Nieuws Regio

Innoveren is te leren

Innovatie is een modewoord. Er zijn maar weinig bedrijfsmissies te vinden waarin het woord niet staat. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet eenduidig. ‘Het is een voortdurend proces met meerdere dimensies, dat nooit stilstaat’, zegt Edwin den Boer van BDO.

De Ondernemer i.s.m. BDO | Foto: Angeliek de Jonge 6 mei 2017

Edwin de Boer BDO

De veranderingen in de wereld gaan snel. Radicale innovatie vindt vaak plaats buiten de eigen organisatie. Het is dus slim om verder te kijken dan uw eigen business. Edwin den Boer is als adviseur en partner werkzaam bij accountantsorganisatie BDO. Hij houdt zich bezig met herstructureringen en rendementsverbeteringstrajecten.

,,Innoveren gebeurt in vier dimensies. Allereerst op strategisch niveau. Het is belangrijk dat de onderneming een nieuwe manier van kijken en reageren op de externe omgeving ontwikkelt, waardoor de structuur en wijze van concurreren in uw bedrijfstak fundamenteel wijzigt. Een recent voorbeeld is Picnic, de onlinesupermarkt die met lage prijzen en gratis bezorging de branche in verwarring brengt.’’

Knoppen

,,Bij de tweede en derde dimensie gaat het om productinnovatie en procesinnovatie, die door de meeste ondernemers als innovatie worden herkend. De laatste is sociale innovatie. Die staat aan de basis van 60 procent van de disruptieve innovaties. Het is de belangrijkste; is de organisatie werkelijk in staat om succesvol te innoveren? Het gaat om nieuwe manieren van denken, managen, organiseren en (samen)werken. Iedereen binnen de organisatie moet begrijpen hoe nieuwe ideeën in de strategie passen. Bij BDO hebben we hiervoor de Innovatiescan ontwikkeld. Met de uitkomst weet u als ondernemer aan welke knoppen u moet draaien om uw organisatie innovatiever te maken.’’

Lees ook: Familiebedrijf van het jaar: 'Innovatie zit in onze genen'

Doel

,,Iedereen moet weten wat het doel is. Wat moet het opleveren? Waar zitten onze klanten en de markt op te wachten? Is er voldoende ruimte voor nieuwe ideeën en worden die op waarde geschat? En is er onderling vertrouwen om kennis met elkaar te delen? Veel mensen zijn bang om fouten te maken, terwijl dat bij innovatie hoort. Het zijn vaak de ‘idioten’ die de tegendraadse ideeën genereren die nodig zijn om dingen te veranderen.’’

Actief steunen innovatie

,,Innovatie is iets dat op elk niveau van de organisatie moet kunnen ontstaan. Daarom is het aan de leiding om de juiste omgeving te creëren. Door actief innovatie te steunen, maar ook door eventuele belemmeringen weg te nemen. Daarbij moet de leiding het goede voorbeeld geven. Innoveren is een onzeker proces, maar nodig om als onderneming te overleven.’’