Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Advertorial Regio

Advocaat Frans van Meer over arbeidsrecht: workplace wellness

Healthy is hot. Er zijn tal van glossy tijdschriften en boeken over een gezonde levensstijl en Instagram, Facebook en YouTube staan vol met foto's en vlogs van (zelfbenoemde) fitnessgoeroes. Wat mag je als ondernemer die het beste met zijn werknemers voorheeft?

Frans van Meer | Foto: Emiel Muijderman 4 april 2019

Zumba klas

Ook werkgevers spreken steeds vaker van 'vitaliteit' en investeren in 'workplace wellness' om het welzijn van de werknemers, hun betrokkenheid en hun productiviteit te vergroten. Door werkplekken te voorzien van bureaufietsen en medewerkers te laten sporten 'in de baas z'n tijd'. Er zijn ook werkgevers die hun werknemers aanspreken op ongezond eetgedrag of een ongezonde levensstijl.

Kroketten bij de lunch

Dan is de vraag: mag dat? Mag een werkgever van zijn medewerkers vragen geen kroketten te eten bij de lunch, regelmatig te sporten of af te vallen? De werkgever heeft een zorgplicht. Op grond van de wet moet een werkgever passende maatregelen treffen om te voorkomen dat werknemers schade lijden door het uitvoeren van hun werkzaamheden. Die verplichting gaat niet alleen over het voorkomen van botbreuken en afgezaagde vingers, het gaat ook over het voorkomen van psychisch leed zoals burn-outs. Te denken valt aan maatregelen om structureel overwerk te voorkomen en het stimuleren van werknemers om op tijd vakantie te nemen. Daarnaast moeten werkgevers alert zijn op aanwijzingen voor overbelasting.

Strenge conditietests

Maar kan een werkgever ook verdergaan dan zijn zorgplicht? Mag hij bijvoorbeeld regels stellen aan het eetpatroon om te voorkomen dat iemand overgewicht ontwikkelt? Ik vind dat een werkgever zich dan te veel in de privésfeer van werknemers mengt. Dit betekent niet dat hij helemaal geen voorschriften mag opstellen. Veel hangt af van, zoals advocaten vaak zeggen, de 'omstandigheden van het geval', bijvoorbeeld het soort werk dat werknemers uitvoeren. Regels zijn eerder acceptabel als fitheid van groot belang is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en een ongezonde levensstijl een goede uitvoering van het werk belemmert. Politieagenten of brandweermannen moeten in goede conditie zijn en (strenge) conditietests zijn dan eerder toelaatbaar.

Zwaar dilemma

Een werkgever moet ongezonde situaties op het werk voorkomen, maar mag zich niet te veel bemoeien met de levensstijl van zijn werknemers. Voor veel werkgevers is dit een zwaar dilemma. Het aanbieden van een sportabonnement aan werknemers of het uitbreiden van het lunchmenu met gezonde keuzes kan een mooie 'vitale tussenweg' zijn.

Frans van Meer is advocaat arbeidsrecht bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Meer weten? Klik dan hier.

Regels zijn eerder acceptabel als fitheid van belang is voor de uitvoering van het werk

Frans van Meer, arbeidsrechtadvocaat