Nieuws Regio

Hoe Daniels Huisman Advocaten ondernemers bijstaat

Ondernemen betekent soms risico's nemen. Je kunt bijvoorbeeld een geschil krijgen met een afnemer, leverancier of werknemer. Hoe los je dat op? Of beter nog, hoe voorkom je dat? Daniels Huisman Advocaten staat ondernemers hierin bij.

JACK MONDE | De Ondernemer i.s.m. Daniels Huisman Advocaten | Foto: Ronald Hissink 9 januari 2018

RHK 171228 29 DANIELSHUISMANADVOCATENDEVENTER

Medio 2017 vond de fusie plaats tussen Fiévez Advocaten in Deventer en Daniels Huisman Advocaten in Almelo en Enschede. Sindsdien heet het kantoor Daniels Huisman Advocaten met vestigingen in Deventer, Almelo en Enschede. ,,Maar het verdwijnen van de naam Fiévez betekent niet dat de geest van Fiévez Advocaten verloren is gegaan'', vertelt mr. Ernst Frank Muller, partner bij Daniels Huisman Advocaten in Deventer en zelf gespecialiseerd in pensioen- en arbeidsrecht.

Persoonlijke aandacht

,,Fiévez begon ooit als een bescheiden full service-kantoor tussen de grotere partijen in onze regio. In de loop der jaren hebben we onze focus verlegd naar ondernemers met juridische vraagstukken. Bij ons kantoor is sprake van korte lijnen en laagdrempelige toegankelijkheid. Met veel werkplezier en persoonlijke aandacht voor de mensen achter het bedrijf, zetten we ons in als adviseur, metgezel en vertrouwenspersoon om samen successen te behalen.''

Lees ook: Met deze regelwijzigingen moeten ondernemers in 2018 rekening houden

Schaalvergroting

Muller vervolgt: ,,Het voormalige Fiéviez en Daniels Huisman Advocaten vonden elkaar in onze gedeelde ambitie tot schaalvergroting in Oost-Nederland, marktuitbreiding en de verdieping van onze specialismen, zoals ondernemers helpen met juridische vraagstukken, maar ook op het gebied van intellectueel eigendoms en ICT en pensioenrecht.''

Verantwoordingsplicht

Net over de drempel van het nieuwe jaar staan ondernemers weer nieuwe uitdagingen te wachten. Zo geldt per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). ,,Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de impact daarvan. Op dit moment hebben we nog onze eigen nationale wetgeving, op basis van de Europese privacyrichtlijn uit 1995."

,,Als de AVG-wet in werking treedt, hebben bedrijven meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf om aan te tonen dat men zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. We zijn ondernemers graag van dienst om hen wegwijs te maken in deze juridische materie.''

Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de impact van de Algemene verordening gegevensbescherming

Ernst Frank Muller, partner Daniels Huisman Advocaten