Advertorial van KienhuisHoving

Advertorial Regio

Zorginkoop kan efficiënter

Elk jaar aanbestedingsprocedures doorlopen voor zorgcontracten, is dat nu echt nodig? Arnold Gelderman denkt van niet. Hij is advocaat aanbestedingsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen in Enschede.

Arnold Gelderman | I.s.m. KienhuisHoving advocaten en notarissen 7 maart 2017

Arnold Gelderman drukwerk liggend kleur

Veel zorgaanbieders halen aan het einde van het jaar opgelucht adem. Het contract met de gemeente, de zorgverzekeraar en/of het zorgkantoor is binnen en de aanbieders kunnen weer doen waar zij goed in zijn: zorg leveren. Maar lang duurt deze opluchting niet, want tegen de tijd dat de aanbieders beginnen met het leveren van zorg, werken de inkopende organisaties alweer aan een volgend inkoopbeleid met nieuwe eisen en gunningscriteria en vaak nieuwe administratieve lasten. Op 1 april presenteren zorgverzekeraars bijvoorbeeld hun inkoopbeleid voor 2018. Het circus begint dan weer van voor af aan.

Het hele jaar door

Kan dit niet anders? Jawel, dat kan. Enkele trends in de zorginkoop laten dit zien. Steeds meer inkopende organisaties zien eindelijk de meerwaarde van meerjarige contracten met zorgaanbieders. Daarnaast laten zorgaanbieders vaker zien dat zij het vertrouwen van de inkopende organisaties waard zijn. Ook zijn er steeds vaker dynamische aankoopsystemen, waarbij inkopers gedurende het hele jaar door zorg inkopen en waarbij het voor zorgaanbieders dus niet langer aankomt op één inschrijfmogelijkheid halverwege of aan het einde van het jaar. Voorts wordt het besef rondom het nut van selectieve zorginkoop steeds groter: een (grote) keuzevrijheid van zorgbehoevenden is vaak het uitgangspunt en een beperking van die vrijheid – door selectieve zorginkoop – wordt vaker alleen ingezet als dat op de een of andere manier een meerwaarde biedt.

Voordelen

Met een goede juridische inkleding doen deze trends in de zorginkoop zowel recht aan de rechtspositie van de inkopers als aan de rechtspositie van de zorgaanbieders. Mijn oproep aan inkopers is: verminder de administratieve last en maak gebruik van de in de praktijk bewezen juridische mogelijkheden. Lift mee op het succes van deze trends. Mijn oproep aan zorgaanbieders: verken deze trends en participeer actief in het kader van marktconsultaties. Overtuig de inkopende organisatie van wederzijdse voordelen van deze trends.

Steeds meer inkopende organisaties zien eindelijk de meerwaarde van meerjarige contracten met zorgaanbieders

Arnold Gelderman, advocaat