Nieuws Regio

Jonge werkgever vindt duurzaam belegd vermogen niet interessant

Het duurzaam beleggen van pensioengelden is een krachtig bewijs om aan te tonen dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dat is belangrijk om werknemers aan te trekken en klanten te winnen. Toch lijken vooral jongere werkgevers hier nog weinig aandacht aan te schenken. Een gemiste kans volgens Arthur Arbouw, adjunct-directeur Pensioen bij a.s.r.

Arthur Arbouw, adjunct-directeur Pensioen bij a.s.r. 8 maart 2016

Asr 7

Onlangs deed Blauw research in opdracht van a.s.r. pensioen onderzoek naar het belang dat werkgevers hechten aan het duurzaam beleggen van pensioenvermogen. Hieruit kwam een aantal onverwachte uitkomsten naar voren. Zo gaf 21 procent van de werkgevers ouder dan vijftig jaar aan dat zij het duurzaam beleggen van pensioengelden een belangrijk criterium vinden bij het kiezen van de pensioenuitvoerder. Bij werkgevers die jonger dan vijfendertig zijn, is dit percentage nog lager: tien procent.

Populaire werkgever

Deze uitslag zou je niet verwachten, aangezien jongeren juist veel belang hechten aan maatschappelijke geëngageerdheid van het bedrijf waar ze voor werken.Uit onderzoek van Effectory en VNU Vacature Media uit 2015 blijkt dat medewerkers van de meest geliefde werkgevers heel positief zijn over het MVO-gehalte van hun organisatie.Glenn van der Burg, programmamanager People bij MVO Nederland, verklaart dat als volgt: "De maatschappelijke rol van een bedrijf geeft invulling aan één van de drie intrinsieke drijfveren van elk mens: zingeving."

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO, is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Deze manier van ondernemen is verankerd in alle bedrijfsprocessen.

Ver-van-mijn-bed-show

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat dus in de belangstelling. Het pensioen ook, maar dan wat minder positief. Zoals eerder dit jaar, bleek uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), lopen jongere generaties het risico in de toekomst dertig procent minder pensioen te ontvangen dan de huidige gepensioneerden. Dit soort berichten bevestigt het beeld dat bij jongere mensen bestaat dat pensioen geen zekerheid meer is. Pensioen is voor velen iets dat ver van hen af staat. Dat leidt er ook toe dat duurzaam pensioen niet bovenaan het prioriteitenlijstje van jongere ondernemers staat. De onderneming moet blijven bestaan; daar zijn de inspanningen en investeringen op gericht.

Duurzaam beleggen

Oudere versus jongere werkgevers

  • Werkgevers ouder dan 50 jaar vinden het duurzaam beleggen van de pensioengelden een belangrijker keuzecriterium bij het kiezen van de pensioenuitvoerder (21%) dan werkgevers in de leeftijd tot 35 jaar (10%).
  • Werkgevers van 50 jaar of ouder eisen sterker dan hun jongere collega’s dat hun pensioenuitvoerder niet belegt in landen die in oorlog zijn (59%) of in bedrijven die de arbeidsrechten grof schenden (49%) of betrokken zijn bij corruptieschandalen (46%).
  • Werkgevers jonger dan 35 jaar vinden vaker (45%) dat verzekeraars wel duurzaam willen beleggen maar dit in de werkelijkheid niet lukt dan werkgevers ouder dan 50 jaar (31%).

(Bron: onderzoek Blauw in opdracht van a.s.r. pensioen, september 2016)

Duurzaam

De arbeidsmarkt wordt krapper en het aantrekken en binden van personeel wordt een steeds grotere uitdaging. De maatschappelijke rol van een organisatie is iets wat werknemers meenemen in de besluitvorming om te kiezen voor een werkgever. Daarnaast zijn klanten en consumenten in toenemende mate geïnteresseerd in duurzaamheid van de bedrijven waar ze producten of diensten van afnemen. Het uitdragen van maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke factor voor organisaties om te kunnen groeien.

Lees ook: Checklist voor een goed idee

Tips bij het zoeken naar duurzame pensioenuitvoerders

  • Vraag naar het beleggingsbeleid van de pensioenuitvoerders.
  • Kijk niet alleen naar of ze niet beleggen in wapenhandel, maar ook naar hoe ze omgaan met mens & milieu.
  • Kijk niet alleen naar de beleggingsportefeuille van uw pensioenuitvoerder, maar ook naar hoe duurzaam de pensioenuitvoerder zelf is (bijvoorbeeld leaseauto’s, gebouw, salarishuis)

Practice what you preach

Een duurzame pensioenuitvoerder is een integraal onderdeel van het totale MVO-beleid. Het is een bewijsvoering van duurzaam zijn. Daarmee biedt ook de pensioenvoorziening organisaties een kans om actief uit te dragen hoe ze in de wereld staan, zowel naar de arbeidsmarkt als naar klanten. Duurzaam pensioen laat zien dat u als ondernemer voorleeft wat u claimt: een onderneming die waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.