyseren en samen met Zeeuwse ondernemers kansen onderzoeken die een positieve bijdrage kunnen leveren aan groei. ,,Ook kijken we naar de ontwikkeling van nieuwe producten, het aanboren van nieuwe afzetmarkten en de realisatie van betere verdienmodellen."

Innovatiebijeenkomsten

Dat doet FoodDelta door het organiseren van netwerk-, kennis- en innovatiebijeenkomsten en het aangaan van samenwerkingsverbanden zoals met Impuls Zeeland, AFC en Biobased Delta. In het voorjaar houdt FoodDelta Zeeland een bijeenkomst voor de aangesloten leden waarin innovatie en kennisoverdracht de kernthema's zullen zijn. Dan worden de projectmogelijkheden voor ondernemers gepresenteerd en toegelicht.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met FoodDelta Zeeland.

We laten onvoldoende zien waar we goed in zijn