Advertorial van KienhuisHoving

Advertorial Regio

In de lift

De woningmarkt lijkt overspannen, er is meer vraag dan aanbod. Ook elders in de vastgoedmarkt is sprake van een aantrekkende markt. Nederland was in 2017 een van de sterkst florerende economieën binnen Europa. In dat economische getij snelde de bestaande koopwoningmarkt naar nieuwe verkooprecords. Naar algemene verwachting wordt 2018 wederom een mooi jaar, ook voor de Nederlandse vastgoedmarkt, overigens ook voor de vastgoedbeleggingsmarkt.

De Ondernemer i.s.m. KienhuisHoving 6 oktober 2018

Kienhuishoving 2

Inbreiding binnenstedelijke locaties, herontwikkeling van kantoren tot woningbouw en ontwikkeling van nieuwbouwplannen moeten het aanbod vergroten. Marktpartijen bundelen de krachten in bijvoorbeeld een platform voor nieuwbouw. Zo slaan de corporaties in Enschede de handen in één om het zoeken naar een huis in Enschede makkelijker te maken.

Hoe anders was dat enkele jaren geleden, de magere vastgoedjaren 2008-2015. Woningen stonden lang te koop en werden moeizaam verkocht voor lang niet altijd opbrengsten die verkopers hadden verwacht. Restschulden ontstonden gemakkelijk en kopers wilden zich pas binden aan een nieuw huis als zeker was gesteld dat het oude was verkocht. Sommige partijen worstelen nog met de gevolgen van deze crisisjaren. Hoe gaat het nu verder? Staan we nu pas halverwege het derde jaar van zeven vette jaren? Keert op enig moment de wal het schip? Wat gebeurt er als de (lage) rente wijzigt?

Risicofactoren

Deze vragen zijn lastig te beantwoorden, ondanks de enorme hoeveelheid data die tegenwoordig beschik baar is voor analyses, aangezien het altijd om de interpretatie daarvan draait. Er zijn meer risicofactoren, zoals (de koers van) Trump en/of Poetin, de aanstaande Brexit en klimaatverandering. Het blijven spannende tijden voor de Vastgoedmarkt, de toekomst zal het leren. De aantrekkende markt, de toenemende complexiteit van zaken en voortdurende wijzigingen van (fiscale) regelgeving op het gebied van vastgoed vraagt om deskundigheid. Eigendomsoverdrachten, projectontwikkeling, grondexploitatie, maar ook maatschappelijk en agrarisch vastgoed, erfpacht en opstal en splitsing in appartementsrechten. Grote belangen vragen om duidelijke en eensluidende afspraken, waar nodig vergezeld van deskundige adviezen. Door de specialistische kennis kan het team
Onroerendgoedrecht van KienhuisHoving kan uw projecten en overeenkomsten voorzien van een stevig fundament. Wij streven naar een optimaal resultaat.

Pieter Schut is notaris Onroerend goed bij KienhuisHoving advocaten en notarissen. Voor vragen: pieter.schut@ kienhuishoving.nl of www.kienhuishoving.nl