Advertorial van Koch Advocaten

Advertorial Regio

Koch Advocaten: 'Een goed advies geeft niet aan hoe het is, maar hoe het moet worden'

Ondernemen vraagt om passie en focus, en zonodig buiten de gebaande paden gaan. Soms is hulp dan gewenst of zelfs nodig om de wensen en doelen te bereiken. Een advocatenkantoor met jaren aan ervaring, dat gespecialiseerd is in de problematiek waar ondernemers mee te maken hebben, kennis heeft van de lokale markt en een prettige, no-nonsense manier van werken heeft. Dat is Koch Advocaten.

Wiljan Broeders | Foto: Remco Tonino 20 september 2018

Koch advocaten

Het kantoor is niet meer uitsluitend gevestigd in Breda, want sinds 1 juli heeft Koch Advocaten ook de deuren van een monumentaal pand in het centrum van Roosendaal geopend. ,,Het kantoor in Breda zit er al tientallen jaren en bestaat uit vijftien advocaten, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, arbeidsrecht en vastgoed." Aan het woord is Paul Nijmeijer. Ruim 20 jaar was hij werkzaam bij een (toen nog) groot kantoor in Roosendaal. Hij kent de stad en haar mores goed. ,,Toen ik daar vertrok, werd ik partner bij Koch Advocaten. Breda voelt als een warm bad, al kriebelde het wel om terug te gaan naar de plek waar ik ben geworteld."

Huize van Hasselt

,,En dat gebeurde," vervolgt hij. ,,We zitten hier met drie advocaten in een rijksmonument uit 1904, dat in de volksmond ook wel bekend staat als 'Huize van Hasselt'. Een voormalige bankierswoning, gebouwd in opdracht van Stanislas van Hasselt, directeur van de voorloper van de Van Lanschot Bank. Met het openen van een tweede kantoor zitten wij nu nog dichter bij onze cliënten. Dat zijn hoofdzakelijk midden- en kleinbedrijven tot circa 5.000 werknemers (waaronder zorginstellingen, woningcorporaties en uitzendorganisaties, maar ook Nederlandse vestigingen van grote multinationals)."

Specialisatie

,,Bij alle juridische zaken waar die ondernemers tegenaan lopen, kunnen wij de gewenste ondersteuning bieden. Specialisatie is daarbij onze kracht. Alle advocaten - zowel hier in Roosendaal als Breda - hebben hun eigen specialisme en ook de benodigde opleidingen. Bovendien kunnen wij bogen op één van de grootste arbeidssecties in West- en Midden Brabant. Wij werken met korte lijnen, hebben een no-nonsense mentaliteit en zorgen dat onze adviezen juridisch van hoog niveau zijn en ook praktisch bruikbaar. Ondernemers willen ontzorgd worden en liefst zo snel en helder mogelijk. Ervaring, doortastendheid en betrokkenheid."

Sparringpartner

,,Daarbij is onze rol de laatste jaren overigens wel aan het veranderen," besluit Nijmeijer. ,,We zijn nog meer sparringpartner van de ondernemer geworden. Samen een kop koffie drinken om de juridische stand van zaken door te nemen en deze af te stemmen op de commerciële belangen, komt steeds meer voor. Daarnaast zien veel ondernemers meer en meer het nut van 'beter een vroeg advies, dan een laat verlies'. Goedkoop blijkt ook in onze wereld nogal eens duurkoop, terwijl dat vaak voorkomen kan worden door in een eerder stadium al advies in te winnen. Google is handig, maar op juridisch gebied zeker geen betrouwbare raadgever. Met de uitbreiding naar Roosendaal verwachten wij onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te kunnen tillen. Wij zijn het kantoor voor de ondernemer."

Team Roosendaal

Christine Pannekoek

Specialisme: arbeidsrecht

"Het is altijd weer een uitdaging een kwestie in het juridische kader te plaatsen zonder daarbij de menselijke kant uit het oog te verliezen."

Vincent Veldhuis

Specialismes: ondernemingsrecht en intellectueel eigendom

"Een advies moet niet alleen in begrijpelijke taal zijn opgesteld, maar ook voor een ondernemer praktisch toepasbaar zijn. Denken en handelen als een ondernemer; dat is de kunst van het vak."

Paul Nijmeijer

Specialismes: arbeidsrecht en ondernemingsrecht

"Doelgericht, duidelijk en doortastend. Een goed advies geeft niet aan hoe het is, maar hoe het moet worden".

Column Ed Mulderink, Koch Advocaten

Door de goed draaiende economie is de strijd op de arbeidsmarkt naar goed personeel weer volop gaande. In bepaalde categorieën heeft zelfs de "war on talent" plaatsgemaakt voor een "war on capacity". Wat daar ook van zij, non-concurrentiebedingen zitten werknemers en potentiële nieuwe werkgevers dan regelmatig in de weg. Een goed geformuleerd non-concurrentiebeding en/of relatiebeding en/of een geheimhoudingsbeding blijft essentieel.

Recent speelde bij de rechtbank in Utrecht een procedure waarbij de uitleg van een boetebeding over een geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst een rol speelde. De vordering tot terugbetaling van een boete zoals deze door de werkgever was opgelegd werd ten gunste van de werknemer gehonoreerd. Deels omdat de kantonrechter meende dat het boetebeding onvoldoende duidelijk was opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. In een andere recente uitspraak van het gerechtshof te Den Haag werd geoordeeld dat door het overtreden van het concurrentiebeding een arbeidsovereenkomst terecht was ontbonden zonder betaling van een transitievergoeding. Beide zaken laten zien dat niet alleen qua formulering van dergelijke post-contractuele bedingen en daaraan gekoppelde boeteclausules zowel voor werkgever als werknemer risico's bestaan op dit gebied derhalve grote zorgvuldigheid moet worden betracht.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Koch Advocaten. Ze zijn gevestigd aan de Molenstraat 10 in Roosendaal en de Liesbosstraat 45 in Breda (076 - 522 64 70/ info@kochadvocaten.nl) Zie ook: kochadvocaten.nl.