Advertorial van Provincie Overijssel

Advertorial Regio

Nieuwe kansen voor startende ondernemers

Tijdens een workshop op het Business Festival Twente werd het programma De Startversneller voor Overijsselse starters gelanceerd. Het programma is in Gelderland al een succes en komt nu dus ook voor starters in de provincie Overijssel beschikbaar.

Redactie | Foto: Jack Tillmanns 6 november 2018

De Startversneller Provincie Overijssel

De Startversneller biedt coa­ching en training voor star­tende ondernemers. Starters kunnen in aanmerking ko­men voor een voucher van maximaal 1.000 euro die ze in kunnen zetten voor een coa­chingtraject. Daarnaast kun­nen zij een tweede voucher aanvragen voor het doen van een vakgerichte opleiding of training.

Slagingskans vergroten

De provincie Overijssel fi­nanciert het programma voor de Overijsselse star­ters. Tijdens de lancering werden de eerste vouchers door gedeputeerde Eddy van Hijum uitgereikt. ,,Er blijkt bij veel startende onderne­mers in Overijssel behoefte aan een programma om on­dernemersvaardigheden te ontwikkelen", vertelt Van Hijum. ,,De provincie Over­ijssel is met het programma De Startversneller van start gegaan om aan deze behoefte aan coaching en ontwikke­ling van vaardigheden te­gemoet te komen. We willen daarmee de slagingskans van startende ondernemers in Overijssel vergroten."

Partners uit de regio

In de uitvoering van dit pro­gramma is een belangrijke rol weggelegd voor diverse partners uit de regio. Sa­men met de partners, zoals de ondernemershubs, wordt verdere invulling aan het programma gegeven. Naast ondersteuning gaan deze hubs intervisies voor star­tende ondernemers begelei­den.

Meer informatie is ge­makkelijk te vinden op www.destartversneller.nl