Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer

Advertorial Regio

Hoe een goed beding de positie van de werkgever versterkt

De arbeidsmarkt is krap. Het is vaak moeilijk goed personeel te vinden en te behouden. Om het bedrijfsdebiet te beschermen, wordt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst vaak een concurrentie- en/of een relatiebeding overeengekomen. Waarom is het van belang voor ondertekening goed na te denken over de verplichtingen die daar later uit voort kunnen vloeien?

Jeroen van Kollenburg 23 januari 2019

Jeroenvan Kollenburg

Een relatiebeding wordt gezien als een vorm van een concurrentiebeding. Voor een rechtsgeldig concurrentiebeding gelden niet veel eisen. Vereist is dat de afspraak schriftelijk wordt gemaakt met een meerderjarige werknemer. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding alleen geldig wanneer de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het overeenkomen van dit beding en dit belang in de overeenkomst is omschreven.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst levert het concurrentiebeding verrassend weinig discussie op. Werknemers staan vaak niet stil bij de gevolgen die het beding op een later moment kan hebben. Wanneer zij bij een concurrent willen gaan werken ontstaat daardoor geregeld een conflictsituatie.

Lichtzinnig

Ik merk dat werknemers vaak vrij lichtzinnig denken over het concurrentiebeding. Kennlijk bestaat de indruk dat een rechter niet snel zal bepalen dat de werknemer aan het beding wordt gehouden. In mijn ogen onterecht. Uitgangspunt is dat een werknemer aan het beding is gebonden wanneer het rechtsgeldig is overeengekomen. Voor de werkgever en de werknemer geldt dat het verstandig is voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst meer tijd te besteden aan het opstellen en bespreken van het concurrentiebeding.

Werkgevers

Werkgevers kunnen hun positie verbeteren door niet klakkeloos een standaard bepaling in een arbeidsovereenkomst op te nemen, maar specifiek te kijken naar de werknemer en de functie die hij gaat bekleden. Een goed beding versterkt de positie van de werkgever aanzienlijk.

Procederen

Werknemers doen er goed aan voor ondertekening van een arbeidsovereenkomst goed te bedenken welke verplichtingen het beding later met zich kan brengen en zo nodig het gesprek aan te gaan om het beding aan te passen. Vooraf nadenken voorkomt achteraf procederen.